АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

СРС № 1 Скласти аналітичну записку за проблемою двосторонніх відносин країн на початку ХХІ ст

Читайте также:
 1. Heraeus. Відсутність філій таких компаній в Україні стримує вільний
 2. I Всеукраїнська науково-практична конференція іноземними мовами.
 3. III. ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ТА ВИРОБНИЧОЇ ПРАКТИКИ В ОРГАНАХ ДЕРЖАВНОЇ ВИКОНАВЧОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ
 4. Module III. Україна
 5. VII. Взаємовідносини (зв'язки) за посадою
 6. XIIІ Всеукраїнську наукову конференцію студентів та аспірантів
 7. Авторський міф України Тараса Шевченка (1814-1861)
 8. Аграрні відносини в імперіалістичних країнах
 9. Академія прокуратури України при Генеральній прокуратурі України (на правах управління).
 10. АКТ ПРОГОЛОШЕННЯ НЕЗАЛЕЖНОСТІ УКРАЇНИ
 11. Американська соціологія на початку ХХ ст.
 12. Аналіз асиметрій розвитку галузі побутової хімії у старих (ЄС-15) та нових (ЄС-12) країнах-членах

Семінарські заняття

(скласти розгорнуті відповіді на всі пункти плану, зноски та список використаних джерел обов’язкові)

 

Тема № 1 Зовнішня політика Німеччини на сучасному етапі

1. Фактори, які впливають на зовнішню політику Німеччини

2. Основні пріоритетні напрямки зовнішньої політики Німеччини

· Політика Німеччини в ЄС

· Росіяу зовнішній політики Німеччини

· Балканський вектор зовнішньої політики Німеччини

· Азіатський вектор зовнішньої політики Німеччини

· Латиноамериканський вектор зовнішньої політики Німеччини

· Особливості відносин Німеччини та США

3. Участь Німеччини у міжнародних організаціях та місіях

4. Особливості сучасної політики безпеки Німеччини

 

Тема № 2 Зовнішня політика Франції на сучасному етапі

1. Фактори, які впливають на зовнішню політику Франції

2. Висновки зовнішньополітичної діяльності Н. Саркозі та коректування зовнішньополітичної доктрини Франції з приходом Олландо

3. Основні пріоритетні напрямки зовнішньої політики Франції

· Політика Франції в ЄС

· Азіатський вектор зовнішньої політики Франції

· Африка у зовнішньополітичних пріоритетах Франції

· Середземноморський вектор зовнішньої політики Франції

· Особливості відносин Франції та США

4. Участь Франції у міжнародних організаціях та місіях

5. Особливості сучасної політики безпеки Франції

 

Тема № 3 Зовнішня політика Великобританії на сучасному етапі

1. Фактори, які впливають на зовнішню політику Великобританії

2. Висновки зовнішньополітичного курсу лейбористів (Т.Блер, Г.Браун)

3. Основні пріоритетні напрямки зовнішньої політики Великобританії при Д.Кемероні

· Політика Великобританії в ЄС

· Азіатський вектор зовнішньої політики Великобританії

· Національні інтереси Великобританії в Африці

· Особливості відносин Великобританії з США

4. Участь Великобританії у міжнародних організаціях та місіях

5. Внесок Великобританії у вирішення проблем європейської та міжнародної безпеки

Тема № 4 Італія в системі європейської та світової політики

1. Фактори, які впливають на зовнішню політику Італії

2. Роль Італії у розвитку європейської інтеграції та особливості її позиції в ЄС3. Середземноморський вектор зовнішньої політики Італії

4. Участь Італії у міжнародних організаціях та місіях

5. Особливості сучасної політики безпеки Італії

СРС № 1 Скласти аналітичну записку за проблемою двосторонніх відносин країн на початку ХХІ ст.

(зноски та список використаних джерел обов’язкові)

Вимоги: по 8-10 стр. на кожне питання. Шрифт 14, інтервал 1,5

 

1. Німецько-американські відносини на сучасному етапі

Відносини Греції та Туреччини на сучасному етапі

 

2. Німецько-російські відносини на сучасному етапі

Відносини Великобританії та Ізраїлю на сучасному етапі

 

3. Відносини Німеччини та Польщі на сучасному етапі

Відносини Фінляндії з країнами Балтії на сучасному етапі

 

4. Відносини Німеччини та Франції на сучасному етапі

Відносини Великобританії та Індії на сучасному етапі

 

5. Відносини Німеччини та Великобританії на сучасному етапі

Іспано-американські відносини на сучасному етапі

 

6. Відносини Німеччини з Бразилією на сучасному етапі

Відносини Греції та США на сучасному етапі

 

7. Відносини Німеччини з країнами Балтії на сучасному етапі

Італійсько-іспанські відносини на сучасному етапі

 

8. Німецько-китайські відносини на сучасному етапі

Відносини Великобританії та Польщі на сучасному етапі

 

9. Німецько-українські відносини на сучасному етапі

Французько-алжирські відносини на сучасному етапі

 

10. Відносини Німеччини з Норвегією на сучасному етапі

Відносини Великобританії та Росії на сучасному етапі

 

11. Французько -американські відносини на сучасному етапі

Німецько-ізраїльські відносини на сучасному етапі

 

12. Французько-російські відносини на сучасному етапі

Німецько-японські відносини на сучасному етапі

 

 

13. Відносини Франції та Великобританії на сучасному етапі

Іспано-португальські відносини на сучасному етапі

‡агрузка...

 

14. Відносини Великобританії та США на сучасному етапі

Французько-китайські відносини на сучасному етапі

 

15. Відносини Великобританії та Японії на сучасному етапі

Італійсько-американські відносини на сучасному етапі

 

16. Відносини Великобританії та Китаю на сучасному етапі

Італійсько-російські відносини на сучасному етапі

 

17. Відносини Німеччини з Аргентиною на сучасному етапі

Австро-угорські відносини на сучасному етапі

 

18. Грецько-італійські відносини на сучасному етапі

Відносини Данії та Швеції на сучасному етапі

 

19. Відносини Німеччини та Фінляндії на сучасному етапі

Італійсько-українські відносини на сучасному етапі

 

20. Французько-сірійські відносини на сучасному етапі

Відносини Німеччини та Швейцарії на сучасному етапі

 

21. Грецько-українські відносини на сучасному етапі

Відносини Франції та Швейцарії на сучасному етапі

 
Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.007 сек.)