АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Список пам’яток

Читайте также:
 1. IV. Список использованнЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ ИСТОЧНИКОВ
 2. VІ. СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНИХ ДЖЕРЕЛ
 3. БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК
 4. Библиографический список
 5. библиографический список
 6. БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК
 7. БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК
 8. БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК
 9. Библиографический список
 10. Библиографический список
 11. Библиографический список
 12. Библиографический список

 


1-3. Трипільський розписний посуд. Енеоліт.

4. Збруцький ідол (Святовит). 10 ст. Вигляд з чотирьох боків.

5. Бронзова антропоморфна фібула з Пастирського городища. 7ст.

7. Успенський собор у Володимирі-Волинському. 1160.

8. П’ятницька церква в Чернігові. Кін. 12- 13 ст. Заг. вигляд.

9, 10. Успенський собор Елецького монастиря в Чернігові. Сер. 12 ст.

11. Софійський собор в Києві. 1037. Східний фасад.

12. Інтер’єр центрального нефа Софійського собору в Києві.

13. Богоматір Оранта. Мозаїка апсиди Софійського собору в Києві. 1043-1046.

14. Пантократор. Мозаїка купола Софійського собору в Києві. 1043-1046.

15. Престол з фігурами ангелів і Христа з “Євхаристії”. Мозаїка апсиди Софійського собору в Києві. 1043-1046.

16. Апостоли з “Євхаристії”. Мозаїка апсиди Софійського собору в Києві. 1043-1046.

17. Христос з “Євхаристії”. Мозаїка апсиди Софійського собору в Києві. 1043-1046.

18. Святительський чин. Мозаїка апсиди Софійського собору в Києві. 1043-1046.

19. Дмитрій Солунський. Мозаїка собору Михайлівського Золотоверхого монастиря в Києві. 1112.

20. Богоматір Володимирська. Ікона. Поч. 12 ст.

21. Собор Благовіщення в Ковелі. 1505.

22. Богоявленська церква в Острозі. 16 ст.

23. Замок у Хотині. 13-16 ст.

23а. Замок у Межибожі. 14-16 ст.

24. Покровська церква у селі Судківці. 1476. Вигляд зі сходу.

25. Таємна вечеря. Фреска палацової каплиці в Любліні. 14-18 ст.

26. Стрітення. Фреска палацової каплиці в Люблі ні. 14-18 ст.

27. Розп’яття. Фреска в церкві Миколи в Горянах. 13-14 ст.

28. Каплиця Боїмів у Львові. 1609-1617.

29. Церква св. Юра в Дрогобичі. Кін 15-поч. 16 ст.

30. Лави в костелі бернардинців у Львові. Пер. пол. 17 ст. Фрагмент різьби.

31. Й.Пфистер. Молодший син Павла Боїма. Деталь епітафії вівтаря капели Боїмів у Львові.

32. Архангел Михаїл. Пер. пол.17 ст.

33. Вівтар каплиці Боїмів у Львові. 1609-1611.

34. Успіння. Деталь розпису церкви св. Духа в Потеличі. 1620.

35. Петро Могила. Деталь фрески “Моління” церкви Спаса на Берестові в Києві. 1644-1646.

36. Богоматір і св. Петро. Ікона з Наконечного. 1570-ті.

37. Різдво Богородиці. Ікона іконостаса П’ятницької церкви у Львові.38. Богоматір. Ікона з церкви св. Духа в Рогатині. 1646.

39, 40. Архангел Михаїл. Ікона з церкви св. Духа в Рогатині. 1646.

41. Нікольський собор у Києві. 1690-1696. Західний фасад.

42. Георгіївський собор Видубицького монастиря в Києві. 1696-1701.

43, 44. Покровський собор у Харкові. 1689.

45. Троїцька надбрамна церква в Києво-Печерській Лаврі. 1722-1729. Західний фасад.

46. Брама Заборовського в Києві. 1746-1748.

47. Дзвіниця Софійського собору в Києві. Фрагмент фасаду першого ярусу.

48. П. Шелудько. Вознесенська церква в с. Березне. 1761.

49. Церква св. Параскеви в Крехові. 1758.

50. Колокольня церкви Михаїла в Ясениці. 18ст.

51, 52. В.В.Растреллі. Андріївська церква в Києві. 1747-1753. Загальний вигляд. Купол.

53. Фрагмент кафедри Андріївської церкви в Києві. 18 ст. Дерево.

54, 55. Колокольня церкви Різдва Богородиці на Дальніх печерах в Києві. 1761.

56. С. Шалматов. Іконостас собору Мгарського монастиря. 1762-1765. Дерево.

57. Портрет гетьмана Петра Сагайдачного. З книги Саковича “Вірші на жалобний погреб”. 1622.

58. “Розп’яття” з полковником Леонтієм Свічкою. Ікона. Кін. 17 ст.

59. “Покрова” з портретним зображенням Богдана Хмельницького. 2-га пол. 17 ст.

60. Св. Уляна (портрет Уляни Апостол). Ікона Преображенської церкви в Сорочинцях. Бл. 1732.

61. Портрет Василя Дуніна-Борковського. 1701-1703.

62. Портрет Даниїла Єфремовича. 1752.

63. Майстер Самуїл. Портрет Дмитрія Долгорукого.1769.

64. Портрет Семена Сулими. Бл. 1754.

65. Люстро. 18 ст.

66. Архітектура у стилі класицизм.

67. Кобелєв. Держбанк у Києві. 1902-1905.

68. Г.Гельмер, Ф.Фельнер. Оперний театр в Одесі. 1884-1887.

69. Львів. Оперний театр.

70. О.Бекетов. Земельний банк у Харкові. 1898.

71. Володимирський собор. Київ.

72. Врубель. Богоматір. Володимирський собор. Київ.

73. Архітектура у стилі класицизм.

74. В.Максимов. Церква-пам’ятник на козацьких могилах під Берестечком.. 1912-1914.

‡агрузка...

75. В.Городецький. Житловий будинок у Києві. 1902-1903.

76. Кричевський. Губернське земство в Полтаві. 1903-1908.

77. Київ. Житловий будинок на вул. Челюскінців. 1910.

78. Козак Мамай. 18 ст.

79. В.Тропінін. Дівчина з Поділля. 1804-1807.

80. Т.Шевченко. Катерина. 1842.

81. Т.Шевченко. Портрет Маєвської. 1843.

82. Г.Васько. Портрет юнака з родини Томари. 1843.

83. Пейзаж.

84. В. Орловський. Хати в літній день. 1882.

85. М.Пимоненко. Святочне ворожіння. 1888.

86. С.Світославський. Вітряк. 1880-ті.

87. С.Васильківський. Бездоріжжя. 1890-ті.

88. К.Костанді. Бузок. 1902.

89. О.Мурашко. У кав’ярні. 1902.

90. О.Мурашко. Портрет дівчини в червоному капелюсі. 1902-1903.

91. Т.Бойчук. Біля яблуні.

92. О.Новаківський. Натюрморт. 1916.

93. О.Новаківський. Автопортрет з дружиною. 1910-ті.

94. О.Богомазов. На гойдалці. 1907.

95. О.Богомазов. Київ, Львівська вулиця (Трамвай). 1914.

96. О.Богомазов. Потяг. 1916.

97. О.Архипенко. Диригент В.Менгельберг. 1925.

98. О.Архипенко.Стоячий конкейв (Грація). 1925.

99. В.Баранов-Россіне. Симфонія №1. 1913.

100. Г.Собачко-Шостак. Тривога. 1916.

101. К. Малевич. Супрематична композиція. 1916.

102. К. Малевич. Жниця. 1928.

103. К. Малевич. Голова селянина (селянський Спас). 1928.

104. О. Екстер. Обкладинка київського часопису “Гермес”. 1918.

105. В.Татлін. Обкладинка. 1927.

106. М.Синякова. Єва. 1916.

107. Ф.Манайло. Скорбота. 1938.

108. А.Петрицький. Портрет поета. Я.Савченка. 1929.

109. Ф.Кричевський. Повернення.

110. Ф.Кричевський. Замріяна Катерина. 1937-1940.

111. Л.Крамаренко. Натюрморт із самоваром. 1929.

112. А.Петрицький. Різдвяний ранок. Ескіз до мультфільму “Ніч перед Різдвом”. 1951.

113. М.Дерегус. Дума про козака Голоту. 1960.

114. Т. Яблонська . Життя триває. 1971.

115. Т. Яблонська . Вечір у Флоренції.

116. В. Одайник. Звуки літньої ночі. 1980.

117. В. Микита. Ягнятко. 1969.

118. Ю.Химич. Тут лежить козак Яким. (Переяслав-Хмельницький). 1965.

119. Р. Глувко. Ісус Христос у терновому вінку. 1980-ті.


ЛІТЕРАТУРА

1. Горський В.С. Історія української філософії: Навч. посібник. – К.: Наукова думка, 2001. – 375 с.

2. Горський В.С. Святі Київської Русі. – К.: Абрис, 1994. – 176 с.

3. Гумильов Л.Н. От Руси к России: очерки этнической истории. – М., 1992.

4. Гуревич П.С. Старые и новые расовые мифы (скорочено) / http://www.rusdrakon.ru/praktic.

5. Гуревич П.С. Философия культуры. Учебное пособие для студентов гуманитарных вузов. – М., 2000.

6. Давня українська література: Хрестоматія. – К.: Рад. шк., 1991. – 576с.

7. Данилевский И.Н. Древняя Русь глазами современников и потомков (ІХ-ХІІвв.): Курс лекций. – М.: Аспект Пресс, 1998. – 399 с.

8. Елиаде М. Миф и ритуал. – М., 1995.

9. Зеров М.К. Твори: в 2 т.// Книги буття українського народу. – К.: Дніпро, 1990. – Т.2: Історико-літературні та літературознавчі праці. – С.139-145. Златоструй. Древняя Русь. Х-ХІІІ вв. – М.: Мол. Гвардия, 1990. – 302с.

10. Золотий гомін. Українська література: Хрестоматія З-80 для 11 класу. – К.: Освіта, 1995. – 623 с.

11. Історія європейської ментальності/ За. ред. Пітера Дінцельбахера. – Львів: Літопис, 2004.

12. І прадіди в струнах бандури живуть: Укр. романт. поезія: Зб.: Для серед. та ст. віку. – К.: Веселка, 1991. – 239с.

13. Костомаров М.І. Слов’янська міфологія. Вибрані праці з фольклористики й літературознавства. – К.: Либідь, 1994. – 383.

14. Котляревський І.П. Енеїда // Твори. – К., 1957. – 43-248.

15. Коцюбинський М.М. Цвіт яблуні // Вибрані твори.– К.: Дніпро, – 1977. – С.197-203.

16. Культурологія: теорія та історія культури. – К., 2004.

17. Леві-Стросс К. Первісне мислення: Пер. з фр. – К., 2000.

18. Любимов Л. Искусство Древней Руси. – М.: Просвещение, 1981. –335 с.

19. Макаров А. Світло українського бароко. – К., 1994.

20. Мєднікова Г.С. Українська і зарубіжна культура XX століття: Навч. посіб. – К., 2002.

21. Мириманов В. Искусство и миф: Центральный образ картины мира. – М., 1997.

22. Неборк В.В. Епос про тридцять п’яту хату: Вибрані поезії. – Львів: Аз-Арт, 1999. –100с.

23. Полікарпов В.С. Лекції з історії світової культури: Навч.посіб. – К., 2006.

24. Повість врем’яних літ: Літопис (За Іпатським списком). – К.: Рад. письменник, 1990. – 558с.

25. Поликарпов В.С. Лекции по культурологи. – М.: «Гардарика», «Экспертное бюро», 1997. – 344 с.

26. Попович М. Нарис історії культури України. – К., 2001.

27. Рыбаков Б. Язычество Древней Руси. – М., 1988.

28. Сковорода Г.С. Повне зібрання творів. – К.: Наук. думка, Т.1, 1972. – 531с.

29. Степовик Д. Скарби України. – К.: Веселка, 1991. – 191 с.

30. Тайлор Э.Б. Первобытная культура. – М., 1989.

31. Турчинов В. Эпоха романтизма в России. М.: Искусство, 1984. – 450с.

32. Українське бароко та європейський контекст. – К., 1991.

33. Українська література ХІ-ХVІІІ ст.: Хрестоматія з коментарями. – Чернівці: Прут. – 1997. – 368 с.

34. Українська література: Хрестоматія для 11 кл. серед. шк. – Київ; Ірпінь: ВТФ «Перун», 2000. – 576с.

35. Хвильовий М. Твори: У 2-х т. – К.,1991. – Т. 2. – С.576-621.

36. Ушкалов Л. Світ українського бароко. – Харків, 1994.

37. Фрэзер Дж. Золотая ветвь. Исследование магии и религии. – М., 1986.

38. Чижевський Д.І. Історія української літератури (від початків до доби реалізму). – Тернопіль, 1994, – 480с.

39. Якимович А.К. Новое время. Искусство и культура ХVII-ХVIII веков. – СПб.: Азбука-классика, 2004.

 

ЗМІСТ

40. Передмова………………………………………………………………………3

41. КОНСПЕКТИ ЛЕКЦІЙ……………………………………………………… 3

42. Основні напрями світової культурологічної думки та культурологічна думка в Україні …………………………………..……………………………………3

43. Поняття ментальності в культурологічному аспекті………………………...7

44. Українська культура в контексті світової культури: основні історичні віхи………………………………………………………………………….………….12

45. Архаїчні джерела української культури………………………………………12

46. Тенденції розвитку культури за часів Середньовіччя в Західній та Східній Європі та Київській Русі……………………………………………………………...18

47. Культура Київської Русі……………………………………………………….28

48. Європейське Відродження та українська культура ХІV–ХVІ ст………........38

49. Ідея “прогресу” та специфіка культурного розвитку країн Західної Європи і України в ХVІІ –ХVІІI ст……………………………………………………………..39

50. Культура епохи Просвітництва………………………………………………..44

51. Культура 19 ст. Загальний історичний тип (західна Європа) та українська культура………………………………………………………………………………..51

52. Світовий культурний процес ХХ ст. і культура України в його контексті...55

53. Сучасна українська культура та проекція майбутнього……………………..64

54. ХРЕСТОМАТІЯ ЛІТЕРАТУРНИХ ТЕКСТІВ…...…………………………...69

55. ХРЕСТОМАТІЯ НАУКОВИХ СТАТЕЙ ...…………………………………..96

56. Шумов К.Э. Мифический и эпический хронотоп: пространственные перемещения героя……..…………………………………………………………….96

57. Гумильов Л.Н. От Руси к России: очерки этнической истории…………....103

58. М.Т.Юрій Етногенез та менталітет українського народу…………………..104

59. ПАМ'ЯТКИ……………………………………………………………………110

60. Список пам’яток………………………………………………………………126

61. ЛІТЕРАТУРА………………………………………………………………….129


[1] У формулюванні цієї загадки використовуються застарілі граматичні форми іменників, що також є підтвердженням давнього походження загадки.

[2] Слово Біблія в перекладі з грецької мови означає «книга». Біблія складається з двох частин – Старого Заповіту, де розповідається про створення Богом світу й історичні події до народження Христа, й Нового Заповіту, присвяченого подіям від народження Іісуса Христа.

[3] Апокаліпсис (грец. «одкровення» ) – «Одкровення Іоанна Богослова», заключна книга Нового Заповіту, яка пророкує кінець світу, Страшний Суд і встановлення Царства Небесного.

[4] Оскільки в Біблії говорилося, що саме жінка була винною у скоєнні першородного гріха, становище жінки в середньовічній родині і в суспільстві загалом було залежним, головував у всьому чоловік. Навіть у церкві під час проповіді жінкам відводили «гіршу» ліву сторону – північну, «сторону ночі». Крім релігійної була ще й економічна причина залежності жінки: в сувору епоху війн і тяжкої праці чоловіки були більш затребуваними. Особливим у середньовіччі було й ставлення до дітей: дитина, яка не досягла віку, коли вже можна працювати чи навчатися військовій справі, фактично не існувала для суспільства. Родині, що потерпала від голоду й хвороб, потрібні були помічники в господарстві, а не «зайві роти», тому, якщо дитина помирала, цьому не надавали особливого значення. Тяжкі умови життя призводили до того, що діти дорослішали дуже швидко: у 14 років хлопчик вважався цілком самостійним, а дівчинку можна було видавати заміж. Таке ставлення до дитини знайшло відображення й у середньовічному мистецтві, для якого не характерне зображення дітей: навіть Христа на руках у Діви Марії зображали не немовлям, а умовною фігуркою дорослої людини зменшених пропорцій.

[5] Зауважимо, що ікона як культовий предмет – це феномен православної культури, тоді як у католицькому світі, у зв’язку з невизнанням обов’язковості дотримання іконописних канонів, ікона перетворилася на картину на релігійну тематику. Про іконописний канон докладніше йтиметься далі.

[6] Словом канон у грецькій мові називалася палиця або мотузка, призначена для вимірювання й креслення ліній. Зараз це слово означає систему правил, зразок.

[7] Антиномія – суперечність між двома взаємовиключними положеннями.

[8] Парсунний живопис розвивався також у Польщі, Росії.


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.014 сек.)