АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Використання наручників охоронцями

Читайте также:
 1. Адміністративні правопорушення в галузі охорони природи, використання природних ресурсів, охорони пам'яток історії та культури. Ведення адвокатом таких справ.
 2. Використання web інтерфейсу для роботи з e-mail
 3. Використання автофільтру в EXEL.
 4. Використання антивірусів
 5. Використання добрив і пестицидів та його наслідки
 6. Використання займенників у професійному мовленні
 7. Використання здобутків правової інформатики щодо забезпечення правотворчої діяльності
 8. Використання і переробка відходів.
 9. Використання імені фізичною особою
 10. Використання інформаційно-обчислювальної техніки
 11. Використання макросів

Наручники - невід'ємний атрибут представників охоронних і силових структур. Грамотне застосування цих спецзасобів дозволяє оперативно обмежити фізичну можливість затриманого, що чинить фізичний опір або здійснює протиправні дії. Класичні наручники - це два металевих браслета, сполучених двома завареними ланками ланцюга.

Замочна частина наручників дозволяє їх защипувати без застосування ключа, а також фіксувати клямку від подальшого передавлення.

Перші наручники з'явилися досить давно, відразу з винаходом заліза. Звичайно, спочатку вони взагалі не нагадували ті, які ми бачимо зараз у співробітників правоохоронних органів і приватних охоронців. Це були просто шматки заліза, сполучені ланцюгом. Правильніше називати такі вироби кайданами. Вони не мали замків, їх заклепували, нагріваючи на вогні штифт, вставляючи його в проушини браслетів і розплющували кінці молотком. Зрозуміло ключів теж не було - були зубило і молоток.

У 1912 році у виробництві наручників сталася революція. До цього вони, чесно кажучи, найбільше нагадували висячий замок. Але інженери компанії Peerless вирішили, що цього недостатньо, і, для того, щоб скути людину надійно, потрібний індивідуальний підхід. Так з'явилася конструкція з дужкою, яка проверталася наскрізь. Тепер наручники можна було підганяти під розмір кистей кожної конкретної людини.

Крім того в наручниках був застосований храповий механізм, принцип дії якого грунтований на тому, що верхня дужка наручників могла вільно обертатися тільки в одному напрямі, а назад, тільки якщо тріскачку утримує ключ.

 
 

Що з себе представляють наручники?

Класичні наручники представляють з себе два металеві браслети, сполучених двома завареними ланками ланцюга. Замочна частина наручників дозволяє їх защипувати без застосування ключа, а так само фіксувати клямку від подальшого не потрібного Вам і навіть небезпечного передавлення.

Розмір наручників дозволяє їх використати на скільки завгодно маленькій руці(ми говоримо про повнолітніх), оскільки в крайньому положенні дужки стискаються до овалу із сторонами 5 і 4,5 см, але так само вони можуть защипнути на зап'ястках досить великого розміру або навіть на кісточці. При носінні на поясі використовується чохол для носіння наручників.

Наручники "БР-С", "БР-С2", "БКС-1", "БОС" входять в перелік спеціальних засобів, використовуваних в приватній охоронній діяльності.

Умови експлуатації і зберігання наручників:

- Експлуатувати при температурі від - 30 до +40°С; виріб повинен зберігатися в упаковці в закритому приміщенні з температурою повітря від 5 C до +40 C і відносній вологості не більше 80%.

- Рекомендується періодичне чищення і мастило наручників згідно інструкції підприємства-виготівника;

- Зберігати виріб рекомендується в сухих складських приміщеннях

- Уникати спільного зберігання з кислотами, лугами і іншими речовинами, агресивними по відношенню до металів;

- При експлуатації слід враховувати міру жорсткості конструкції і надійності фіксації кожного типу наручників, визначувані типом замків і сполучних пристроїв між браслетами.


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

Поиск по сайту:Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.003 сек.)