АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

РОЗДІЛ 11. Пухлини

Читайте также:
 1. I. Зрілоклітинні лімфатичні пухлини.
 2. IV Розділ. Тести на Нью-Йоркську Конвенцію про визнання та виконання іноземних арбітражних рішень
 3. VIII. Аналіз внутрішніх функціональних підрозділів
 4. Апарати для розділення неоднорідних мас
 5. Висновки до другого розділу
 6. Висновки до розділу 1
 7. Висновки до розділу ІІІ
 8. Висновок до розділу
 9. Глава 3.1. Конференція студентів структурного підрозділу Університету.
 10. Глава 3.2. Студентський парламент структурного підрозділу Університету.
 11. Глава 3.3. Голова Студентського парламенту структурного підрозділу Університету.
 12. Дії підрозділів з виконання завдань, які покладаються на миротворчу місію.

Дисципліна: Хірургія

Спеціальність: 5.12010101 Лікувальна справа

Семестр: VІ

РОЗДІЛ 11. Пухлини.

ТемИ:

1.Організація онкологічної служби в Україні.

2. Уявлення про доброякісні та злоякісні пухлини.

 

1. До яких пухлин відносять остеому?

A. *Кісткових

B. Хрящових

C. Епітеліальних

D. сполучнотканинних

E. Злоякісних

2. Ви фельдшер здоровпункту деревообробного комбінату. На які заходи з профілактики онкологічних захворювань, серед працівниками столярного цеху, необхідно наголосити в першу чергу:

A. *Усунення шкідливої дії лаків та фарб

B. Раціональне харчування

C. Регулярне провітрювання приміщень

D. Повноцінний відпочинок

E. Регулярне проходження онкопрофоглядів

3. Хворий, 76років, скаржиться на неприємні відчуття в ділянці ануса, періодичне виділення слизу із прямої кишки, запори. Хворіє на протязі 5місяців. За останній місяць відмічає стілець у вигляді стрічки. Локально: в перианальній ділянці патології не виявлено. Тонус сфінктера збережений. За анальним кільцем пальпується горбисте ущільнення, що займає праву стінку прямої кишки. Слизова оболонка над ущільненням нерухома. На пальці рукавички сліди слизу рожевого кольору. Яка найвірогідніша причина такого стану пацієнта?

A. *Рак прямої кишки

B. Тріщина прямої кишки

C. Геморой

D. Гострий парапроктит

E. Хронічний парапроктит

4. До Вас на ФАП звернулася жінка 60років. Скаржиться на наявність виразки на шкірі лівої молочної залози, яка з’явилася 2місяці тому. Об’єктивно: на лівій молочній залозі є виразка 1см в діаметрі з сірим дном. Шкіра навколо неї набрякла, дещо гіперемована. Навколо пальпується щільний безболісний інфільтрат. Підпахвинні лімфовузли зліва збільшені. Вкажіть імовірний діагноз.

A. *Злоякісне новоутворення молочної залози

B. Первинний сифіліс

C. Трофічна виразка молочної залози

D. Туберкульоз шкіри молочної залози

E. Карбункул молочної залози

5. До Вас на ФАП звернулася жінка 27років з скаргами на наявність ущільнення в лівій молочній залозі. При огляді Ви виявили в лівій молочній залозі щільне утворення з горіх, має чіткі контури, безболісне. Лімфовузли не збільшені. Що Ви повинні зробити в цьому випадку?

A. *Направити жінку до хірурга

B. Накласти спиртовий компрес

C. Спостерігати

D. Зробити йодну сітку

E. Накласти пов’язку з маззю Вишневського

6. Назвіть найбільш інформативний і достовірний метод дослідження пацієнтів на онкопатологію:

A. *Цитологічне дослідження

B. Ендоскопічне дослідження

C. Ультразвукове дослідження

D. Комп’ютерна томографія

E. Лабораторні дослідження

7. У жінки 32 років фіброзно-кістозна мастопатія правої молочної залози. До якої клінічної групи відноситься пацієнтка?

A. *І Б

B. І А

C. ІІ

D. ІІІ

E. ІV

8. На ФАП звернулася хвора зі скаргою на наявність безболісного шишкоподібного утворення під шкірою передньої поверхні стегна. Який метод обстеження є найбільш інформативний для діагностики цієї патології?

A. *Біопсія

B. Пальпація

C. УЗД

D. Комп’ютерна томографія

E. Рентгенологічне дослідження

9. Який з методів обстеження прямої кишки дозволяє з’ясувати консистенцію та рухомість пухлини?

A *Пальцьове обстеження

В Ірігоскопія

C Ректороманоскопію

D УЗД

E Реографія

10. У хворого на неоперабельний рак прямої кишки поступово розвиваються ознаки кишкової непрохідності: який із методів лікування являється найбільш ефективним в даному випадку.

A *Накладання протиприроднього заднього проходу

B Резекція прямої кишки

C Хіміотерапія

D Променеве лікування

E Дезінтоксикаційна терапія

11. Яке із захворювань прямої кишки відноситься до передракових станів і підлягає обов’язковому диспансерному спостереженню та лікуванню.

A *Поліп прямої кишки

B Тріщини прямої кишки

C Геморой

D Нориці

E Структури анального отвору

12. Виберіть з перечислених пухлин найзлоякіснішу:

A * Меланома

В Рак

C Саркома

D Ліпома

E Міома

13. Хворий, 76років, скаржиться на неприємні відчуття в ділянці ануса, періодичне виділення слизу із прямої кишки, запори. Хворіє на протязі 5місяців. За останній місяць відмічає стілець у вигляді стрічки. Локально: в перианальній ділянці патології не виявлено. Тонус сфінктера збережений. За анальним кільцем пальпується горбисте ущільнення, що займає праву стінку прямої кишки. Слизова оболонка над ущільненням нерухома. На пальці рукавички сліди слизу рожевого кольору. Яка найвірогідніша причина такого стану пацієнта?

А *Рак прямої кишки

В Тріщина прямої кишки

С Геморой

D Гострий парапроктит

E Хронічний парапроктит

14. При проведенні огляду 25річної жінки у відділенні профілактики ви виявили щільний вузол діаметром до 2см в правій молочній залозі. Ваші незалежні втручання.

A. *Направити до хірурга або мамолога

B. Провести масаж молочної залози

C. Порадити компреси з димексидом

D. Запропонувати фізіопроцедури

E. Направити на ангіографію

15. На ФАП звернулась хвора 75років, із скаргами на наявність рани в ділянці лівої молочної залози, яка появилась 1місяць тому. Хвора різко пониженого відживлення. Об’єктивно: в ділянці верхньо-заднього квадрата лівої молочної залози виразка з сірим дном. Шкіра навколо виразки набрякла, гіперемійована. Навколо виразки палькується щільний, безболісний інфільтрат. Підпахові лімфатичні вузли збільшені. Яке захворіння у хворої?

A. *Рак молочної залози

B. Фіброаденоматоз

C. Гострий гнійний флегмонозний мастит

D. Ліпома молочної залози

E. Хвороба Мінца

16. До Вас звернулась жінка 50р. зі скаргами на наявність родинки в області правого передпліччя, яка після травматизації почала збільшуватись в розмірах, інколи кровоточити. Що Ви порадите пацієнтці?

A. Звернутись до дерматолога.

B. *Звернутися до онколога.

C. Обробити розчином йодонату

D. Звернутись до терапевта.

E. Нічого не робити.

17. До вас фельдшера ФАПу звернувся чоловік 63років зі скаргами на закрепи з епізодами поносу, виділення з прямої кишки слизу, крові, а у останні 2тижні гною. Під час пальцевого дослідження прямої кишки (per rectum) було виявлено щільне бугристе утворення на висоті приблизно 5-6см. На пальці рукавички після дослідження виявлені сліди темної крові та слизу. Ваш попередній діагноз та рекомендації.

A. *Рак середньо-ампулярного відділу прямої кишки, консультація онколога

B. Комбінований геморой

C. Рак нижньо-ампулярного відділу прямої кишки, консультація онколога

D. Тріщина прямої кишки

E. Парапроктит

18. Пацієнт 34р, скаржиться на біль під час дефекації, виділення слизу та крові з відхідника протягом 2тижнів. Який метод обстеження буде інформативним для з’ясування діагнозу?

A. *Ректоманоскопія

B. Гастроскопія

C. Рентгеноскопія

D. УЗД

E. ФГЕС

19. Ви фельдшер заводського здоровпункту і оглядаєте пацієнтку з підозрою на рак шлунку. Міжнародна класифікація пухлин TNM включає 3основні показники вкажіть їх.

A. *Cтан пухлини, регіонарних лімфатичних вузлів наявність або відсутність метастазів.

B. Стан імунної системи, лімфатичних вузлів, метастазів у віддалені органи.

C. Стан пухлини, гуморальної системи, метастазів у регіонарні лімфатичні вузли.

D. Стан пухлини, стан імунної системи, стан лімфатичної системи.

E. Стан пацієнта, регіонарних лімфатичних вузлів гематогених метастазів.

20. До фельдшера здоровпункту звернувся робітник з меланомою шкіри. Міжнародна класифікація пухлин Т NМ включає три основні показники. Вкажіть їх:

A. *Стан пухлини, регіонарних лімфатичних вузлів наявність або відсутність метастазів.

B. Стан пухлини, гуморальної системи, метастазів у регіонарні лімфатичні вузли.

C. Стан імуної системи лімфатичних вузлів, метастазів у віддалені органи.

D. Стан пухлини, стан імунної системи, стан лімфатичної системи.

E. Стан пацієнта, регіонарних лімфатичних вузлів, гематогенних метастазів.

21. Наказ №507 МОЗ України від 28.12.2002р. сповіщає про:

A. *Про затвердження нормативів надання медичної допомоги та показхників якості медичної допомоги.

B. Профілактичні заходи по захворюванню вірусним гепатитом

C. Профілактичні заходи по захворюванню туберкульозом

D. Про заходи по профілактиці внутрішньої лікарняної інфекції

E. Про профілактику анаеробної інфекції

22. До фельдшера ФАПу звернувся хворий 50років, який тривалий час хворіє на виразкову хворобу шлунка, зі скаргами на стійке зниження апетиту, втрату відчуття задоволення від їжі, почуття переповнення шлунку, тяжкість, тиснення в надчеревній ділянці, загальну слабість, схуднення, втрату інтересу до життя та праці. У хворого виникло ускладнення виразкової хвороби шлунка:

A. *Малігнізація

B. Кровотеча

C. Перфорація

D. Пенетрація

E. Стеноз воротаря

23. Фельдшер ФАПу оглядає хворого 45років, який протягом 10років хворіє на виразкову хворобу шлунка. Протягом останнього часу пацієнт скаржиться на постійний біль в животі, не пов’язаний з прийомом їжі, схуднення, відсутність апетиту, наростаючу слабкість, головокружіння, відсутність ефекту від прийому ліків. Яке ускладнення виразкової хвороби шлунку запідозрить фельдшер

A. *Перетворення язви в рак (малігнізація)

B. Кровотеча

C. Перфорація

D. Пенетрація

E. Перитоніт

24. До проктолога в поліклініку звернувся пацієнт 72р. зі скаргами на неприємні відчуття в ділянці прямої кишки, наявність слизу, крові в калі. Останні тижні помітив, що кал набув стрічкову форму: Про яке захворювання можна думати?

A *Рак прямої кишки

B Тріщини відхідника

C Парапроктит

D Геморой

E Нориці прямої кишки

25. Виберіть з перечислених пухлин найзлоякіснішу:

A *Меланома

B Рак

C Саркома

D Ліпома

E Міома

26. Виберіть основний симптом раку стравоходу:

A *Дисфагія

B Блювання

C Нудота

D Біль

E Загальна слабкість

27. До ФАПу звернувся хворий 55років, зі скаргами на порушення акту дефекації останні 6місяців. Проноси чергуються із закрепами, незначна кровотеча. В останні дні з’явився біль в промежені. Помітно втратив вагу. Під час пальцевого дослідження фельдшер виявив бугристе ущільнення, малорухоме при пальпації. Ваш попередній діагноз.

A *Рак прямої кишки

B Тріщина прямої кишки

C Геморой

D Поліп прямої кишки

E Конділома прямої кишки

28. Передраковим захворюванням вважається:

A Поліпи шлунка

B Виразка шлунка

C Гастрит

D Гіперацидний гастрит

E Перніциозна анемія

29. Яке найбільш ефективне діагностичне дослідження треба зробити при підозрі на рак:

A Фіброгастроскопія

B Рентгенологічне дослідження шлунка

C Перкусія живота

D Дослідження шлункової секреції

E Ендоскопія

30. До фельдшера ФАПу звернувся чоловік 65років, який скаржиться на кашель, наявність прожилків крові в мокротинні, задишку, гарячку, загальну слабкість, швидку втомлюваність, поганий апетит, зміну смаку. Ці симптоми з’явилися приблизно місяць тому. Із анамнезу – курить з 20років, за останні 6 місяців схуд на 10кг. Який діагноз передбачить фельдшер?

A *Рак легень

B Хронічний гастрит

C Абсцес легень

D Гангрена легень

E Емпієма плеври

 

Підготував викладач: Василюк В.М.

 

Обговорено та затверджено

на засіданні П(Ц)МК

хірургічних_дисциплін

Протокол № ___від _________201_ року

Голова П(Ц)МК __________Василюк В.М.

 


Поиск по сайту:Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.013 сек.)