АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

ОСНОВНІ ТЕРМІНИ, ВИЗНАЧЕННЯ І ВИДИ АБРАЗИВНОГО ІНСТРУМЕНТУ

Читайте также:
 1. I. Визначення здібностей школяра шляхом спостереження.
 2. III. Мета, стратегічні напрями та основні завдання Національної стратегії
 3. IV. Основні напрями реалізації Національної стратегії
 4. А) визначення повинно бути співмірним; б) визначення не повинно робити кола; в) визначення має бути чіткім.
 5. Аналіз освітлення робочої зони розробника проекту з метою визначення та забезпечення його оптимального значення.
 6. Бази даних. Основні відомості
 7. Біотехнічні заходи.Основні її задачи
 8. БУДІВНИЦТВА ТА АВТОТРАНСПОРТУ» З МЕТОЮ ВИЗНАЧЕННЯ ТВОРЧОГО ПОТЕНЦІАЛУ УЧНІВ 31
 9. Вакуумні деаератори, будова, схеми розміщення. Основні показники роботи.
 10. Варистори та їх основні характеристики.
 11. Види жорсткості та лужності води. Їх класифікація та визначення. Технічні параметри.
 12. Виділення і визначення розмірів зелених зон міст України

Абразивний інструмент- це інструмент або набір інструментів, визначальною ознакою якого є наявність абразивного матеріалу, що проводить механічну обробку виробу.

Абразивний інструмент складається із зерен абразивних матеріалів, що скріпляють якою-небудь речовиною, що пов'язує. Він виготовляється в основному з штучних і, в невеликій кількості, з природних абразивних матеріалів переважно шляхом формоутворення або нанесення на основу суміші, що складається з шліфувального зерна і матеріалу, що пов'язує, з подальшою термічною і механічною обробкою отриманих заготовок.

Абразивний інструмент умовно можна розділити на 3-и види:

Абразивний інструмент фіксованої геометричної форми: круги всіх типів, кільця, сегменти, шліфувальні головки, бруски і т.д.. До складу абразивного інструменту цього типу входить абразивний матеріал певної зернистості або зернистостей, зв¢язка, наповнювачі і, при необхідності, що зміцнюючі елементи. Основні технічні параметри: склад, твердість, структура, геометричні розміри.

Гнучкий шліфувальний інструмент:шліфувальна шкурка, шліфувальні стрічки, пелюсткові круги, сітчасті і фіброві диски, щітки з абразивонаповнених волокон.

Шліфувальнашкурка виготовляється на тканній, паперовій або синтетичних основах (зокрема сітчастою, нетканинною) з використанням шліфувального зерна, шліфувальних порошків і мікропорошків. Залежно від зв’язуючої речовини, що зв'язує абразивний матеріал і основу, шкурка може бути водостійкою (органічна водостійка смола) або неводостійкою (мездровий клей або неводостійка органічна смола);

Шліфувальні стрічки- залежно від призначення з шліфшкурки вирізуються стрічки необхідної довжини і ширини. Якщо кінці стрічки не склеєні між собою, то це - бобіна, якщо склеєні, то це - нескінченна шліфувальна стрічка;

Листи, дискиз шліфувальної шкурки на різних основах, зокрема на тих, що самоклеїться. Виготовляються, в основному методом вирубки необхідної форми і розміру з відповідної призначенню шліфшкурки.

Пелюсткові круги - це круги, що складаються з радіально розташованих і жорстко закріплених однією з торцевих сторін пелюсток, вирубаних з шліфувальної шкірки. Залежно від конструкції кріплення виготовляються радіальні, торцеві і на оправках. Універсальні в застосуванніСітчасті диски і листи- виготовляються з шліфшкурки на сітчастій основі (лавсан, склосітка і т.д.) методом вирубки. Використовуються замість шліфшкурки (полірування) і фібрових дисків (зачистка поверхонь). При збільшеній кількості зв¢язки отримують жорсткі сітчасті диски, які використовуються для розрізання заготовок малого діаметру і дорогих матеріалів;

Фіброві диски- абразивні диски, виконані нанесенням шліфувального матеріалу на фіброву основу або методом вирубки дисків з підготовленої фібрової основи

Фібра- твердий, гнучкий і пластичний матеріал з целюлози, просочений хлористим цинком. Фіброві диски використовуються для зачисних і шліфувальних операцій.

Щітки з абразивонаповнених волокон - аналог металевих щіток різної форми, в яких дріт замінений на нитки з синтетичного матеріалу з включеними в них, при їх екструдуванні, абразивними зернами, або з нанесеними на поверхню ниток абразивом.

Абразивні диски, листи, губки на волокнистій основітипа SCOTCH - BRITE - виготовляються методом вирубки з абразиво-наповненого нетканого полотна.

 

Вільний абразив і пасти:Абразивними пастами називаються суміші абразивних матеріалів з неабразивными різної густини, від досить твердих брикетів до абсолютно рідких. І пасти, і вільний абразив використовуються для операцій доведення, полірування і притирання.

Основою для всього вищенаведеного спектру абразивного інструменту є абразивні матеріали природного і штучного походження.

 


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.005 сек.)