АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Тактика доставляння осіб, затриманих на об’єкті, що під охороною

Читайте также:
 1. II. ТАКТИКА СОВЕТСКИХ ВОЙСК В БОРЬБЕ С ВООРУЖЕННЫМИ ФОРМИРОВАНИЯМИ ОППОЗИЦИИ.
 2. Алгоритм действий (лечебная тактика) при основных АС
 3. Вади розвитку у дітей, діагностика,лікувальна тактика та надання екстреної медичної допомоги.
 4. Відповідальними за перебування затриманих не можуть бути слідчі.
 5. Вопрос №33. «Политические партии в России начала 20 века: генезис, классификация, программы, тактика»
 6. Вопрос: Где тот самый центр управления, где вырабатывается стратегия и тактика конфликтов в России?
 7. Вправа 191. Запишіть бесіду двох осіб, які обговорюють контракт, використовуючи специфіку фаху.
 8. Вправа 202. Запишіть бесіду двох осіб, які обговорюють контракт, використовуючи специфіку фаху.
 9. Державне управління охороною праці
 10. Державний нагляд і громадський контроль за охороною праці
 11. Дисципліна: ТАКТИКА ВПС
 12. Какова тактика в отношении 3.7 зуба?

Вступ

Затримання - у загальному випадку розглядається правознавцями як примусовий захід обмеження свободи об'єкта затримання.

Теорія права так, як і практика, розрізняє поняття «затримання як процесуальна дія» і «затримання як дію фактичне». Громадяни можуть бути піддані до заходів процесуального примусу (доставки, затримання, обшуку і т. д.) в адміністративному або кримінальному порядку.

Під адміністративним затриманням розуміється дія, пов'язана з обмеженням свободи пересування об'єкта затримання, що виконується у відповідності з певною процедурою, передбаченою процесуальним законодавством.

Посягання на об'єкти є протиправною (умисним або необережним) дією або бездіяльністю, за яке законодавством передбачена адміністративна або кримінальна відповідальність.

До основних видів злочинних посягань на об'єкти відносяться:

Ø розкрадання товарно-матеріальних цінностей і грошових коштів;

Ø знищення і пошкодження майна;

Ø незаконне проникнення на об'єкт, що охороняється сторонніх осіб.

Проникаючи на об'єкт, що охороняється, стороння особа, крім потенційної можливості нанесення шкоди, порушує правила пропускного та внутрішньооб'єктового режимів, піддає себе та інших людей на небезпеку травмування. Тому своєчасне виявлення та затримання його є важливим обов'язком співробітника охорони.

Основними діючими особами, що у правопорушення на об'єктах, є:

Ø випадкові люди (перехожі);

Ø хулігани;

Ø зловмисники.

До останньої категорії належать особи, які вчиняють дії цілеспрямовано з умислом збагачення. Ними можуть бути: працівники підприємства, злочинні групування і антисоціальні особистості.

Якщо об'єкт не огороджений, не освітлений, скрізь валяються товарно-матеріальні кошти, відразу ж виявляються випадкові люди (перехожі), які не проти поживитися безхазяйним майном.

У зв'язку із загрозою терористичного акту не виключена можливість появи на об'єкті і такої категорії правопорушників, як терористи. Тому головним у боротьбі проти них буде пильність охорони, регулярний огляд території, що охороняється на предмет виявлення сторонніх предметів, недопущення на об'єкт сторонніх осіб.

З метою забезпечення збереження об'єкта, його матеріальних цінностей, для припинення посягання ззовні необхідно передбачити комплекс оперативно-режимних заходів та інженерно-технічних дій.

Способи протидії зазіханням на будівлі та приміщення підприємства або фірми в основному визначаються самими видами і методами посягань та залежать від стану режиму і сил, які його забезпечують.

 

 

Тактика доставляння осіб, затриманих на об’єкті, що під охороною

Особа, затримана за вчинення злочину на об'єкті, що охороняється (території) підлягає доставці в службове приміщення охорони. При наданні правопорушником фізичного опору, слід відповідно до закону застосувати по відношенню до нього наручники чи інші спеціальні засоби. У разі, коли доставлена особа не чинить фізичного опору, слід використовувати наступні прийоми і заходи безпеки:

1. При доставці затриманого не слід йти попереду нього. Охоронець повинен йти позаду і голосом віддавати накази про зміну маршруту руху. Знаходитися від затриманого слід на відстані 1,5 - 2 метрів.

2. Під час руху охоронцю не слід перебувати в одній точці за спиною затриманого, а переміщатися у нього за спиною з однієї сторони в іншу, не виходячи при цьому в сектор візуального огляду затриманого.

3. У разі якщо затриманому неодноразово подавалася команда «дивитися вперед», а він все ж намагається, озираючись, фіксувати знаходження охоронця, необхідно посилити пильність або перейти до іншого способу супроводу.

4. Іншим прийомом супроводу затриманого (без застосування больових прийомів) є безпосередній контроль рукою певних частин тіла затриманої особи, тобто знаходження від нього на відстані близько 30 - 50 см. Найбільш доцільно в цьому випадку притримувати супроводжуваного за праву руку трохи вище ліктя, або прихоплювати одяг затриманого однією рукою в двох точках: на рукаві в районі ліктя і на спині в області щонайширшого м'яза.

При утриманні в районі ліктя слід, як би керувати затриманим, притискаючи руку до тіла, виводячи її трохи вперед і злегка підштовхуючи.

В процесі доставки слід уважно стежити за поведінкою особи, фіксуючи його реакцію на факт затримання. Реакції ці можуть бути абсолютно різними: від повної байдужості до бурхливого обурення «порушенням його прав». Усвідомлюючи правильність своїх дій, охоронцю слід побачити, що ж насправді стоїть за зовнішніми проявами затриманого, так як і повна байдужість, і бурхливе обурення можуть свідчити про одне - бажання якнайшвидше повести охоронця з місця затримання наприклад, з тієї простої причини, що тут в будь-який момент може з'явитися спільник даної особи з викраденим майном.

Дії охоронця в екстремальних ситуаціях:


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

Поиск по сайту:Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.004 сек.)