АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Основна частина

Читайте также:
 1. I. Основная форма: помешательство.
 2. II частина. Проблема спеціальних здібностей у сучасній диференційній психології
 3. II. Основная часть.
 4. III. Основная часть
 5. V. ОСНОВНАЯ ПРАКТИКА ЯСНОГО СВЕТА
 6. А.1. Паспортна частина
 7. А.1. Паспортна частина
 8. А.1. Паспортна частина
 9. А.1. Паспортна частина
 10. А.1. Паспортна частина
 11. А.1. Паспортна частина
 12. А.1. Паспортна частина

1. Коли Ви воліли б вставати, якби були цілком вільні у виборі свого розпорядку дня і керувалися при цьому винятково особистими бажаннями?

Бали   Години  
взимку влітку
5.00-6.45 4.00-5.45
6.46-8.15 5.46-7.15
8.16-10.45 7.16-9.45
10.46-12.00 9.46-11.00
12.01-13.00 11.01-12.00

2. Коли ви воліли б лягти спати, якби планували свій вечірній час цілком вільно і керувалися при цьому винятково особистими бажаннями?

Бали   Години  
взимку влітку
20.00-20.45 21.00-21.45
20.46-21.30 21.46-22.30
21.31-00.15 22.31-1.15
00.16-1.30 1.16-2.30
1.31-3.00 2.31-4.00

 

3. Чи необхідний Вам будильник, коли ранком треба встати в точно визначений час?

Бали

4 Зовсім не потрібний

3 В окремих випадках потрібний

2 Потреба в будильнику доволі велика

1 Без будильника не можу обійтися

4. Якщо Вам довелося готуватися до іспитів в умовах суво­ро лімітованого часу і використовувати для занять ніч (23-2 год.), чи продуктивно б Ви працювали.

Бали

4 Абсолютно марно. Я зовсім не міг би працювати

3 Була б деяка користь

2 Робота була б достатньо ефективною

1 Робота була б високоефективною

5. Чи легко Ви встаєте вранці за звичайних умов?

Бали

1 Дуже важко

2 Доволі важко

3 Доволі легко

4 Дуже легко

6. Чи відчуваєте Ви у перші півгодини після сну, що остаточ­но прокинулися?

Бали

1 Дуже сонний

2 Є незначна сонливість

3 Доволі ясна голова

4 Повна ясність думки

7. Який Ви маєте апетит у перші півгодини після пробудження?

Бали

1 Апетиту зовсім немає

2 Апетит поганий

3 Доволі добрий апетит

4 Відмінний

8. Якщо б Вам довелося готуватися до іспитів в умовах суворо лімітованого часу й використовувати для підготовки ранній час (4-7 год.), наскільки продуктивно Ви б працювали?

Бали

1 Абсолютно марно. Я зовсім не міг би працювати

2 Була б деяка користь

3 Праця була б досить ефективною

4 Праця була б високоефективною

9. Чи відчуваєте Ви фізичну втому в перші півгодини після сну?

Бали

1 Дуже велика млявість (майже до повного знесилення) 2 Незначна млявість3 Незначна бадьорість

4 Повна бадьорість

10. Якщо наступний день вільний від праці, коли Ви ляжете спати?

Бали

4 Не пізніше, ніж звичайно

3 Пізніше на 1год. і менше

2 На 1-2 год. пізніше

11. Чи легко Ви засинаєте за звичайних умов?

Бали

1 Дуже важко

2 Доволі важко

3 Доволі легко

4 Дуже легко

12. Ви вирішили зміцнити здоров'я за допомогою фізичної куль­тури. Ваш знайомий запропонував займатися разом по 1 год. двічі на тиждень. Для Вашого знайомого найкраще це робити від 7 до 8 години ранку. Чи є цей період найкращим і для Вас?

Бали

4 В цей час я б перебував в добрій формі

3 Я був би в доволі доброму стані

2 Мені було б важко

1 Мені було б дуже важко

13. Коли Ви ввечері почуваєте себе настільки втомленими, що повинні лягти спати?

Бали Години

5 20.00-21.00

4 21.01-22.15

З 22.16-00.45

2 00.46-2.00

1 02.01-3.00

14. При двогодинній праці, яка вимагає від Вас повної мобілізації розумових сил, який із чотирьох запропонованих періодів Ви обрали б, якби були повністю вільні в плануванні свого розпорядку дня і керувалися тільки особистим бажанням?

Бали Години

6 8.00-10.00

4 11.00-13.00

2 15.00-17.00

0 19.00-21.00

15. Як сильно Ви втомлюєтесь до 23 год.?

Бали

5 Я дуже втомлююсь

3 Я помітно втомлююсь

2 Я трохи втомлююсь

0 Я зовсім не втомлююсь

16. З якої-небудь причини Вам довелося лягти спати на пару годин пізніше, ніж звичайно. Наступного ранку немає необхідності вставати в певний час. Який із чотирьох запропонованих варіантів Вам найбільше підходить?

Бали

4 Я прокинуся в певний час і більше не засну

3 Я прокинуся в певний час і буду дрімати

2 Я прокинуся в певний час і знову засну

1 Я прокинуся пізніше, ніж звичайно

17. Ви повинні чергувати вночі з 4 до 6 години. Наступний день у вас вільний. Який із чотирьох запропонованих варіантів буде для вас найбільш сприятливим?

Бали

1 Спати я буду тільки після нічного чергування

2 Перед чергуванням я подрімаю, а після чергування ляжу спати

3 Перед чергуванням я добре висплюсь, а після чергування ще подрімаю

4 Я повністю висплюсь перед чергуванням

18. Ви повинні протягом 2 годин виконувати важку фізичну роботу. Який час ви виберете для цього, якщо будете повністю вільні в плануванні свого розпорядку дня і зможете керуватися виключно особистими бажаннями?

Бали Години

4 08.00-10.00

3 11.00-13.00

2 15.00-17.00

1 19.00-21.00

19. Ви вирішили серйозно зайнятися спортом. Вам знайо­мий пропонує тренуватися 2 рази в тиждень по 1 годині, найкра­щий час для нього - 22-23 год. Наскільки сприятливим був би цей час для вас?

Бали

1 Так, я був би у добрій формі

2 Мабуть, я був би в прийнятній формі

3 Трішки пізнувато, я був би в поганій формі

4 Ні, в цей час я би зовсім не зміг тренуватися

20. О котрій годині Ви прокидалися у дитинстві під час шкільних канікул, коли час вставання вибирався винятково згідно з вашим особистим бажанням?

Бали Години

5 5.00-6.45

4 6.46-7.45

3 7.46-9.45

2 9.46-10.45

1 10.46-12.00

21. Уявіть собі, що ви можете вільно вибирати свій робочий час. Припустимо, ви маєте 5-годинний робочий день і ваша робота цікава й задовольняє вас. Виберіть собі 5 неперервних годин, коли ефективність вашої роботи була б найвищою.

Бали Години

1 00.01-5.00

5 5.01-8.00

4 8.01-10.00

3 10.01-16.00

2 16.01-21.00

1 21.01-24.00

22. В який час роботи ви повністю досягаєте «вершини» своєї трудової діяльності.

Бали Години

1 00.01-4.00

5 4.01-8.00

4 8.01-9.00

3 9.01-14.00

2 14.01-17.00

1 17.01-24.00

23. Іноді доводиться чути про людей ранкового і вечірнього типу. До якого із цих типів ви відносите себе?

Бали

6 Чітко до ранкового

4 Більше до ранкового, ніж до вечірнього

2 Більше до вечірнього, ніж до ранкового

0 Чітко до вечірнього

 


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.012 сек.)