АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Важливе значення для розвитку літератури Волині мав

Читайте также:
 1. E. Визначення наявності зовнішніх пошкоджень
 2. V етап розвитку міграції робочої сили розпочався з 1980 років і триває понині. Збільшення масштабів еміграції з країн з перехідною економікою характерно для такого етапу.
 3. Аналіз наукової літератури
 4. Аналіз сучасного села як фактора соціального розвитку
 5. Асиметрія стану і розвитку сучасної світової економіки
 6. Аудит визначення валових доходів, балансового прибутку (збитку), розрахунку податку на прибуток
 7. Благоустрій та озеленення населених місць. Значення зелених насаджень в житті людини
 8. Ви приступили до надання допомоги дорослому постраждалому на місці події. Коли Ви займетесь визначенням наявності пошкоджень опорно-рухового апарату?
 9. Виберіть правильне визначення
 10. Виберіть правильне визначення терміну
 11. Види бухгалтерського обліку та способи їх розвитку.

Питання до тестів з курсу «Творчий феномен Лесі Українки» викл. Яручика В.П.

1. Нині готується до друку видання Лесі Українки:

Томне.

2. Леся Українка збагатила українську літературу:

1. Новими темами, ідеями;

 

3. Сценарій до фільму «Іду до тебе», присвячений Лесі Українці, написав:

4. Іван Драч.

 

4. Пам’ятник Лесі Українці був встановлений на Театральному майдані у Луцьку:

У 1977 роц

 

5. Скульптором пам’ятнику Лесі Українці, встановленого на однойменній площі у Києві є:

1. Галина Кальченко;

 

6. У Колодяжне з Луцька сім’я Косачів перебралася у:

Р

 

7. Музей Лесі Українки у Києві відкрито у:

4. 1962 році.

 

8. Літературно-меморіальний музей Лесі Українки у Новограді-Волинському відкрито у:

2. 1970 році;

 

9. Музей Лесі Українці в Грузії створено у 1952 році у місті:

1. Сурамі;

 

10. Музей Лесі Українці в нашому університеті бере початок із:

4. 1985 року.

 

11. Перша назва нинішнього ВНУ була:

3. Луцький державний учительський інститут;

12. 1940-ий рік є:

1. Народженням навчального закладу, який нині називається: Волинський національний університет ім. Лесі Українки;

 

13. Педагогічний інститут почав носити ім’я Лесі Українки із:

1. 1952 року;

 

14. ВНУ ім. Лесі Українки отримав статус національного у:

4. 2007 році.

 

15. Науково-дослідний інститут Лесі Українки діє:

2. У Луцьк

 

16. Літературна премія імені Лесі Українки:

1. Вручалася щороку;

17. Із 2004 року Літературна премія імені Лесі Українки носить назву:

2. Премія Кабінету Міністрів України імені Лесі Українки за літературно-мистецькі твори для дітей та юнацтва;

 

18. Першим лауреатом Літературної премії ім. Лесі Українки стала:

4. Наталя Забіла.

 

19. У 1974 році Літературну премію ім. Лесі Українки вручено:

1. Оксані Іваненко за твори: «Рідні діти», «Тарасові шляхи», «Лісові казки»;

 

20. Всеволод Нестайко отримав Літературну премію ім. Лесі Українки за:

1. Повість-казку «Незвичайні пригоди в лісовій школі»;

 

21. Коріння волинської літератури сягає:

1. ХІІІ ст., коли з’явився Галицько-Волинський літопис;

 

22. Які Ви знаєте літературні часописи, альманахи що виходять на Волині:

2. «Волинь»;

4. «Нова проза».

Важливе значення для розвитку літератури Волині мав

3. Фольклор, народно-пісенна творчість (думи, легенди, перекази, пісні)

24. Лауреатом Шевченківської премії у 2004 році став:

4. Василь Слапчук.

 

25. В умовах панування і жорстокого гноблення польського режиму у 20-30-х роках ХХ ст. на Волині творили місцеві письменники:

1. К.Поліщук, М.Калинчук, Г.Жежко;

2. У.Самчук, І.Степанюк, М.Калинчук;

 

26. Творчість Ганни Жежко присвячена:

2. Рідній Волині;

4. Селянам-поліщукам.

 

27. Часто відвідував Колодяжне, консультував і лікував Лесю Українку письменник:

3. Модест Левицький

 

28. Улас Самчук народився:

1. 1905 року;

2. У селі Дермань на Волині;

 

29. Жанр епопейного твору Уласа Самчука «Волинь» за жанром є:

2. Роман-трилогія;

 

30. Волинська організація Спілки письменників України була створена:

3. У 1980 році;

 

31. Волинянин Агатангел Кримський:

1. Видатний орієнталіст;

32. Поет Олександр Богачук автор книжки:

4. «Вересневий грім».

 

33. Роман «Полісся» та «Гримучі озера» були написані:

1. Маргаритою Малиновською;

 

34. Збірка поезій «Повернення Мавки» належить перу:

4. Ніни Горик.

 

35. Видатна сучасна поетеса, прозаїк, літературознавець Оксана Забужко народилася:

2. 1960 року у Луцьку;

 

36. Євген Сверстюк автор книги:

4. «Блудні сини України».

 

37. Відомий письменник Анатолій Дімаров, проживаючи на Волині працював у газеті:

3. «Радянська Волинь»;

 

38. Відомий дослідник творчості Лесі Українки волинянин Олександр Рисак написав книгу:

4. «Лесин дивосвіт».

 

39. Письменник Йосип Струцюк народився:

3. На Холмщині (Польща);

 

40. Юзеф Ігнаци Крашевський прожив на Волині:

2. Майже 20 років

 

41. Уродженець Луцька Яків Гудемчук:

1. Більшість свого життя провів у Польщі;

 

42. Поетеса Оксана Лятуринська померла:

4. У 1970 році в м. Міннеаполіс (США).

 

43. Російський поет, теоретик символізму Андрій Бєлий:

1. Тричі побував на Волині;

 

44. Поет та прозаїк Олесь Лупій навчався:

2. У Луцькому медичному училищі;

 

45. Книга «Крила Світязя» належить перу волинського письменника:

3. Василя Гея

 

 

...
Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.008 сек.)