АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

ОБЩАЯ ХИРУРГИЯ 7 страница

Читайте также:
 1. I. Перевести текст. 1 страница
 2. I. Перевести текст. 10 страница
 3. I. Перевести текст. 11 страница
 4. I. Перевести текст. 2 страница
 5. I. Перевести текст. 3 страница
 6. I. Перевести текст. 4 страница
 7. I. Перевести текст. 5 страница
 8. I. Перевести текст. 6 страница
 9. I. Перевести текст. 7 страница
 10. I. Перевести текст. 8 страница
 11. I. Перевести текст. 9 страница
 12. III.2. Преступление: общая характеристика

дұрыс жауап жоқ

***

Тік ішек зерттеу әдісі://

хромоциcтоcкопия//

лапароcкопия//

аноскопия//

УДЗ//

+колоноскопия

***

Тік ішектін мынандай бөлімдері болады://

жоғарғы ампулярлы, ампула орталық және ампуладан төмен бөлімдері//

ампула үстілік и ампулярлы бөлімдері, анальды канал//

ампула үстілік и ампулярлы бөлімдері//

жамбастық бөлімі және анальды канал//

+ампулярлы бөлімі, анальды канал және Морганьи колонналары

***

Геморройдың ең жиі симптомы://

іш өту//

іш қату//

қан кету//

+дефекациядан кейін ауру сезімі//

іштін керілуі

***

Геморроидальды түйіндердің орналасуын анықтау үшін қандай зерттеу әдісі қолданалады://

+ректороманоскопия//

ирригоскопия//

ректальды айнамен қарау//

УДЗ//

колоноскопия

***

Жедел геморройға бейімдеуші фактор://

майлы тағамды көп қабылдау//

көмірсуға бай тағамдарды қабылдау//

жеміс пен көкөністерді көп кабылдау//

+ алкогольды көп қабылдау//

ет қабылдау

***

Геморройдың орналасуы бойынша түрлері://

жоғарғы, ортанғы//

төменгі, ортанғы, жоғарғы//

+ішкі, сыртқы, аралас//

ішкі, сыртқы//

аралас

***

Жоспарлы геморроидэктомия дайындау://

көп көлемді сұйықтық қабылдау//

көк тамырға тұзды ерітінділерді еңгізу//

антибиотиктер//

+ кешке және операция күні таңертен тазалау клизмасы//

2-3 күн бойы сифонды клизма

***

Жедел парапроктитті ашу үшін ең рациональды тілу://

+ жартылай овальді//

крест тәрізді//

радиарлы//

параректальды//

барлығы дұрыс емес

***

Анальді канал жарылуының клиникалық симптомы://

дефекация сонында ауру сезімінің болуы//

іш өту//

анемия//

+дефекацияға дейін ауру сезімінің болуы//

тік ішектен қан кету

***

Параректальді жыланкөздің ішкі саңылауы жиі орналасады://

ампула үстілік//жоғарғы ампулярлы //

ортанғы ампулярлы//

төменгі ампулярлы//

+Моргания крипталары

***

Парапроктит дамуының ең жиі көзі://

+анальді бездердің біреуінің қабынуы//

аралық айналасы тері асты клетчаткасының қабынуы//

кіші жамбастағы перитонит//

инфекцияның гематогенді еңуі

проктит

***

Анальді аймақтың кай ауруында операция жасау керек://

анальді каналдың созылмалы экземасы//

+параректальді жыланкөз//

анальді каналдың жедел жарылуы//

проктит//

перианальды аймақтын жалпақ кандиломалары

***

Марганиев криптсы қай парапроктитың түрінде кездеседі://

теріастылық//

+шырышастылық//

ишиоректальді//

интрасфинктерлі//

пельвиоректальді

***

Параректальді жыланкөзге тән емес клиникалық көрініс://

қалыпты температура//

+үлкен дәретке барудан қорқу//

жыланкөздік саңылаудан ірің және қанның бөлінуі//

периодтты өршулер//

ірің бөлінуі

***

Ұзаққа созылған анальдік жарылуда дамиды://

пектеноз//

+анапроктит//

тік ішек рагі //

тік ішек түсуі//

созылмалы геморрой

***

Геморройдың типтік асқынулары://

анальды каналдың жарылуы, қан кету, геморроидальды түйіндердің тромбозы//

қан кету, геморроидальды түйіндердің тромбозы//

+қан кету, геморроидальды түйіндердің тромбозы, түйіндердің түсуі//

геморроидальды түйіндердің тромбозы, малигнизация, түйіндердің түсуі//

бәрі дұрыс

***

Созылмалы парапроктитін басты симптомы://

зәрдің жыланкөзжолынан бөлінуі//

+іріңді сұйықтықтын бөлінуі//

жыланкөзден өаннын бөлінуі//

‡агрузка...

дефекация кезінде тік ішектегі ауру сезімі//

газ бен нәжісті ұстай алмау

***

Ересек адамдаңы тік ішек ұзындығы://

10-15 см//

8-20 см//

+15-30 см//

10-25 см//

25-30 см

***

Тік ішіектің қай бөлімі интраперитонеальді орналасады://

ампула үстілік//

жоғарғы ампулярлы //

ортанғы ампулярлы//

+төменгі ампулярлы//

анальды канал

***

Геморроймен ауыру жиі кездеседі://

ерлерде//

+әйелдерде//

егде және қарт жастағы адамдарда//

балаларда//

әйелдер мен ерлерде жиілігі бірдей

***

Геморроидальды түйіндердің типті локализациясы(науқастын арқасында жатқан қалпында циферблат бойынша)://

2,6,10 сағатта//

1,3,6 сағатта//

3,6,15 сағатта//

+3,7,11 сағатта//

3,9,11 сағатта

***

Жүкті әйелдердегі геморройдың дамуына әсер етпейтін фактор://

құрсақішілк қысымның жоғарлауы//

ағзаның эндокриндік қайта құрылуы//

жатырдың кіші жамбас веналарын қысуы//

+ тоқ ішектін гипотониялық жағдайы//

Жүкті әйел ағзасындағы зат алмасудың жоғарлауы

***

Созылмалы геморройға тән емес симптом://

анус аймағындағы жағымсыз сезімдер//

ішкі геморроидальды түйіндердің түсуі//

бөгде затты сезінуі//

+іш өту//

қан кету

***

Геморроидальді түйіндердің жедел тромбозына тән емес симптом://

артқы саңылаудағы ауру сезімі//

анальді сфинктердің спазмы//

+іш қатулар мен іш өтудің ауысуы//

перианальді аймағының ісінуі//

дене қызуының жоғарылауы

***

Жедел тромбоз кезінде қолдануға болмайды://

антикоагулянтар//

новокаинді блокадалар//

+склеротерапия//

физиоемдеу//

мазьді компрестері

***

Геморрооидэктомия алыс асқынуларына жатпайды://

анальді саңылаудың тарылуы

тік ішектен қан кетуі//

геморройдың рецидивы//

+жедел парапроктит//

барлығы дұрыс

***

Тік ішекті зерттеуде қолданылмайтын әдіс://

Ректорманоскопия//

Аноскопия//

+колоноскопия//

тік ішекті саусақпен зерттеу//

ректальді айналармен қарау

***

II-III дәрежелі геморроидальды түйіндердің жедел тромбозында қандай зерттеу әдісін қолдануға болмайды://

анальді аймақты қарау//

+ректороманоскопия//

геморроидальді түйіндерді пальпациялау//

коагулограмма//

жергілікті температураны өлшеу

***

Созылмалы геморрой кезінде ең радикальді жіне патогенетикалық негізделген операция әдісі://

түйіндер криохирургиясы//

латексті сақиналармен түйіндерді лигирлеу//

+ Миллиган-Морган бойынша геморроидэктомия//

түйіндер фотокоагуляциясы//

склеротерапия

***

Қандай геморроидэктомия әдістерінен кейін анальді саңылаудың тарылуы дамиды://

Миллиган-Морган бойынша//

Миллиган-Морган бойынша геморроидэктомия проктология I ҒЗИ модификациясында //

Миллиган-Морган бойынша геморроидэктомия проктология II ҒЗИ модификациясында//

+Уайтхед бойынша геморроидэктомия//

Коплатадзе бойынша геморроидоэктомия

***

Парапроктиттің локализация бойынша түрлеріне жатпайды://

теріастылық//

шырышастылық//

ишиоректальді//

+интрасфинктерлі//

пельвиоректальді

***

Параректальді жыланкөздердің сфинктер талшықтарына қатынасына қарай мынандай түрлері болады://

интрасфинктерлік, транссфинктерлік, ретросфинктерлік//

интрасфинктерлік, транссфинктерлік, толық//

экстрасфинктерлік, интрасфинктерлік, күрделі, қарапайым//

+экстрасфинктерлік, интрасфинктерлік, трансфинктерлік//

толық, толық емес, интрасфинктерлік

***

Тік ішек жыланкөздері кезіндегі көп мәлімет берүші зерттеу әдісі://

+фистулография //

тік ішекті саусақпен зерттеу//

ректальді айналармен қарау//

аноскопия//

ректороманоскопия

***

Жедел парапрктит симптомдарына жатпайды://

дене қызуының жоғарлауы//

параректальді аймақтын ісінуі мен гиперемиясы//

анальді аймақтағы ауру сазімі//

+ тік ішектен қан кету//

барлық аталғандар жедел парапрктиттін симптодарына жатады

***

Жедел парапрктит кезінде қандай тактиканы ұстану керек//

+шұғыл операция//

жедел операция//

жоспарлы операция//

консервативті ем//

белсенді күту тактикасы

***

Жедел парапроктит бойынша жасалған операциядан кейін қай асқыну кездеспейді://

созылмалы түріне өту//

жедел парапроктиттін рецидиві//

нәжіс пен газдардың ұстайалмау//

зәр бөлінудің кідіруі//

+анальді саңлаудың тарылуы

***

Анальдщы жарылуы симптомдарына жатпайды://

пектеноз//

дефекация кезінде және кейін ауру сезімі//

+ тік ішектен қан кету//

анальды сфинктердің спазмы//

дефекацияға байланыссыз ауру сезімі

***

Созылмалы геморройда склеротерапия үшін қандай зат колданылмайды://

варикоцид//

тромбовар//

глюкозаның гипертониялық ерітіндісі//

глюкозаның изотониялық ерітіндісі//

этил спирті

***

Эзофагокардиомиотомия операциясы тағайындалады//

өңеш карциномасы//

+өңеш ахалазиясы мен кардиоспазм//

көкет жарықтарында//

көкеттің өңештік саңлауының жарығы//

барлық аталғандар

***

Өңеш перфорациясын тудыруы мүмкін//

эзофагоскопия//

жұтылған бөгде дене//

қатты құсу//

ісік эрозиясы//

+барлық аталғандар

***

Фиброэзофагоскопия немен жүруі мүмкін//

шырышты қабат жарақатымен//

жұтқыншақ жарақатымен//

өңеш жарақатымен//

өңеш перфорациясымен//

+барлық аталғандармен

***

Өңеш перфорациясы кезінде рентгенологиялық зерттеуде барлық көріністер анықталады, біреуінен басқасы//

+плевральды қуыстағы газ//

көкірек орта мүшелерінің көленкесінің кеңеюі//

көкірек орта мүшелерінде және мойынның жұмсақ тіндеріндегі газ//

контрасты заттың өңештен тыс өтуі//

көкірек орта мүшелерінің көленкесінің тарылуы

***

Өңештің химиялық күйігі кезіндегі оптимальды біріншілікті көмек//

+зонд арқылы өңеш пен асқазанды шаю//

өңеш пен асқазанды ресторандық әдіспен шаю//

тамыр арқылы сұйықтықтармен дәрілік заттарды еңгізу//

тазалау клизмалары//

ауыздан ауызға жасанды тыныс алдыру

***

Кардия рагі мен кардия спазмның салыстырмалы диагностикасы үшін мыналар қажет, біреуінен басқасы//

аурудың бұрын пайда болуы//

дисфагия сипаты//

рентгенологиялық семиотика ерекшеліктері//

эндоскопиялық көрінісі//

+нәжіс сипаты

***

Өңеш жарылуының ең жиі себебі//

эндоскопия//

+бөгде дене//

трахеостомия//

наркоз кезінде трахея интубациясы//

спонтанды жарылуы

***

Кардия рагің емдеудің радикальді әдісі//

сәулелік терапия//

химиотерапия//

+хирургиялық ем//

ісіктің электрокоагуляциясы//

комбинирленген ем

***

Дисфагия болуы мүмкін//

өңеш ахалазиясы//

өңеш рагінда//

көкеттің өңештік саңлауының жарығы//

склеродермияда//

+барлық аталғандарда

***

Әр қашанда оперативті емдеуді қажет ететін өңеш ауруы//

өңеш ахалазиясы//

кардиоспазм//

өңеш дивертикулының тракционды түрі//

+пульсионды дивертикулдар

***

Рефлюкс-эзофагиттің негізгі себебі//

+кардиальді сфинктердің жетіспеушілігі//

алкоголизм//

көкеттің өңештік саңлауының жарығы//

асқазан және 12-елі ішектің жара ауруы//

ыстық тамақ ішу

***

Рефлюкс-эзофагитті емдеуде негізгі тағайындауларға жатпайды//

бөліп-бөліп тамақтандыру//

ұйқы кезінде денені жоғары қалыпта ұстау//

семіздік кезінде дене массасын қалпына келтіру//

+клетчаткалық құрамы аз диеталар//

бос іш киім кию

***

Көкеттің өңештік саңлауының жарығында болуы мүмкін//

дисфагия//

жүрек ритмінің бұзылуы//

псевдостенокардия//

дұрыс жауабы жоқ//

+барлық аталғандар

***

Өңештін айқын дилатациясы дамиды//

өңештің тыртықтық тарылуында//

өңеш ахалазиясында//

диабеттік энтеропатияда//

+склеродермияда//

өңеш рагінің кейбір локализациясында//

***

Өңештің варикозды кеңейген қан кеткенде шұғыл геостаз үшін мынаны орындау керек//

массивті гемостатикалық заттарды қолдану//

гипотензивті заттарды қолдану//

қанның аз гемостатикалық мқлшерін еңгізу//

+Блекмор зондын орнату//

қан тамырды хирургиялық тігу

***

Өңештің ауқымды күйіктері келесі химиялық агеннтерді қабылдаған кезрдерде дамиды//

+бейорганикалық қышқылдар//

сілтілер//

спирт суррогаттары//

органикалық заттар//

лактар

***

Өңеш күйігін жиі шақырады//

+қышқылдар//

сілтілер//

спирт суррогаттары//

фосфорорганикалық заттар//

ыстық су

 


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.042 сек.)