АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Виникнення грошей як історичний розвиток

Читайте также:
 1. Алгоритм дій у разі виникнення кровотечі/мажучих кров'янистих виділень при використанні ДМПА
 2. Але сучасникові, не обізнаному з дайбозькими обрядами, важко зрозуміти таке словосполучення — «водіння Куста». Доконче потрібно зробити історичний екскурс.
 3. Визначення постійних витрат за їх величиною та за місцем їх виникнення
 4. Виникнення (набуття) авторського права
 5. Виникнення античної цивілізації
 6. Виникнення бібліотечної сфери діяльності .Перші бібліотекознавчі праці.
 7. Виникнення вчення Чарлза Дарвіна
 8. Виникнення грошей
 9. Виникнення держави в Спарті
 10. Виникнення економічної теорії та основні етапи розвитку. Сучасні напрямки і школи економічної теорії
 11. Виникнення і розвиток економічної соціології, її суть і зміст

Гроші — особливий товар, що є загальною еквівалентною формою вартості інших товарів. Гроші виконують функції мірила вартості та засобу обігу. Крім того, вони є засобами нагромадження та платежу. З утворенням світового ринку деякі національні гроші виконують функції світових.

З найдавніших часів грішми були різні товари: хутра звірів, металеві сокири, мушлі каурі тощо. Однак завдяки своїм фізичним властивостям найбільш вживаним загальним еквівалентом вартості дуже швидко стають благородні метали: золото та срібло. Згодом вони набирають форми монет.

Виникнення.

Перші гроші з’явилися ще чотири-шість тисячоліть тому, але відтоді вони набули значних змін у вигляді й формі. Одні речі обмінювались на інші потрібні предмети, але в кожного народу з’являвся універсальний товар, що використовувався в якості грошей. Такі товари були потрібні всім і могли обмінюватися на будь-які речі. Наприклад, у Китаї в давнину функцію грошей виконували дрібні знаряддя праці. У Єгипті і багатьох африканських племенах розраховувалися золотими, срібними і мідними браслетами (від останніх часто відламували маленькі шматочки, щоб заплатити більшу або меншу суму). Ефіопи в якості грошей визнавали лише грудки солі або худобу (такі «живі гроші» й дотепер цінуються в деяких племенах).

При колонізації Америки в ХVІ столітті на роль грошей висувалися такі товари, як тютюн - у Вірджинії, цукор - у Меріленді, боброві шкури - в Нью-Йорку, какао - в Мексиці. А ескімоси могли виміняти будь-яку річ на хутро. Однак виникали проблеми, коли потрібно було їхати у далекі подорожі в інші країни, де хутро зовсім не сприймалося в якості грошей. Наприклад, приїхавши на Фіджі, ескімос не міг конвертувати своє хутро в місцеві гроші - мушлі. Тому не дивно, що виникла потреба в загальновживаному міжнародному грошовому еквіваленті. З часом ним стали металеві монети (частіше золоті, тому що золото у всі часи було ознакою багатства).

За легендою греків, першу монету (із зображенням бика) ввів Тезей в Аттиці. Римляни ж вважали, що найдавніші монети з головою дволикого бога і кораблем вибив Янус на честь бога часу Сатурна, який прибув морем до Італії з Криту. Вперше гроші стали називати «монетами» на честь богині Юнони Монети, храм якої знаходиться на Капітолії в Римі. Металеві гроші карбувалися на монетному дворі біля храму Юнони.

Монети виготовляли не лише для готівкових розрахунків, але і «на пам’ять». Були і монети «на смерть», «на відпущення гріхів» Папи Римського, «на День народження». «Пфенінг ката Гамбурга» - монета, яку передавав судді кат, коли йшов у відставку. Піч для виготовлення пластів срібла й золота, ножиці для вирізання монетних кругів, молотки для карбування і штемпелі - таким є перелік примітивної техніки середньовічного монетного двору.

Українські гроші

З проголошенням незалежності України відкрився шлях до запровадження повноцінної національної валюти. Такою валютою, згідно з традиціями доби Київської Русі і визвольних рухів 1917-1920 років, мала стати гривня. Щодо розмінної монети, то пропонувалися назви «сотий», «різана», але зупинилися на вже звичній «копійці». У 1992 році перші зразки української національної валюти були виготовлені в Канаді за ескізами В. І. Лопати. Однак в обіг було введено тимчасову валюту - український карбованець, або купоно-карбованець. Саме ця грошова одиниця стала жертвою інфляції 1992-1995 років.


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |

Поиск по сайту:Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.003 сек.)