АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Томас Бах (2013р. – по т.ч.)

Читайте также:
  1. Джордж Герберт, Пітер Бергер і Томас Лукман
  2. Ключ до тесту К. Томаса
  3. Отметьте, когда в годы Великой Отечественной войны необходимо было соблюдать режим светомаскировки.
  4. Тест описания поведения личности в конфликтной ситуации К. Томаса
  5. Томас Стернз Элиот. Бесплодная земля (1922)
  6. У. Томас, Ф. Знанецкий

 

Томас Бах народився в 1953 році в місті Вюрцбург на півдні Німеччини.

З дитинства хотів займатися футболом, проте батьки, незважаючи на його протести, віддали дитину в секцію фехтування.

У цьому виді спорту Бах досяг значних успіхів, ставши багаторазовим чемпіоном Німеччини та дворазовим чемпіоном світу з фехтування на рапірах. На Іграх у Монреалі в 1976 році у складі збірної країни Томас Бах завоював олімпійське золото.

За освітою Томас Бах – юрист. Закінчив університет Вюрцбурга. Вільно говорить, окрім рідної німецької, французькою, англійською та іспанською мовами.

Бах відомий як успішний бізнесмен, який має досвід роботи у великих міжнародних компаніях, у тому числі в Adidas.

У 1991 році Бах був обраний членом МОК (в один рік з майбутнім президентом МОК Жаком Рогге). У 1996-2000 роках - член виконкому МОК, у 2000-2004 роках - віце-президент МОК, знову обраний на посаду віце-президента в 2006 році. Очолював ряд комісій МОК. З вересня 2013 очолював юридичну комісію МОК і комісію «Спорт і право». Був членом наглядової ради оргкомітету чемпіонату світу з футболу 2006 року в Німеччині.

У Німеччині в травні 2006 року за активної участі Баха відбулося об'єднання Німецького спортивного союзу та Національного олімпійського комітету Німеччини в Олімпійську спортивну конфедерацію Німеччини, що поєднує в собі функції міністерства спорту та олімпійського комітету. В нову організацію увійшли близько 90 000 спортивних клубів із 27 млн ​​членів (близько третини населення Німеччини). В останні роки Бах займався проблемами допінгу та очолював відділ апеляцій Спортивного арбітражного суду в Лозанні.

У вересні 2013 року 59-річний Бах став одним з кандидатів на пост президента МОК у зв'язку з відходом Жака Рогге. Відомо, що кампанію з висунення Томаса Баха на пост президента МОК відкрито підтримував кувейтський шейх Ахмад Аль-Фахад Аль-Сабах, президент Асоціації національних олімпійських комітетів.

Передвиборча кампанія майбутнього президента перш за все передбачає боротьбу з корупцією, яку Бах вважає однією з найбільших проблем Олімпійського руху. Окрім того, він вважає доречним удосконалення діяльності МОК, шляхом створення оптимальних і комфортних умов для роботи його членів. Це, на його думку, дозволить яскравіше проявити індивідуальність кожного із них. Ще одним важливим аспектом він вважає надання комісіям МОК більших повноважень і поля впливу на рішення МОК.Щодо спортсменів, то серед пропозицій, які він висловлює є й та, що спортсмени повинні приймати безпосередню участь у житті МОК, бути в курсі усіх подій і також певний вплив на рішення МОК.

Боротьба з допінгом, у свою чергу, повинна увійти у нове русло. Основну увагу Бах пропонує приділити не виявленню його у спортсменів-лідерів, а роботі із молодими спортсменами, яка повинна бути спрямована на окреслення усіх негативних наслідків вживання заборонених препаратів.

Також Томас Бах пропонує переглянути форму подачі заявок для вибору Олімпійського міста і надати містам, які все ж здобули перемогу більше можливостей для творчості, що відповідно, дозволить побачити більше креатину у проектах.

Програму Ігор, у свою чергу, Бах пропонує зробити більш гнучкою і більшою мірою розглядати окремі дисципліни, а не цілісні види спорту. Окрім того Бах висловлює побажання щодо включення нових видів і форм спорту та рухової активності до Юнацьких Ігор. Він зазначав, що вони не повинні бути обмежені тільки олімпійськими видами спорту, але відкриті для більш молодих і сучасних видів спорту, які популярні серед молоді.

10 вересня він був обраний новим президентом МОК. Бах став першим в історії німцем і першим олімпійським чемпіоном, який очолив МОК. За нього проголосували 49 з 93 членів МОК. Конкуренцію переможцеві склав лише пуерторіканець Річард Карріон (29 голосів).

У нового президента МОК практично бездоганна репутація в олімпійському русі та бізнесі. Втім, задля об'єктивності можна згадати, що в 2008 році Бах несподівано для багатьох опинився під вогнем критики після того, як з'ясувалося, що компанія Siemens з 2000 року щодня виплачувала йому 5 тисяч євро, і, крім того, здійснила одноразовий переказ на 400 тисяч євро. Вимушений виправдовуватися, Бах заявив, що надавав Siemens консультаційні послуги з пошуку клієнтів в арабських країнах.

‡агрузка...

Як показали підсумки голосування, в Міжнародному олімпійському комітеті вважають той інцидент давно вичерпаним. При обранні вирішальними чинниками стали організаційний і діловий авторитет нового глави МОКразом з його досвідом багаторічної успішної діяльності в олімпійському русі і репутацією вмілого дипломата.

 

 

Література

Основна:

1. Олимпийский спорт: в 2т. / В. Н. Платонов, М. М. Булатова, С. Н. Бубка [и др.]; под. общ. ред. В. Н. Платонова. – К. : Олимп. л-ра, 2009. – Т.1. – 736. : ил. – Библиогр.: С.730-735.

2. Платонов В. Н. Олимпийский спорт: Учебник (в 2 кн.) / В. Н. Платонов, С. И. Гуськов С. И. – К : Олимпийская литература, 1994. – 496 с.

Додаткова:

1. Суник О.В. Від Олімпії до Москви. – К.: Здоров’я, 1980. – 200с.

2. Хавин В.Н. Все об олимпийских играх. - 2 изд. , доп. - М. :Физкультура и спорт, 1979. - 607 с.

3. Шанин Ю.В. Герои античных стадионов. – М.: Физкультура и спорт, 1979. – 141с.

4. Шанин Ю.В. Олимпийские игры и поэзия эллинов. – К.: Вища школа. Изд-во при Киев. ун-те., 1980. – 184с.

5. Шишигин М.В. Путь к Олимпу. – М.: Физкультура и спорт, 1967. – 496с.

 


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.004 сек.)