АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

VІ. Виконання практичної роботи. Інструктаж з техніки безпеки

Читайте также:
 1. III. Виконання постанов у справах про адміністративні правопорушення
 2. III. ЗАГАЛЬНІ МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО ВИКОНАННЯ КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ .
 3. IV Розділ. Тести на Нью-Йоркську Конвенцію про визнання та виконання іноземних арбітражних рішень
 4. VI. Методичні вказівки щодо виконання індивідуальних завдань.
 5. Автоматизація виконання обчислень
 6. Агентський договір: зміст, виконання та припинення
 7. Варіанти тем рефератів для виконання завдання 1
 8. Визначення практичної придатності побудованої ої регресійної моделі.
 9. Визначте виконавчий документ, на підставі якого провадиться виконання рішення господарського суду.
 10. Виконання господарських договорів
 11. Виконання господарських зобов’язань

Хід уроку

І. Організація класу. Привітання. Перевірка готовності класу до уроку.

ІІ. Повідомлення теми, мети та завдань уроку.

Сьогодні ми з вами проведемо незвичайний урок, на якому дізнаємося про значення кольору в нашому житті, його вплив на людину, познайомимось з кольоровим спектром, поняттями «колірний тон», «насиченість кольору», «світлота»; навчимося виготовляти колірне коло.

ІІІ. Актуалізація опорних знань і умінь. Фронтальна бесіда:

· Які кольори вам подобаються найбільше?

· Уявіть, що весь світ став забарвлений вашим найулюбленішим кольором. Чи було б це красиво?

ІV. Мотивація навчальної діяльності.

Питання про причину різного забарвлення тіл займає розум людства дуже давно. Напевно, немає людини, яка не милувалася б чудовими кольорами веселки.

· Згадайте, скільки кольорів у веселки?

· Які вони?

· Яке значення в житті людини має її здатність сприймати й розрізняти кольори?

i. Сприймання та осмислення нового матеріалу.

Пояснення вчителя супроводжується демонстрацією презентації.

· Що ж таке веселка і як вона утворюється? Щоб відповісти на це запитання, пригадайте уроки природознавства. (Учні, використовуючи знання з природознавства, висловлюють свої припущення).

Пояснення цьому явищу намагалися дати філософи, містики, вчені. Перша спроба пояснити веселку як природне явище була зроблена в 1611 році архієпископом Антоніо Домініс. Його пояснення суперечило біблійному, тому він був відлучений від церкви, його рукописи були спалені.

Наукове пояснення веселки вперше дав Рене Декарт у 1637 році. Він пояснив веселку на підставі законів переломлення й віддзеркалення сонячного світла в краплях падаючого дощу. Декарт створив велику краплю і пояснив веселку. Але веселка Декарта була білою.

Через 30 років І. Ньютон доповнив теорію Декарта, пояснивши, як переломлюються кольорові промені в краплі дощу. Використавши лінзи, він пропустив світло через їх вузький отвір на скляну призму, що на екрані перетворилося в кольорову смужку, на якій спостерігалися переходи кольорів від червоного до фіолетового. Це райдужне зображення Ньютон назвав спектром (від латинського SPECTRUM – бачення). (Запис до словника). Своє відкриття Ньютон пояснив так: « Білий колір є сукупність простих кольорів».Давайте спробуємо повторити цей дослід.

Виконання досліду вчителем з наступним поясненням. (Учні уважно спостерігають за явищем переломлення світла і беруть участь в обговоренні досліду).

Зараз ми зробимо малюнок, на якому покажемо хід променів світла. Спектр видимого світла – це розкладання білого кольору на 7 променів різної кольоровості (ч, о, ж, з, б, с, ф).

· Назвіть ці кольори. (Червоний, оранжевий, жовтий, зелений, блакитний, синій, фіолетовий).

Щоб запам’ятати ці кольори, звернемося до лічилки, яку написала Леся Вознюк.

Веселкова лічилка

В лузі дощик із квіток кольоровий сплів вінок.
У долину, аж до річки, простяглись барвисті стрічки.
Ось червона, перша стрічка, — колір стиглої сунички.
Друга — наче мандаринки, що оранжеві в них спинки.
Третя — жовта, наче сонце зазирає у віконце.
А четверта — то зелена, як листок берізки, клена.
П’ять — блакитна, барвінкова, наче квіточка святкова.
Шоста — синя, як ті сливи, що дощі вмивали й зливи.
Сьома — вкрили ліси та балки фіолетові фіалки.

Із семи стрічок веселих утворилася веселка,
І щоб знати кольори, ти лічилку повтори.

· Якого кольору «кінці» веселки? (Червоного й фіолетового).

· Червоний і фіолетовий кольори замикаються через пурпурний колір в колірне коло. Пурпурного кольору немає в веселці. Ця модель дозволяла передбачати результати змішування кольорів. (Демонстрація учителем колірного кола).

· Уважно розгляньте це коло, на скільки частин його можна розділити?

· Колірне коло можна розділити на дві частини так, щоб в одну частину увійшли червоні, помаранчеві, жовті й жовто-зелені кольори, а в іншу – блакитно-зелені, блакитні, сині, фіолетові. Перші з них називають теплими кольорами, другі – холодними.

Художники у своїй роботі використовують і те, що існують так звані основні, складові й додаткові кольори. У кожного кольору є три основні властивості: колірний тон, насиченість і світлота. Три основних кольори: синій, жовтий і червоний – дозволили отримати всі інші з деякими обмеженнями по насиченості. Контрастними називають кольори, які розташовані в колірному колі навпроти один одного.

VІ. Виконання практичної роботи. Інструктаж з техніки безпеки.

Перед вами знаходиться заготовка для створення колірного кола і фарби трьох основних кольорів, а також додатковий – пурпурний.

i. Використовуючи ці фарби і свої знання про колірне коло, розфарбуйте його, змішуючи кольори на палітрі.

ii. Після того, як розфарбоване коло висохне, вставте в центр кола зубочистку. Колірна дзиґа готова. Розкрутіть її.

· Що вибачите? (Так як колірна дзиґа містить всі кольори веселки, то при обертанні промені спектру перемішуються між собою, створюючи враження білого кольору).

· А тепер спробуйте всі ці кольори змішати на палітрі. Який колір ви отримали? Чому?

Колір – це властивість тіл відбивати або випускати видиме випромінювання певного спектрального складу. Коли від поверхні предмета відображаються, наприклад, червоні промені сонячного спектра, а інші поглинаються або відбиваються в меншій кількості, ми бачимо предмет червоним. При повному відображенні променів сонячного спектра предмет сприймається білим або сірим, а при майже повному поглинанні променів – чорним.

Фарби складаються з фарбувальних пігментів, це дуже дрібні частинки речовини певного кольору. Коли ми змішуємо всі ці кольори на палітрі, то властивості пігментів не змінюються. Кожен з них продовжує відображати тільки промені своєї частини спектра. Оскільки така поверхня є пористою і тримірною, ми не можемо бачити всі частинки. Світло в такій системі поширюється не прямолінійно, а відбиваючись від одних частинок, поглинається іншими, що призводить до створення такого кольору, який наше око сприймає як темний колір.

Давайте проведемо з вами ще один дослід і подивимося, як поводяться додаткові кольори спектру.
Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.007 сек.)