АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Антибактеріальні препарати вибору в залежності від виду бактеріального збудника

Читайте также:
 1. Г) побудові моделей економічних явищ та процесів з метою вибору оптимального варіанту управління підприємством.
 2. Гіпотеза залежності типу темпераменту від групи крові
 3. Декларація незалежності
 4. З якою метою застосовують препарати дронцит, дронта, азінокс, фенасал, ніклозамід?
 5. Значення параметрів критеріальної залежності при вимушеному русі теплоносіїв
 6. зниження залежності від імпорту, за рахунок стимулювання внутрішнього попиту.
 7. Класи паралельних ОС в залежності від архітектури
 8. Методи вибору загальнокорпоративної стратегії
 9. Методи вибору інноваційної діяльності
 10. Організаційна структура управління зед підприємства та її особливості в залежності від методів виходу на зовнішній ринок.
 11. Основні принципи альтернативного вибору

Вид збудника

Антибактеріальний препарат
Мікоплазма Макроліди
Стафілокок Непівсинтетичні пеніціліни з клавулановою кислотою, цефалоспоріни І-ІІ поколінь, фторхінолони, аміноглікозіди, лінкозаміди
Стрептокок Захищені пеніціліни, цефалоспоріни І-ІІІ поколінь, карбепенеми
Хламідія Макроліди, фторхінолони
Гемофільна паличка Амінопеніціліни з клавулановою кислотою, макроліди, цефалоспоріни ІІ-IV поколінь, карбапенеми, фторхінолони
Пневмокок Непівсинтетичні пеніціліни з клавулановою кислотою, цефалоспоріни І-ІІ поколінь, макроліди
Синьогнійна паличка Фторхінолони, аміноглікозіди, цефалоспоріни ІІI покоління
Легіонела Макроліди, фторхінолони

При наявному сухому болючому кашлі в перші дні захворювання призначають протикашльові препарати центральної дії. При сухому подразливому трахеальному кашлі – протикашльові препарати периферійної дії. При обструктивному синдромі показано призначення бронхолітиків: b2-агоністи короткої дії – сальбутамол, алупент, атровент, фенотерол тощо, антихолінергічні засоби та препарати теофіліну (метилксантини).

Для розрідження і виділення мокротиння прзначають муколітики - (ацетилцистеїн, бромгексин гідрохлорид, амброксол гідрохлорід).

Патогенетична терапія загострення хронічного бронхіту повинна включати антиоксиданти та стабілізатори клітинних мембран, вітамінні комплекси з мікроелементами.

Для покращення мікроциркуляції у легенях показані з такі препарати, як серміон, цинарізін, компламін, трентал тощо З метою нормалізації енергетичного балансу клітин (АТФ-ЛОНГ, рибоксін).

Для запобігання прискореного розвитку пневмосклерозу показано застосування нестероїдів, які інгібують активність медіаторів запалення, підсилюють терапевтичну дію антибіотиків

Дихальна гімнастика включає елементи тренування механізмів або складових компонентів дихального акту. Комплекс гімнастики повинен включати статичні дихальні звукові вправи для тренування подовженого видиху. Окрім статичних, комплекс має і динамічні дихальні вправи, коли фізичні вправи поєднуються з диханням. Видалення мокротиння найкраще досягається в дренажному положенні з опущеною верхньою частиною тіла, цьому сприяє вібромасаж (ручний чи за допомогою вібромасажера).При недостатній ефективності поведеної терапії при катарально-гнійному і гнійному ендобронхітах показана бронхоскопічна санація.

Вторинна профілактика хронічного бронхіту включає:

§ Лікування як у період загострення, так і в період ремісії запального процесу.

§ Режим дня і раціональне харчування

§ Загартовування, загальзміцнююча та лікувальна фізкультура.

§ Фітотерапія.

§ Вітамінотерапія.

§ Адапгогени та біогенні стимулятори.

§ Фармакологічна імунокорекція.

 

Начальник управління організації

Медичної допомоги дітям і матерям Р.О.Моісеєнко

 

 


1 | 2 | 3 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.004 сек.)