АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Захплююча історія виникнення декупажу

Читайте также:
 1. Алгоритм дій у разі виникнення кровотечі/мажучих кров'янистих виділень при використанні ДМПА
 2. Визначення постійних витрат за їх величиною та за місцем їх виникнення
 3. Виникнення (набуття) авторського права
 4. Виникнення античної цивілізації
 5. Виникнення бібліотечної сфери діяльності .Перші бібліотекознавчі праці.
 6. Виникнення вчення Чарлза Дарвіна
 7. Виникнення грошей
 8. Виникнення грошей як історичний розвиток.
 9. Виникнення держави в Спарті
 10. Виникнення економічної теорії та основні етапи розвитку. Сучасні напрямки і школи економічної теорії
 11. Виникнення і розвиток економічної соціології, її суть і зміст
 12. Виникнення класичної політичної економії в Англії. В Петті.

| 06.06.2013

Декупаж (фр. decouper – вирізати) – декоративна техніка по тканині, посуді, меблям, що полягає в скрупульозному вирізанні зображень з паперу, які потім наклеюються або прикріплюються іншим способом на різні поверхні для декорування.

Витоки декупажу – у Середньовіччі. Як вид мистецтва він перший раз згадується наприкінці XV століття в Німеччині, де вирізані малюнки почали використовувати для того, щоб прикрашати меблі. Пік захоплення цією технікою настав у XVII столітті у Венеції, коли в моду ввійшли меблі, інкрустовані в китайському або японському стилі. Венеціанські майстри вирізали зображення, наклеювали їх на поверхню меблів і вкривали для захисту кількома шарами лаку.

Шляхом такої аплікації меблярі імітували дорогі східні інкрустації, що було значно дешевше, однак, користувалося не меншим попитом. Згодом це мистецтво в Італії стало іменуватися «мистецтво бідних». Нині такі меблі вкрай рідкісні і коштують дуже дорого, і цей стиль наслідують багато сучасних меблевих дизайнерів.

Декупаж був дуже модний при дворі французького короля Людовіка XVI. Марія Антуанетта і її придворні дами використовували для прикраси роботи Ватто і Фрагонара, знищені пізніше під час Великої французької революції.

В Англії декупаж увійшов у вжиток широких верств населення за Вікторіанської епохи, коли у великій кількості з’явилися аркуші з друкованими колекціями для вирізання, і декупаж потрапив майже в кожен будинок. До середини XIX століття це захоплення стало масовим. В основному для робіт використовувалися сентиментальні мотиви – зображення квітів, пасторальних сценок, фігурок і янголят. З Англії декупаж у якості хобі поширився в Америці, де був дуже актуальним у період між Першою і Другою світовими війнами.

Зараз ця старовинна техніка знову стала модною і поширена в різних країнах для декорування сумочок, капелюшків, підносів, ялинкових прикрас, сонячних годинників, скриньок, посуду, святкових упаковок тощо, а також при створенні ексклюзивних предметів інтер’єру, при оформленні одягу і виготовленні модних аксесуарів.

У Росії інтерес до декупажу виник на початку XXI століття і цей вид творчості нашій країні набув масового поширення.Зараз до традиційної техніки додався декупаж з серветок, з тканин і на тканинах, впроваджені комп’ютерні інновації, що дають змогу використовувати тривимірний декупаж.

Різноманітність матеріалів, що з’являються в магазинах, дає змогу декорувати будь-яку поверхню: свічки, кераміку, тканину, дерево, метал та інше. А використання різних технік, таких як позолочення, зістарення, художній декупаж, об’ємний декупаж (із застосуванням моделюючої маси та інших матеріалів) дають необмежений простір у творчості.

Нині в декупажі популярні такі стилі, як: прованс, вікторіанський стиль, Шеббі-шик, сімплісіті, мілітарі, етно. Це обумовлено насамперед поточними тенденціями в стилістиці інтер’єрів.

 
Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.004 сек.)