АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Засоби індивідуального засобу

Читайте также:
 1. А) суспільно небезпечні наслідки, причинний зв’язок між діянням і суспільно небезпечними наслідками, місце, час, обстановка, спосіб і засоби вчинення злочину;
 2. Варіант індивідуального завдання
 3. Визначте наявні в реченнях фонетичнi засоби стилiстики.
 4. ВИХІДНІ ДАНІ ДЛЯ ВИКОНАННЯ ІНДИВІДУАЛЬНОГО ЗАВДАННЯ
 5. Вказівки по виконанню індивідуального завдання
 6. Державне регулювання господарської діяльності. Державна регуляторна політика. Засоби державного регулювання. Контроль за здійсненням господарської діяльності.
 7. Державний контроль за платоспроможністю страхової компанії, засоби впливу і реагування на фінансові порушення страховиків
 8. Діагностика технічного стану. Візуальний огляд. Методи та технічні засоби апаратної діагностики.
 9. Додаток Д.3 Зразок оформлення індивідуального завдання до домашньої контрольної роботи
 10. Засоби для відродження Церкви
 11. Засоби і механізми функціонування влади

Засоби індивідуального захисту поділяють на засоби індивідуального захисту органів дихання та засоби індивідуального захисту шкіри.

За принципом захисної дії засоби індивідуального захисту органів дихання поділяють на фільтруючі та ізолюючі.

До засобів індивідуального захисту органів дихання фільтруючого типу відносяться фільтруючі протигази ГП-5, ГП07, респіратори, ватно-марлеві пов’язки.

Фільтруючі протигази призначені для захисту органів дихання, очей та обличчя від отруйних і радіоактивних речовин та бактеріальних засобів.

Принцип дії фільтруючого протигазу ґрунтується на ізоляції органів дихання від забрудненого навколишнього середовища й очищення вдихну того повітря від токсичних аерозолів і парів у фільтруючо - поглинаючій системі.

При використанні протигаза необхідно:

- надіти суму з протигазом через праве плече так, щоб вона була на лівому боці (клапан від себе);

- відрегулювати за допомогою пряжки довжину плечового ременя так, аби його край опинився на рівні талії;

- затримати дихання, заплющити очі, вийняти шолом- маску, взяти її обома руками так, щоб великі пальці були ззовні, а решта – всередині;

- прикласти нижню частину шолом-маску на голову так, щоб не було складок, а окуляри розмістилися на рівні очей;

- видихнути повітря , відкрити очі, продовжувати дихати.

Респіратори використовуються для захисту органів дихання від радіоактивного пилу(Р-2), від парів і газів на виробництві із СДОР

Ізолюючі засоби індивідуального захисту органів дихання призначені для захисту органів дихання, обличчя та очей від шкідливих речовин у повітрі в умовах ізоляції органів дихання від навколишнього середовища.

До ізолюючих засобів індивідуального захисту органів дихання відносяться ізолюючі дихальні апарати типу ІП-4, ІП-5.

Ізолюючи дихальний апарат ІП-4 призначений для захисту органів дихання, шкіри , обличчя та очей від речовин будь-якої концентрації, отруйності, сили дії.

Принцип дії цього протигазу заснований на виділенні кисню із хімічних речовин при поглинанні вуглекислого газу і вологи, які видихає людина, тобто перетворення СО2 на О2.

ІП-4 складається із шолома –маски із з’єднувальною трубкою, регенеративного патрона, дихального мішка, каркаса, сумки.Шалом-маска ІП-4 служить для ізоляції органів дихання від отруйного зовнішнього середовища, а також поглинання вуглекислого газу і вологи, які містяться у видихнутому повітрі.

Дихальний мішок служить резервуаром для видихнутої газової суміші та кисню, який виділяє регенеративний патрон.

Сумка призначена для зберігання та перенесення ІП-4.

Тривалість роботи у протигазі (на один регенеративний патрон):

- при важкому фізичному навантаженні(біг, перенесення вантажів, земляні роботи) – 40 хв.

- При середньому фізичному навантаженні(хода, обслуговування механізмів) – 60хв.

- При легкому фізичному навантаженні(перебування у стані спокою)- 180хв.

Для запуску ІП-4 необхідно:

- встановити регенеративний патрон РП-4 на каркас та приєднати його до дихального мішка;

- приєднати шолом-маску до РП-4;

- одягнути сумку з ІП-4 через праве плече так, щоб вона була зліва, а регенеративний патрон був на рівні талії;

- відкрити кришку сумки, вийняти шолом-маску;

- надіти шолом-маску так, щоб не було складок, а окуляри – на рівні очей;

- привести у дію пусковий брикет, знявши чеку і закрутивши гвинт за годинниковою стрілкою до краю;

- переконатися в тому, що пусковий брикет працює за зміною кольору термоіндикатора – від рожевого до яскравого-синього;

- закрити кришку сумки і защепнути її на всі кнопки.

Засоби захисту шкіри призначені для захисту тіла людини в умовах зараження місцевості СДОР отруйними та радіоактивними речовинами та біологічними засобами. Вони також використовуються при здійсненні дегазаційних, дезінфекційних і дезактиваційних робіт.

До засобів захисту шкіри відноситься:

- загальновійськовий захисний комплект (ЗЗК);

- легкий захисний костюм(Л-1)

- інші засоби.

Загальновійськовий захисний комплект (ЗЗК) призначений для багаторазового захисту шкіри, одягу, взуття людини від отруйних речовин, біологічних аерозолів, радіоактивного пилу та короткочасного захисту від легкозаймистих речовин. Він складається із захисного площа, захисних панчіх, захисних рукавиць, чохла для перенесення.

‡агрузка...

Захисний плащ із прогумованої тканини є п’яти розмірів залежно від зросту людини.

Легкий захисний костюм Л-1 використовують при роботі в умовах сильного зараження радіоактивними й отруйними речовинами та бактеріальними засобами. Він виготовлений із прогумованої тканини і складається із:

- штанів із чоботами;

- сорочки з капюшоном;

- двопальцевих рукавиць;

- сумки для зберігання костюма.

Для дотримання терміну найбільшої працездатності та для запобігання тепловому ударі слід дотримуватись певних правил користування Л-1. Одягають костюм зазвичай на незараженій території у такій послідовності: штани з чоботами, сорочка з капюшоном, протигаз, капюшон, рукавиці.

Знімаючи засоби захисту шкіри після перебування на зараженій місцевості, слід звернути особливу увагу на те, щоб незараженими частинами тіла не торкатися зовнішньої частини захисного одягу.

Перед зняттям захисного одягу, зараженого ОР(СДОР), необхідно дегазувати передню частину комбінезона , особливо борти (нагрудний клапан) і рукавиці рідиною ІПП-8. Дегазації також підлягають ті місця одягу та шкірних покровів, які були заражені від знятого захисного одягу.

У вигляді простіших засобів захисту шкіри можливо використовувати виробничий одяг – куртки і брюки, комбінезони, халати з капюшонами, які пошиті з брезенту, вогнезахисної або прогумованої тканини, грубого сукна. Вони можуть не тільки захищати від радіоактивних речовин і бактеріальних засобів, але також не пропускати деякий час крапельнорідинні ОР. З побутового одягу найбільш придатні плащі та накидки з прогумованої тканини, або відповідно, підготовлений інший одяг. Для того, щоб звичайний одяг захищав від парів і аерозолів ОР його треба змочити в спеціальному розчині, який готується на підставі мийних речовин(ОП-7, ОП-10, « Новость», « Астра», «Дон» та інші) або мінеральних (трансформаторне, машинне ), або рослинних(бавовняне, олія) масел.

Для захисту ніг використовуються гумові чоботи та боти, взуття зі шкіри. Для захисту рук користуються гумовими або шкіряними рукавицями.

 


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.006 сек.)