АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Хуан Антоніо Самаранч (1980-2001)

Читайте также:
 1. VІ. Виконання практичної роботи. Інструктаж з техніки безпеки.
 2. Види транспортних подорожей
 3. день на Адріатичному морі
 4. Додаток до теми
 5. Ейвері Брендедж (1952-1972)
 6. Життєвий шлях В. Ірвінга. Новелістика американського письменника
 7. Завоювання Болгарії
 8. Майкл Моріс Кілланін (1972-1980)
 9. МОЛЮСЬ І ВІРЮ. ВІТЕР ГРАЄ... 8 страница
 10. Основні тенденції розвитку культури в XX ст.
 11. Розподіл об’єктів Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО по регіонам світу
 12. Структура олимпийского движения

Хуан Антоніо Самаранч, якому було призначено стати сьомим президентом Міжнародного олімпійського комітету, народився 17 липня 1920 р. в Барселоні в заможній каталонській сім'ї. В молодості він займався боксом, щоправда, не досягнув особливих результатів, і хокеєм на роликових ковзанах, де досяг великих успіхів.

Після закінчення комерційного факультету університету Самаранч поєднував заняття бізнесом з тренерською роботою, причому керована ним збірна команда Іспанії по хокею на роликових ковзанах зуміла перемогти на чемпіонаті світу.

На межі 40—50-х років XX ст. Самаранч став радником зі спорту в муніципалітеті Барселони, а потім був обраний президентом національної Федерації катання на роликових ковзанах Іспанії.

Він був в числі організаторів II Середземноморських ігор, що відбулися в 1955 р. в Барселоні, очолював делегації Іспанії на VII зимових Олімпійських іграх в Кортина д'Ампеццо (1956 р.), Іграх XVII Олімпіади в Римі (1960 р.) і Іграх XVIII Олімпіади в Токіо (1964 р.).

У 1963 р. 43-річний Самаранч очолив Вищу раду спорту Іспанії.

У 1966 р. Х.А. Самаранч, до якого виявив цікавість тодішній президент МОК Е. Брендедж, був обраний членом Міжнародного олімпійського комітету, а в 1967 р. він став президентом Національного олімпійського комітету Іспанії.

В останніми роки правління в Іспанії диктатора Франка Самаранч очолював парламент провінції Барселона в Каталонії, і одночасно продовжував активну діяльність в Міжнародному олімпійському комітеті, ставши в 1968 р. шефом протоколу МОК, в 1970 р. — членом виконкому МОК, а з 1974 по 1978 р. був віце-президентом Міжнародного олімпійського комітету, яким тоді керував М. Кілланін.

16 липня 1980 р., Хуан Антоніо Самаранч був обраний президентом Міжнародного олімпійського комітету.

На самому початку діяльності на посту президента МОК Самаранч провів ряд заходів, спрямованих на зміцнення позицій Міжнародного олімпійського комітету, підвищення авторитету і стабільності олімпійського руху, розширення його зв'язків з міжнародними спортивними федераціями, національними олімпійськими комітетами та іншими організаціями, що займаються розвитком спорту. У програмі його діяльності як президента МОК були виділені такі важливі пріоритетні напрями, як модернізація олімпізму, розширення сфери діяльності МОК, боротьба з допінгом в спорті, розуміння значущості Олімпійських ігор і необхідності їх збереження.Хуан Антоніо Самаранч прийняв рішення оселитися в Лозанні і став першим після П'єра де Кубертена президентом МОК, працюючим на чолі Міжнародного олімпійського комітету безпосередньо в штаб-квартирі МОК, що знаходиться в цьому швейцарському місті.

Самаранч на посту президента МОК проявив здібності до залучення прибічників для реалізації своїх ідей, до знаходження шляхівг для їх підтримки і виконання. Графік його поїздок по світу був на диво щільним, і доводиться лише дивуватися тому, як Самаранчу удавалося його витримувати фізично. Чемпіонати світу і регіонів, континентальні і інші ігри, найбільш престижні професійні турніри на зразок тенісних, основні заходи МСФ і багатьох НОК — всі ці події були в полі інтересів президента МОК. На десятках таких подій він щорічно був присутній особисто і, природно, був центральною фігурою. Не менш важливими були постійні зустрічі Самаранча з главами держав і високопоставленими чиновниками у всіх країнах, в яких йому доводилося бувати. Кожна з цих поїздок і зустрічей була спрямована на реалізацію програми діяльності МОК, підвищення авторитету Міжнародного олімпійського комітету, розширення кола його впливових прибічників.

У виконкомі МОК, при формуванні штату чиновників цієї організації, Самаранч прагнув мати виключно своїх прибічників. Він уважно і терпляче вислуховував опонентів, прислухався до критичних зауважень преси, проте на стадії реалізації питань прагнув уникнути участі людей, здатних утруднити виконання прийнятого рішення.

У 80-і роки XX ст змінилися і відношення між муніципалітетом Лозанни і Міжнародним олімпійським комітетом, очолюваним Самаранчем, — після того, як Федеральна Рада Швейцарської Конфедерації, що діє на території цієї країни визнала МОК юридичною особою, а потім надала Міжнародному олімпійському комітету статус міжнародної неурядової організації. У лютому 1983 р. було підписано угоду, що визначає взаємини між Міжнародним олімпійським комітетом і міською владою Лозанни. МОК отримав право на будівництво нової будівлі штаб-квартири, спорудження якої було завершене в 1986 р.

‡агрузка...

В основу діяльності МОК його президентом Х.А. Самаранчем були покладені такі концептуальні принципи: тісна співпраця і спільна робота всіх учасників олімпійського руху — Міжнародного олімпійського комітету, Міжнародних спортивних федерацій і Національних олімпійських комітетів; визнання незалежності кожної з трьох складових частин міжнародного олімпійського руху (МОК, Національні олімпійські комітети, Міжнародні спортивні федерації) і забезпечення їх представництва на Олімпійських іграх і в інших олімпійських заходах; приведення правил МОК у відповідність з реаліями сучасного світу; розширення процесу комерціалізації олімпійського руху; облік нового статусу спортсмена в олімпійському спорті, перегляд відношення до професіоналізму для того, щоб підвищити спортивний рівень Олімпійських ігор і змінити співвідношення сил на олімпійській арені між країнами Сходу і Заходу; визнання і поширення інших форм спортивної практики, у тому числі масового спорту і спорту інвалідів; єднання спорту і олімпізму з іншими сферами людської діяльності; визначення чіткої позиції відносно апартеїду в спорті; посилення боротьби з допінгом; розвиток "Олімпійської солідарності"; прагнення до співпраці зі всіма урядами і неурядовими організаціями, зацікавленими в розвитку спорту.

У зв'язку з конфліктами, що почастішали, між спортивними діячами і представниками держав, Х.А. Самаранч як президент МОК поставив питання про створення Міжнародним олімпійським комітетом спільно з Міжнародними спортивними федераціями і Національними олімпійськими комітетами міжнародного Спортивного арбітражного суду.

Великої уваги Х.А. Самаранч надавав і нормалізації стосунків Міжнародного олімпійського комітету із засобами масової інформації — стосунків, які у всі часи були досить складними. Цю проблему він добре знав ще з 60-х років XX ст., коли йому довелося під керівництвом М. Кілланіна працювати у складі Комісії МОК з питань преси. У 80—90-і роки XX ст. МОК на чолі з Самаранчем провів із засобами масової інформації велику роботу, в результаті якої відношення преси, радіо і телебачення до олімпійського руху істотно змінилося до кращого, стало об'єктивнішим, різностороннім, шанобливим і доброзичливим.

МОК, очолюваний Х.А. Самаранчем, провів у вересні 1981 р. в Баден-Бадені XI Олімпійський конгрес, який проходив під девізом "Об'єднані спортом в ім'я спорту". На цьому конгресі всіма пленарними засіданнями, якими керував сам президент МОК, обговорювалися проблеми міжнародної співпраці в спорті, аматорства і професіоналізму, програми Олімпійських ігор, взаємини між МОК, Національними олімпійськими комітетами і Міжнародними спортивними федераціями, причому особлива увага була приділена принципам формування трибічної комісії з олімпійського руху і необхідності її розширення за рахунок включення в неї більшого числа представників всіх сил олімпійського руху і інших організацій.

Не менш важливими і актуальними в діяльності Міжнародного олімпійського комітету, очолюваного Х.А. Самаранчем, були також питання, що стосувалися розширення складу МОК шляхом обрання в його склад відомих спортсменів, президентів ряду національних олімпійських комітетів і міжнародних спортивних федерацій, що, у свою чергу, сприяло поліпшенню координації діяльності всіх трьох ланок системи олімпійського спорту.

У діяльності Міжнародного олімпійського комітету, очолюваного Самаранчем, в першій половині 80-х років XX ст. почала чітко простежуватися принципово нова тенденція, відповідно до якої подальший розвиток олімпійського руху все тісніше пов'язувався з комерціалізацією і професіоналізацією олімпійського спорту.

На початку 1980-х років з приходом до керівництва МОК Х.А. Самаранча почався активний пошук джерел фінансування. Був поставлено, а потім і практично вирішено питання про створення системи олімпійської рекламно-спонсорської діяльності, а також здобуття доходів від іншої комерційної діяльності (не обмежуючись лише продажем прав на телетрансляції) — реалізації монет, видавничої діяльності і так далі. Міжнародна олімпійська рекламно-спонсорська програма під назвою "ТОП" дозволила Міжнародному олімпійському комітету не лише координувати дії різних компаній-спонсорів Міжнародних спортивних федерацій, Національних олімпійських комітетів і Оргкомітетів з проведення Олімпійських ігор, але і підвищити отримувані ними доходи за рахунок поліпшення організаційного боку цієї справи.

Істотно зросли і перерахування коштів на рахунок програми МОК "Олімпійська солідарність", через яку надається допомога національним олімпійським комітетам тих країн, що розвиваються. В результаті цього Міжнародний олімпійський комітет отримав важливий важіль не лише для розвитку олімпійського спорту в різних країнах, але і для можливості, за необхідністю, тиснути на деякі Національні олімпійські комітети при втіленні в життя потрібної МОК політики.

У лютому 1985 р. виконком Міжнародного олімпійського комітету вніс пропозицію, яку президент МОК Х.А. Самаранч назвав експериментом, — про допуск професійних спортсменів у віці до 23 років до участі в Олімпійських іграх 1988 р. — в змаганнях з футболу, тенісу і хокею з шайбою. У жовтні 1985 р. на спільному засіданні МОК з представниками національних олімпійських комітетів і міжнародних спортивних федерацій був винесений на обговорення "Кодекс атлета", що пропонувався замість відомого "Правила 26" Олімпійській хартії.

МОК під керівництвом Х.А. Самаранча багато часу приділяв проблемі допінгу в спорті, протидії його використанню спортсменами і посиленню покарань за вживання.

Несподіваним для багатьох керівників міжнародного спорту і Національних олімпійських комітетів були дії, зроблені Самаранчем на початку 80-х років XX ст., які були спрямовані на включення "спорту для всіх" в сферу діяльності МОК. Для цього в 1983 р. в Міжнародному олімпійському комітеті була утворена група, що визначила функції Комісії МОК зі "спорту для всіх", розробила її структуру і програму діяльності. Така комісія була створена в 1985 р., а в 1986 р. в Німеччині, у Франкфурті-на-Майні, під егідою МОК пройшов I конгрес "Спорт для всіх", девіз якого — "Кожен має право на заняття спортом".

Досягнувши стабілізації олімпійського руху і олімпійського спорту, Х.А. Самаранч, істотно зміцнивши авторитет Міжнародного олімпійського комітету і його фінансову незалежність, активізував діяльність МОК і у напрямі співпраці з найбільш вагомими у світі міжнародними організаціями, перш за все з Організацією Об'єднаних Націй. Одним з найважливіших рішень, що відобразили розвиток такої співпраці, була прийнята на 48-ій сесії Генеральної Асамблеї ООН резолюція про олімпійське перемир'я і проголошення 1994 р. .Міжнародним роком спорту і олімпійського ідеалу.

Міжнародний олімпійський комітет, очолюваний Самаранчем, розширив і укріпив контакти з ЮНЕСКО, з Всесвітньою організацією охорони здоров'я (ВОЗ), Дитячим фондом ООН, Комісією ООН у справах біженців, уклавши з цими міжнародними організаціями договори про співпрацю.

Міжнародний олімпійський комітет, очолюваний Самаранчем, на 91-ій сесії МОК 1986 р. в Лозанні здійснив "розведення" по роках проведення зимових Олімпійських ігор і Ігор Олімпіад, які до 1992 р. включно проводилися (з чотирирічними інтервалами) в одному році. Відповідно до цього рішення МОК, починаючи з 1994 р. зимові Олімпійські ігри почали проводитися в роки, що знаходяться посередині між роками проведення Ігор Олімпіад, які, як і раніше, проводяться у високосні роки.

У числі інших важливих питань, якими довелося займатися Міжнародному олімпійському комітету і його президентові Х.А. Самаранчу, була також проблема апартеїду в спорті.

На 101-ій сесії МОК, яка проходила у вересні 1993 р. в Монако, ще на чотири роки були продовжені повноваження Х.А. Самаранча як президента Міжнародного олімпійського комітету.

Х.А. Самаранч займав активні позиції і в таких актуальних питаннях, як зміцнення зв'язків спорту з культурою і мистецтвом, охорона довкілля, запобігання військовим конфліктам і так далі.

Відзначаючи видатні заслуги Х.А. Самаранча як визнаного лідера сучасного олімпійського руху, не можна не відзначити, що різні межі діяльності сьомого президента МОК оцінюються в світі (фахівцями, істориками, журналістами) не однозначно. Поряд з багаточисельними позитивними відгуками не рідко звучить і критика (деколи досить гостра): Самаранча докоряють, зокрема, в зайвій комерціалізації і професіоналізації олімпійського спорту, а також "в знехтуванні олімпійськими ідеалами".

Після сесії МОК, що відбулася в Москві в липні 2001 р., напередодні дня народження Самаранча, в його честь владою міста були організовані грандіозні торжества, що вразили зарубіжних гостей своєю пишністю. Їх дух був дещо обтяжливим для звиклого до скромності Самаранча, а деякі закордонні гості порахували їх зайвими. Проте тут треба врахувати традиції росіян: якщо вони когось поважають і люблять, то демонструють це з розмахом. Самаранч залишив пост президента МОК і був вибраний почесним президентом.

Живе він в Лозанні — в резиденції, розташованій поряд з Олімпійським музеєм, який працює під його патронатом.

Жак Роге (2001- 2013)

Три події з порядку денного 112-ої сесії Міжнародного олімпійського комітету, яка проходила з 13 по 16 липня 2001 р. в Москві, увійшли до історії сучасного олімпійського руху. Ця сесія підвела підсумки 21-річної діяльності Хуана Антоніо Самаранча на посту президента МОК. На ній визначили місто, яке в 2008 р. повинне було стати столицею Ігор XXIX Олімпіади, — це право, за результатами голосування членів МО, отримав Пекін. І, врешті, третя знаменна подія — вибори нового голови Міжнародного олімпійського комітету. Восьмим президентом МОК був вибраний граф Жак Рогге.

Жак Рогге народився 2 травня 1942 р. в бельгійському місті Генте — центрі провінції Східна Фландрія.

Спортом Жак Рогге став займатися з дитячих років, чому неабиякою мірою сприяли родинні традиції. Основним родинним захопленням був вітрильний спорт.

У 12-річному віці Ж. Рогге почав виступати в змаганнях на яхті класу "Оптиміст", в 17 років стає чемпіоном світу серед юніорів і входить до складу національної команди Бельгії з вітрильного спорту.

Він брав участь в багатьох вітрильних перегонах, шість разів перемагав на чемпіонатах Бельгії і двічі — на чемпіонатах світу, тричі входив до складу олімпійської команди Бельгії, виступаючи в змаганнях на яхті класу "Фінн" на Іграх XIX Олімпіади (Мехіко-1968), Іграх XX Олімпіади (Мюнхен-1972) та Іграх XXI Олімпіади (Монреаль-1976).

Проте спортивні захоплення Ж. Рогге не обмежувалися вітрильним спортом. Ще однією прихильністю стало регбі. Займатися регбі Жак Рогте почав в 70-х роках XX ст. — перш за все для того, щоб постійно підтримувати себе в хорошій спортивній формі, але коли команда, в якій він грав, стала чемпіоном Бельгії, увійшов до складу національної збірної. Жак також створив в Ренті "Клуб регбі" (цей клуб функціонує до сьогодні).

Продовжуючи спортивну кар'єру, Ж. Рогге одночасно зосередився і на медицині. У нього ще після закінчення ієзуїтського коледжу Святої Барбари в Ренті (де Жак освоював класичні мови і літературу) була можливість вибору між традиційним університетом (з вивченням права і медицини) і служінням Богові. Жака притягувало право, але бажання стати хірургом було набагато сильніше.

Доктор медицини Рогге не лише займався практичною ортопедичною хірургією, але й читав лекції із спортивної медицини в Брюссельському і Гентському університетах.

Він вільно володіє голландською, французькою, англійською, німецькою і іспанською мовами.

Вельми помітне і більш вагоме місце в життєвих інтересах Рогге почав займати олімпійський рух. І дійсно, відкривши для себе дивовижний світ олімпізму, Ж. Рогте пристрасно захопився ним.

Рогге досить швидко освоївся на новому для себе посту в структурі Бельгійського олімпійського комітету, де, завдяки своїм знанням у сфері спорту, швидко пішов вгору.

У 1988 р. 46-річний Жак Рогге змінив свого вчителя Рауля Молле на посту президента Бельгійського олімпійського комітету. У 1989 р. був обраний президентом Асоціації європейських національних олімпійських комітетів (КОС) і займав цей пост до 2001 р. У тому ж році Рогге став і віце-президентом АНОС - Асоціації національних олімпійських комітетів (організації світового рівня) і займав цей пост до 1992 р.

У червні 1991 р. на 97-ій сесії Міжнародного олімпійського комітету в Бірмінгемі 49-річний Жак Рогге був обраний членом МОК.

Ж. Рогге енергійно бере участь в діяльності ряду комісій Міжнародного олімпійського комітету ("Олімпійський рух", "Олімпійська солідарність", Медичній комісії МОК та ін.), а також робочої групи МОК з олімпійської програми.

Слід зазначити, що при всій своїй зайнятості в МОК і різних його структурах, доктор Жак Рогге не залишав професійну медичну діяльність.

Ефективна робота Рогге на посту голови Координаційної комісії МОК з підготовки до Ігор XXVII Олімпіади і успіх Ігор-2000 в Сіднеї переконали у великому потенціалі Ж. Рогге навіть багатьох з тих, хто ще сумнівався в його неабияких здібностях.

У 1998 р. 56-річний Ж. Рогге став членом виконкому МОК, увійшовши таким чином до вищої еліти Міжнародного олімпійського комітету.

Нарешті, все це сходження по сходинках ієрархії МОК призвело до висунення кандидатури Жака Рогте на пост президента МОК, що звільнявся у зв'язку з майбутньою відставкою сьомого президента Міжнародного олімпійського комітету на сесії МОК, назначеною на липень 2001 р. в Москві, про що завчасно оголосив Хуан Антоніо Самаранч.

Свою виборчу кампанію Жак Рогге побудував на декількох ключових моментах — перш за все, на боротьбі з допінгом, корупцією і расизмом, а також на поверненні до "людських" масштабів Олімпійських ігор.

У числі головних переваг Жака Рогге, що сприяли його обранню на пост президента МОК, була і репутація непідкупного чиновника, непричетного до корупційних скандалів.

Багато хто погоджується з думкою, що новим президентом МОК став природжений дипломат, що користується репутацією людини, здатної вирішувати конфлікти "без кровопролиття".

Жак Рогге, віддаючи належне тій спадщині, яку йому залишив Хуан Антоніо Самаранч, оголосив про намір проводити в МОК реформи відповідно до вимог сьогоднішнього дня. Новий президент висловився за скорочення числа членів МОК, відзначивши при цьому, що забезпечити представництво в Міжнародному олімпійському комітеті всіх держав і всіх спортивних федерацій неможливо.

Рогге також повідомив про намір обмежити кількість журналістів, що акредитуються на Іграх.

Проблемою № 1 новий президент МОК називав боротьбу з допінгом, який завдає шкоди здоров'ю людей, спотворює спортивні результати і взагалі підриває довіру до спорту.

Ділячись своїми планами відносно боротьби МОК з корупцією, допінгом і насильством в спорті, Рогге підкреслив: "Щоб успішно боротися зі всім цим, ми повинні тісно співпрацювати зі всіма федераціями і Національними олімпійськими комітетами, а також з іншими спортивними організаціями, у

Президент Міжнародного олімпійського комітету Ж. Рогге передбачав, що у зв'язку із складним економічним станом у світі не виключено скорочення фінансових потоків, що надходять до бюджету МОК, - і до цього потрібно бути готовими.

Щоб уникнути небажаних наслідків і зменшити їх негативний вплив, Жак Рогге запропонував для вирішення цієї проблеми скоротити витрати Міжнародного олімпійського комітету на адміністративну структуру МОК і на проведення Ігор, але зробити це вирішив так, щоб не були обмежені у фінансовому відношенні Міжнародні спортивні федерації і Національні олімпійські комітети, оскільки ці структури значною мірою існують за рахунок бюджету МОК.

Жак Рогге вважав за необхідне зробити прозорішою фінансову політику Міжнародного олімпійського комітету для того, щоб було чітко видно, які гроші і на які потреби витрачені, які витрати здійснюють адміністрації МОК, його комітети і комісії, і якими є витрати на підтримку Міжнародних спортивних федерацій, Національних олімпійських комітетів та інші цілі. Всі статті витрат повинні бути зафіксовані і розмежовані.

Жак Рогге також запропонував застрахувати Олімпійські ігри на той випадок, якщо вони будуть зірвані з причин, не залежних від МОК і від олімпійського руху в цілому, — наприклад, через терористичний акт. Така передбачливість зможе, на його думку, служити гарантією того, що олімпійський рух розвиватиметься і служитиме на благо спорту і всього людства.

Рогге вважав, що МОК разом з партнерами з олімпійського руху - Міжнародними спортивними федераціями, Національними олімпійськими комітетами і урядами країн повинні працювати над забезпеченням соціальної і професійної інтеграції спортсменів на завершенні їх спортивної кар'єри.

Ще один обов'язок МОК і всього олімпійського руху, на його думку полягає в тому, щоб скоротити розрив між багатими і малорозвиненими країнами з позицій спорту.

Екс президент МОК також вважав, що в XXI ст., очевидно, слід, зберігаючи гасло олімпізму, все ж подумати про нове — за чистіший, людяніший і об'єднуючий спорт. Яскраві прикладами цього неофіційного гасла можна було простежити на Олімпійських іграх 2002 року у Солт-Лейк-Сіті. Ці ігри проходили через 5 місяців після трагедії 11 вересня у Нью-Йорку. На церемонії відкриття, під час звучання гімну було винесено прапор, який знайшли на руїнах Всесвітнього торгового центру, цим самим вшановуючи пам'ять жертв цієї трагедії усією спортивною спільнотою. Іншим прикладом, який певною мірою відтворював зазначені побажання Жака Рогге було гасло Ігор Олімпіади 2008 року в Пекіні «Зелена Олімпіада, Високотехнологічна олімпіада, Народна олімпіада». Не все вдалося реалізувати організаторам цих Ігор, проте основні завдання, визначені цим гаслом, все ж були виконані.

За період, протягом якого Жак Рогге очолював МОК, олімпійська сім'я зросла з 200 (у 2002 р.) до 205 НОК (за станом на першу половину 2014 р.): Міжнародний олімпійський комітет визнав національні олімпійські комітети країн — Кирібаті (Океанія), Тимор (Азія), Маршалові Острови (Океанія), Чорногорія (Європа), Тувалу (Океанія).

На відміну від свого попередника на посту президента МОК Хуана Антоніо Самаранча, Жак Рогге очолив Міжнародний олімпійський комітет в період його найвищого розквіту — високий міжнародний авторитет, фінансова і політична незалежність і достатня внутрішня згуртованість. Тому Жаку Рогге не було потрібно вносити кардинальні зміни в діяльність Міжнародного олімпійського комітету, а вся його активність була спрямована на збереження досягнутого і на реалізацію в конкретних умовах тих принципів, які вже виправдали себе. До честі Рогге, слід зазначити, що він виявився мудрим і послідовним керівником, що зумів зберегти і до певної міри розвинути досягнення попередників.

У своїй діяльності на посту президента МОК Рогге постійно прагнув об'єднати ідеали олімпізму, характерні для переконань Кубертена, з реалістичністю, практичністю і тонкою дипломатією, які були властиві для Самаранча. Звичайно, Жаку Рогге не у всіх випадках це вдавалося — як з об'єктивних, так і з суб'єктивних причин. У ряді випадків погляди Рогге і рішення, що приймалися ним, сприймалися тими або іншими колами олімпійського співтовариства як спірні або помилкові, а інколи викликали різку реакцію окремих діячів міжнародного спорту і політичних лідерів, а також негативні оцінки у ряді засобів масової інформації (втім, вони далеко не завжди бувають в цьому об'єктивними). Проте, необхідно визнати, що в цілому МОК під керівництвом Рогге був заслужено шанованою в світі міжнародною організацією, протидіючою найрізноманітнішим викликам і такою, яка упевнено вирішувала виникаючі проблеми.

Жак Рогге постійно утримував у сфері своєї уваги зміцнення зв'язків олімпійського спорту з культурою, мистецтвом, освітою, серйозно піклувався про те, щоб принципи, вкладені в поняття «олімпізм», максимально широко поширювалися в сучасному суспільстві.

Рогге постійно звертав увагу на те, що кращі атлети - чемпіони та призери Олімпійських ігор - повинні бути взірцем для молоді і своїм прикладом стимулювати залучення людей до здорового способу життя і масового спорту.

В якості основної загрози Олімпійського руху Жак Рогге бачив такі явища, як поширення допінгу, небезпека високих тренувальних навантажень для здоров'я спортсменів, а також надмірна комерціалізація. І якщо у відношенні небезпеки навантажень для здоров'я спортсмена президент МОК зазвичай не йшов далі декларативних міркувань і рекомендацій загального характеру, то відносно допінгових проблем і надмірної комерціалізації олімпійського спорту діяльність Жака Рогге мала конкретний і конструктивний характер. Проте будучи реалістом екс президент зазначав: «Я думаю, ми досягли великого прогресу в боротьбі з допінгом. І сьогодні існує набагато менше видів спорту, в яких використовують допінг, аніж 10 років тому. Проте потрібно бути реалістами - допінг ніколи повністю не зникне зі спорту».

Під керівництвом Рогге МОК також прагнув і до створення для країн, що розвиваються великих можливостей у процесі висунення кандидатур міст для участі в конкурсах на право проведення Олімпійських ігор.

До числа важливих і важких завдань, що стоять перед МОК, Жак Рогге відносив і боротьбу з корупцією у спорті. При цьому мова йде не лише про необхідність протидії корупції серед суддів, які обслуговують спортивні змагання, серед спортсменів, спортивних адміністраторів, інших офіційних і приватних осіб, а й про очищення від корупціонерів рядів самого Міжнародного олімпійського комітету.

Окремі міжнародні спортивні федерації висловлювали невдоволення, а в окремих випадках і обурення прагненню екс президента МОК впливати на програму Олімпійських ігор, нав'язуючи свої погляди федераціям та членам Міжнародного олімпійського комітету. З одного боку, Жак Рогге наполягав на тому, що в програмі Ігор Олімпіад повинно бути не більше 28 видів спорту. З іншого боку, він активно просував ідею включення в програму Ігор регбі та гольфу, наполягаючи на виключенні з неї бейсболу, софтболу і сучасного п'ятиборства. Причому перший крок у цьому напрямку вже зроблено: бейсбол і софтбол не були представлені у програмі Ігор XXX Олімпіади, які відбулися в 2012 р. у Лондоні (у ній залишилося тільки 26 видів спорту).

Значну увагу Міжнародний олімпійський комітет, очолюваний Жаком Рогге, приділяв і розвитку масового спорту у світі, і підтримці спорту інвалідів (особливо - через тісну співпрацю МОК з Міжнародним паралімпійським комітетом). «Спорт також пропонує ідеальну платформу, для того щоб допомогти людям в їх повсякденному житті», - сказав екс президент МОК в одній зі своїх лекцій. «З цієї причини ми розвинули тісне співробітництво з численними структурами Організації Об'єднаних Націй і з міжнародними організаціями Червоного Хреста і Червоного Півмісяця».

Резюмуючи свою діяльність в списку п'яти основних своїх досягнень за 12 років на чолі міжнародного олімпійського руху Рогге виділив наступне:

«Найважливіше - це те, що під час мого президентства якість Ігор залишалася високою. Три літні Олімпіади (2004, 2008, 2012 рр.), три зимові (2002, 2006, 2010 рр.) і дві юнацькі Олімпіади (2010, 2012 рр.) - вони були відмінними», - сказав Рогге, підкресливши, що спортсмени заслуговують на це. «По-друге, - впровадження юнацьких Олімпійських ігор. Третє - ми захищали наші цінності, боролися з допінгом і незаконними ставками. Четверте - ми домоглися дуже міцного фінансового становища і стабільних доходів. І п'яте - ми використовували спорт як соціальний фактор, як інструмент для освіти, змусили подивитися на спорт як на засіб, що допомагає людям поліпшити своє становище в суспільстві ».

Що ж стосується фінансового становища, то за «епоху Рогге» бюджет МОК збільшився в кілька разів. Екс президент Організації пояснює це вдалими переговорами з телебаченням і спонсорами.

«У нас є 12 спонсорів і 130 телеканалів. Ми змогли збільшити наш дохід, залишаючись при цьому дуже акуратними і консервативними у питаннях розширення нашої діяльності », - сказав він.

Незважаючи на різні проблеми, Жак Рогге впевнено вів олімпійський рух та олімпійський спорт по шляху їх постійного зміцнення і неухильного розвитку, а авторитет МОК та його президента у світі як і раніше залишаються високими.

 


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.016 сек.)