АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Які примочки після промивання великою кількістю холодної води потрібно робити при опіку шкіри лугом?

Читайте также:
 1. Будова шкіри.
 2. Відразу після аварії
 3. Вправа «Що я можу зробити?» (20 хв.)
 4. Дисеміновані форми туберкульозу шкіри
 5. Елементи літературно-критичних суджень у творчості членів «Руської трійці» після навчання в семінарії
 6. ЗАВДАННЯ «ЗРОБИТИ АБО КУПИТИ»
 7. Інервація шкіри
 8. Кандидоз шкіри та нігтів
 9. КЛІНІЧНІ ПРОЯВИ ГРИБКОВИХ ЗАХВОРЮВАНЬ ШКІРИ
 10. Контрольна перев’язка асептичної післяопераційної рани
 11. Культурні процеси в Україні після здобуття незалежності
 12. Лікування хворих на туберкульоз шкіри

1. Розчином борної, оцтової або лимонної кислоти (1 чайна ложка кислоти на склянку води)

2.Розчином питної соди (1 чайна ложка соди на склянку води)

35*. Як cлід діяти у разі попадання в стравохід лугу або кислоти?

1.Промити шлунок водою, викликаючи блювоту

2.Дати випити постраждалому не більше трьох склянок води

3.Дативипити постраждалому не менше трьох літрів води І

4.Дати випити постраждалому молоко або розпущені у воді яєчні білки (12 штук на літр холодної води)

36. При глибоких опіках (3-4 ст.) перша допомога складається з таких дій:

1. Промити водою

2. Помастити олією

3. Накласти асептичну пов'язку

 

37. Що є головним при наданні першої допомоги при відмороженні?

1. Як можна швидше зігріти переохолоджені ділянки тіла

2. Не допустити швидкого зігрівання переохолоджених ділянок тіла

 

38*. Перша медична допомога при відмороженні полягає в:

1. Розтиранні відморожених ділянок снігом

2. Розтиранні відморожених ділянок руками

3. Розтиранні відморожених ділянок вовняною тканиною, спиртом

4. Гарячій місцевій ванні

5. Місцевій ванні від 17°-18°С поступово доведеної до 36°-37°С

 

39*. Як можна видалити смітинку, що потрапила в око?

1. Промити око струменем води, який направляється від внутрішнього кута ока (від носа) до зовнішнього (до скроні)

2. Промити око струменем води, який направляється від зовнішнього кута ока (від скроні) до внутрішнього (до носа)

3. Вивернути повіку і видалити смітинку чистою вологою ваткою, чистою носовою хусткою

4. Енергійно потерти око

 

40. Травматичний токсикоз виникає внаслідок:

1. Важкої травми живота

2. Перелому хребта

3. Тривалого здавлювання м'яких тканин

4. Закритого ушкодження грудної клітки

5. Переливання несумісної крові

 

41. У разі синдрому тривалого здавлювання необхідно:

1. Іммобілізація кінцівки

2. Накладання джгута або закрутки

3. Іммобілізація кінцівки, накладання джгута або закрутки

4. Розтирання кінцівки

5. Розтирання кінцівки, іммобілізація кінцівки

 

42*. При електротравмі може спостерігатися:

1. Судомне скорочення м'язів

2. Набряк

3. Опіки

4. Втрата свідомості

5. Порушення серцевої діяльності та дихання6. Лихоманка

 

43. Що слід зробити при судомах в м'язах литки під час плавання?

1. Зігнути ногу в коліні, притиснути ступню руками до тильної сторони стегна

2. Витягнути ногу і потягнути на себе пальці

3. Декілька разів інтенсивно зігнути ногу в коліні і випрямити її

44. Що слід зробити при судомах м'яза стегна під час плавання?

1. Зігнути ногу в коліні, притиснути ступню руками до тильної сторони стегна

2. Витягнути ногу і потягнути на себе пальці

3. Декілька разів інтенсивно зігнути ногу в коліні і випрямити її


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.006 сек.)