АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Падіння Західної Римської імперії

Читайте также:
 1. ЗАХІДНОУКРАЇНСЬКІ ЗЕМЛІ ПІД ВЛАДОЮ АВСТРІЙСЬКОЇ ІМПЕРІЇ (КІНЕЦЬ XVIII - ПЕРША ПОЛОВИНА XIX СТ.)
 2. Культурогенез як процес “випадіння” людини з природного простору
 3. Міжнародні відносини на Близькому Сході та в Середній Азії в період занепаду імперії монголів
 4. Міжнародні відносини на Близькому Сході. Криза імперії Ахеменідів та створення держави Олександра Македонського.
 5. Народна освіта у країнах Західної Європи XVII-XVIII ст. Моніторіальна система Белл-Ланкастера
 6. ОБМЕЖЕННЯ Й ЛІКВІДАЦІЯ АВТОНОМІЇ УКРАЇНИ У СКЛАДІ РОСІЙСЬКОЇ ІМПЕРІЇ
 7. ОСНОВНІ КОНЦЕПЦІЇ СУЧАСНОЇ ЗАХІДНОЇ ПОЛІТОЛОГІЇ
 8. Початок Другої світої війни. Приєднання Західної України до СРСР та її радянізація (вер. 1939- чер. 1941)
 9. Початок занепаду Османської імперії та міжнародні відносини у афро-азійському регіоні на межі середньовіччя та нового часу
 10. ПРИЄДНАННЯ ЗАХІДНОЇ УКРАЇНИ ДО УРСР У СКЛАДІ СРСР
 11. ПРИЄДНАННЯ ПІВНІЧНОГО ПРИЧОРНОМОР'Я ТА ПРАВОБЕРЕЖНОЇ УКРАЇНИ ДО СКЛАДУ РОСІЙСЬКОЇ ІМПЕРІЇ

Учитель пропонує учням самостійно прочитати відповідний текст ­параграфа та скласти хронологічну таблицю «Падіння Західної Римської імперії».

Дата Подія Значення Історична особа
378 р.   Розгром римської армії при Адріанополі вестготами   Послаблення Римської імперії    
395 р.   Розподіл Римської імперії на Західну та Східну   Скорочення торгівлі, збільшення податків, повстання у провінціях, варваризація ­армії    
410 р.   Пограбування вестготами під керівництвом Аларіха Вічного міста   Рим - символ потужності та цивілізації - був захоплений варварами, що стало передумовою його швидкої загибелі   Аларіх - вождь ­вестготів  
451 р.   Битва на Каталаунських полях   Величезні втрати з обох боків, остаточна перемога не була на боці Аттіли   Аттіла - Бич Божий. Аецій - останній захисник Західної Римської імперії
455 р.   Пограбування Рима вандалами   Місто було піддане пограбуванню. Протягом 14 днів все нищилося, внаслідок чого були втрачені численні пам’ятники культури    
476 р.   Позбавлення останнього римського імператора Ромула Августула його титулу   Західна Римська імперія припинила своє існування   Одоакр - вождь ­невеликого герман­ського племені  

1. 4. Виникнення варварських королівств

Після падіння Західної Римської імперії на її території утворилася безліч королівств варварів.

:

Королівства варварів   Галія - Бургундське королівство Франкське королівство
Італія - Остготське королівство  
Іспанія - Вестготське королівство  
Північна Африка - Вандальське королівство  

Найміцнішою державою виявилося Франкське королів­ство. Першою династією, яка прийшла тут до влади, були Меровінги, ім’я засновника якої у перекладі означає «народжений морем». Франкське королівство охоплювало значну частину території сучасної Франції.

Германські племена розташовувалися уздовж Рейну. Вони зберігали традиції родоплемінних стосунків, на чолі кожного племені стояв вождь. 

.

Текст 2.«Франки». Опис Аполлінарія Сідонія V ст.

З голови на обличчя спадає їхнє руде волосся, голена потилиця сяє на сонці. У них світлі очі сіро-блакитного відтінку, і всі вони чисто поголені. Замість бороди носять рідкі вуса, за якими старанно доглядають…

Чоловіки носять тісний одяг. Розважаються ж вони тим, що кидають дволезові сокири та списи на великі відстані. Кинувши спис, вони стрибками намагаються його випередити, щоб, таким чином, першими досягти ворога. Любов до війни у них закладається з дитинства.

Запитання до тексту

1) Опишіть зовнішність франків.

2) Опишіть зброю франкських воїнів.

3) Що можна сказати про характер франків на основі тексту У V ст. серед германських вождів виділився Хлодвіг. У 486 р. франки на чолі з вождем Хлодвігом з роду Меровінгів розгромили військо рим­ського намісника у битві при Суассоні, а у 500 р. Хлодвіг став королем.

 

 

Текст 3.«Легенда про Суассонську чашу», уривок з твору Григорія Турського (V ст.)

Здобувши перемогу при Суассоні, франки серед іншої здобичі захопили дивної краси і розмірів чашу. Хлодвіг попросив віддати цю чашу йому понад належну йому частку. Воїни відповіли: «Роби все, що тобі заманеться, бо ніхто не може опиратися твоїй владі». Але один воїн підняв бойову сокиру і розрубав чашу, сказавши: «Нічого з цього не отримаєш, крім того, що дісталося тобі за жеребом». Всі були вражені цими словами, а король приховав образу.

Через рік він наказав всьому війську зібратися на військовий огляд. І ось, обходячи ряди, підійшов до цього воїна і сказав: «Ніхто не тримає у такому безладі зброю, ніж ти». Вирвавши у нього сокиру, кинув її на землю, а коли воїн нахилився, щоб підняти сокиру, король розрубав йому голову. «Так, - сказав він, - ти вчинив із чашею у Суассоні». Коли воїн помер, Хлодвіг наказав іншим розійтися по домівках, вселивши їм ще більший страх до себе.

‡агрузка...

Запитання до тексту

1) Що можна сказати про характер Хлодвіга?

2) Як змінилася влада Хлодвіга, порівняно з владою вождів племен?

 

 

Хлодвіг прагнув одноосібної влади. Проте він був змушений спиратися на підтримку графів, королівського двору, військової дружини та армії. Зміцненню влади Хлодвіга сприяло ухвалення письмової збірки законів «Салічна правда» та введення у державі нової релігії - християнства. Сам Хлодвіг охрестився у 498 р.

ЦЕ ЦІКАВО!!!!!!!

По смерті Хлодвіга між його спадкоємцями почалися міжусобні війни. Королі з династії Меровінгів втратили владу, проте зріс вплив майордомів. З початку VII ст. реальна влада у державі була зосереджена в їхніх руках. Могутній майордом Карл Мартелл вже власноруч усував і зводив королів на престол.

У роки його правління над королівством постала загроза вторгнення арабів. Щоб протистояти їм, Карл Мартелл провів військову реформу. У 732 р. він розбив арабів при Пуатьє.

 

 

«Військова реформа Карла Мартелла».

 

 

феод - земля, що давалася, як правило, на особливих умовах - за службу.

Розквіту Франкське королівство досягло за часів правління Карла Великого. Цей король перебував при владі майже 50 років, протягом яких здійснив численні завойовницькі походи, сприяв розвиткові науки та освіти. У 800 р. - з рук Папи Римського отримав титул імператора Франкської імперії Але у 843 р. імперія Карла Великого розпалася - його онуки підписали угоду в місті Вердені про розподіл імперії на самостійні держави: Францію, Німеччину та Італію.

.

Запитання письмово:

1. Назвіть напрями та дати найважливіших походів Карла Великого.

2. Назвіть території, завойовані Карлом Великим.

3. Назвіть території, які були залежні від імперії Карла Великого.

4. Назвіть столицю імперії Карла Великого.

5. Назвіть королівства, які виникли після розподілу імперії Карла Великого.


1 | 2 | 3 | 4 | 5 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.01 сек.)