АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Аналіз існуючих машин для подрібнення рулонів стеблових кормів і вибір об’єкта розробки

Читайте также:
 1. ABC-аналіз як метод оптимізації абсолютної величини затрат підприємства
 2. SWOT-аналіз ВТК «Лукас».
 3. The car ЗЭ КА: - известная машина.
 4. VI. ШЕСТЕРЕННЫЕ ГИДРОМАШИНЫ
 5. VII. Аналіз галузі
 6. VIII. Аналіз внутрішніх функціональних підрозділів
 7. XYZ-аналіз як метод оптимізації абсолютної величини затрат підприємства
 8. XYZ-аналіз як метод оптимізації абсолютної величини затрат підприємства
 9. Аналіз абсолютних показників фінансової стійкості
 10. Аналіз асортиментної продукції
 11. Аналіз видатків Мостиського району на фінансування соціальних потреб у сучасних умовах
 12. Аналіз використання обладнання та виробничої потужності підприємства

РОЗРОБКА ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО ПОДРІБНЮВАЧА-РОЗДАВАЧА СІНА,

СФОРМОВАНОГО В РУЛОНИ

Зоотехнічні вимоги до подрібнювача-роздавача сіна

Розробка повинна базуватись на серійному обладнанні – пресі ПРТ-1,6 і кормороздавачі КТУ- 10А. У конструкції повинно бути максимально використані уніфіковані вузли і стандартні деталі кормороздавача КТУ-10А, різальних апаратів жниварок, косарок та подрібнювача ИРТ-165.

Подрібнювач-роздавач сіна повинен приводитись в роботу від ВВП трактора класу 1,4. Об’єм кузова – 5,6 , довжина – 2,5 м, ширина – 15 м, висота – 1,5 м.

Завантаження рулонів сіна в кузов подрібнювача-роздавача повинно здійснюватись за допомогою пристосування ППУ-0,5. Продуктивність на подрібненні рулонів сіна повинна бути не менше 6 т/год, на роздаванні – не менше 20 т/год.

Подрібнення рулонів сіна з одночасним роздаванням його в годівниці повинно здійснюватись без порушення ботанічного складу корму.

Допустимі відхилення від заданої норми видачі сіна повинні бути в межах 15%. Незворотні втрати корму в процесі роздавання не повинні перевищувати 1%.

Тривалість циклу роздавання корму в одному приміщенні не повинно перевищувати 30 хв.

Напрацювання на сезон, гарантійний строк експлуатації, сумарний ресурс до списання, середнє напрацювання на відказ повинні бути не нижче відповідних показників подрібнювача ИРТ-165 та кормороздавача КТУ-10А.

Подрібнювач-роздавач і його окремі вузли повинні бути технологічними у виготовленні і при ремонті. Робочі органи (ножі з приводом, бітери, траспортери) повинні мати вільний доступ і можливість їх заміни.

Подрібнювач-роздавач повинен відповідати загальним вимогам безпеки і гігієни праці, а також протипожежним заходам безпеки, які пред’являють до машин для приготування і роздавання кормів [1,2].

Аналіз існуючих машин для подрібнення рулонів стеблових кормів і вибір об’єкта розробки

Для подрібнення стеблових кормів у рулонах, розсипному стані або тюках і завантаження подрібненої маси в транспортні засоби використовують дробарки-подрібнювачі ИРТ-165. Їх випускають у двох модифікаціях: ИРТ-165-I – мобільна з приводом від вала відбору потужності трактора Т-150К; ИРТ-165-II – стаціонарна з приводом від електродвигуна.Основними конструктивно-функціональними елементами подрібнювача є бункер із щитом, молотковий ротор, змінне решето, горизонтальний і похилий розвантажувальні транспортери, підйомник транспортера, гідропривод, мультиплікатор та шасі (рис. 3.1).

Завантажувальний бункер складається з чотирьох з’єднаних між собою секцій, закріплених на вінці, дефлектора, ущільнювача і днища. Він опирається на ролики і має можливість обертатись навколо своєї осі. Дефлектор, встановлений на боковій стінці всередині бункера, призначений для запобіганню зависанню корму. Над бункером розміщено нерухомий щит, який спрямовує корм у бункер і запобігає потраплянню подрібненого корму на розвантажувальний транспортер. Напрямна спіраль на днищі спрямовує корм до центра бункера і сприяє рівномірному завантаженню ротора по його довжині.

1 – бункер; 2 – молоток; 3 – відсікач; 4 – дефлектор; 5 – стрічковий похилий транспортер; 6 – гребінка; 7 – решето; 8 – стрічковий горизонтальний транспортер; 9 – подрібнювач; 10 – напрямна спіраль; 11 – днище

Рисунок 3.1 – Технологічна схема дробарки – подрібнювача стеблових кормів ИРТ-165

Головний робочий орган подрібнювача – молотковий ротор. Він складається із вала 3 (рис.3.2) з набором дисків 8, в отворах яких є чотири осі (шворні) 5 з шарнірно-підвішеними молотками 6. Ротор встановлений під днищем бункера, а знизу закритий змінним решетом 12, що кріпиться болтами до напрямних дуг.

Горизонтальний транспортер змонтований на рамі під решетом. Він призначений для відвантаження подрібненого корму на похилий траспортер. Кут нахилу останнього регулюється лебідкою. За її ж допомогою похилий траспортер можна складати в транспортне положення.

Гідравлічний привод забезпечує регулювання частоти обертання бункера, його реверс і зупинку. До нього належить і гідронасос, що приводиться в дію через клинопасову передачу від приводного вала, реверсивний золотник з тягою керування, гідромотор, запобіжний клапан, гідро сель, система трубопроводів та масляний бак з фільтром для очистки і масломіром. Гідромотор обертає барабан за допомогою ланцюгової передачі і пневматичного колеса, притиснутого біговою доріжкою до обода бункера. Мультиплікатор підсилює тиск робочої рідини у гідроприводі.

 


1 | 2 | 3 | 4 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.006 сек.)