АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

А.1. Паспортна частина. 1.1. Проблема, пов‘язана із здоров‘ям:Необхідністьпроведення катетеризації сечового міхура та догляду за промежиною пацієнта (пацієнтки) із сечовим

Читайте также:
 1. II частина. Проблема спеціальних здібностей у сучасній диференційній психології
 2. А.1. Паспортна частина
 3. А.1. Паспортна частина
 4. А.1. Паспортна частина
 5. А.1. Паспортна частина
 6. А.1. Паспортна частина
 7. А.1. Паспортна частина
 8. А.1. Паспортна частина
 9. А.1. Паспортна частина
 10. А.1. Паспортна частина
 11. А.1. Паспортна частина

1.1. Проблема, пов‘язана із здоров‘ям:Необхідністьпроведення катетеризації сечового міхура та догляду за промежиною пацієнта (пацієнтки) із сечовим катетером.

1.2. Код за МКХ-10:Не визначається.

1.3. Протокол призначений для медичної сестри (фельдшера, акушерки).

1.4. Мета протоколу: Інформаційне забезпечення проведення катетеризації сечового міхура та догляду за промежиною пацієнта (пацієнтки) із сечовим катетером.

1.5. Дата складання протоколу: травень 2012 р.

1.6. Дата перегляду протоколу: травень 2015 р.

 

1.8. Актуальність проблеми: необхідність уніфікації проведення катетеризації сечового міхура та догляду за промежиною пацієнта (пацієнтки) із сечовим катетером.

 

А.2. Загальна частина.

А.2.1. Для всіх закладів охорони здоров‘я.

2.1.1.Катетеризація сечового міхура чоловіка гумовим катетером, у тому числі катетером Фолея.

2.1.2.Катетеризація сечового міхура жінки гумовим катетером, у тому числі катетером Фолея.

2.1.3.Звільнення дренажного мішка від сечі.

2.1.4.Догляд за промежиною пацієнта (пацієнтки) із сечовим катетером.

 

2.1.1.Катетеризація сечового міхура чоловіка гумовим катетером, у тому числі катетером Фолея

 

Необхідні дії Обґрунтування
1. Підготовка до процедури Пояснити пацієнту мету і хід процедури, отримати згоду пацієнта на проведення процедури Заохочення пацієнта до співпраці. Дотримується право пацієнта на інформацію
2. Підстелити під таз пацієнта клейонку і пелюшку Дотримується інфекційна безпека
3. Допомогти пацієнту набути необхідного для процедури положення: лежачи на спині або напівсидячи з розведеними ногами Забезпечується необхідна умова для проведення процедури
4. Надіти рукавички. Провести гігієнічне оброблення зовнішнього отвору сечівника і промежини. Зняти рукавички і кинути їх у водонепроникний мішок Дотримується інфекційна безпека
5. Надіти стерильні рукавички Дотримується інфекційна безпека
6. Обгорнути статевий член стерильними серветками Дотримується інфекційна безпека
7. Відтягнути передню шкірочку статевого члена (якщо вона є), захопити статевий член збоку лівою рукою (якщо ви правша) і витягнути його на максимальну довжину перпендикулярно до поверхні тіла Вирівнюється передній відділ сечівника
8. Обробити головку статевого члена серветкою, змоченою в антисептичному розчині.Тримати її правою рукою Дотримується інфекційна безпека
9. Попросити помічника розкрити упаковку з катетером. Витягти катетер з упаковки: тримати його на відстані 2 см від бічного отвору стерильним пінцетом, зовнішній кінець катетера тримати IV і V пальцями Забезпечується правильне виконання процедури
10. Виконання процедури Попросити помічника змастити катетер стерильною вазеліновою олією Забезпечується полегшення введення катетера. Виключається травма слизової оболонки сечівника
11. Просувати катетер у сечівник, прикладаючи невелике рівномірне зусилля, поки катетер не досягне сечового міхура і не з'явиться сеча. Примітка: якщопід час просування катетера з'являється перешкода, слід припинити процедуру За наявності обструкції на шляху катетера процедуру катетеризації виконує лікар
12. Наповнити балон катетера Фолея 10 мл ізотонічного розчину. Примітка: якщосеча не з'явилася, перед наповненням балона спробувати ввести рідину через катетер, щоб переконатися в тому, що він розташований правильно Забезпечується фіксація катетера
13. Закінчення процедури Повернути на місце передню шкірочку. З'єднати катетер із посудиною для збирання сечі (опустити катетер у сечоприймальник). Прикріпити трубку катетера Фолея пластиром до стегна Забезпечується вільний відтік сечі
14. Переконатися, що трубки, які з'єднують катетер Фолея і посудину для збирання сечі, не мають перегинів Виключається порушення відтоку сечі
15. Скинути серветки. Зняти рукавички, вимити руки Дотримується інфекційна безпека
16. Зробити відмітку про виконання процедури та реакцію пацієнта на неї у відповідній медичній документації Забезпечується документування процедури

 2.1.2.Катетеризація сечового міхура жінки гумовим катетером, у тому числі катетером Фолея

‡агрузка...

 

Необхідні дії Обґрунтування
1. Підготовка до процедури Пояснити пацієнтці сутність і хід майбутньої процедури та отримати згоду пацієнтки на проведення процедури Заохочення пацієнтки до співпраці. Дотримується право пацієнтки на інформацію
2. Підстелити під таз пацієнтки клейонку і пелюшку Дотримується інфекційна безпека
3. Допомогти пацієнтці набути необхідного для процедури положення: лежачи на спині або напівсидячи з розведеними ногами Забезпечується необхідна умова для проведення процедури
4. Надіти рукавички. Провести гігієнічне оброблення зовнішніх статевих органів, сечівника і промежини. Зняти рукавички і покласти їх у посудину з дезінфекційним розчином Дотримується інфекційна безпека
5. Надіти стерильні рукавички Дотримується інфекційна безпека
6. Обкласти стерильними серветками вхід у піхву Дотримується інфекційна безпека
7. Розвести в сторони лівою рукою (якщо ви правша) малі соромітні губи. Правою рукою взяти малу серветку, змочену розчином антисептика, і обробити нею вхід у сечівник Дотримується інфекційна безпека
8. Попросити помічника розкрити упаковку з катетером. Витягти катетер з упаковки: тримати його на відстані 5-6 см від бічного отвору І та II пальцями правої руки, зовнішній кінець катетера тримати IV і V пальцями Дотримується інфекційна безпека
9. Виконання процедури Попросити помічника змастити катетер стерильною вазеліновою олією Забезпечується полегшення введення катетера. Виключається травма слизової оболонки
10. Увести катетер в отвір сечівника на 10 см або до появи сечі. Примітка: якщовхід у сечівник добре не визначається, потрібна консультація лікаря Вхід у сечівник може бути нечітко визначеним внаслідок атрофії піхви, природженої жіночої гіпоспадії
11. Наповнити балон катетера Фолея 10 мл ізотонічного розчину натрію хлориду Забезпечується фіксація катетера
12. Закінчення процедури З'єднати постійний катетер із дренажним мішком. Переконатися, що трубки не перегинаються. Прикріпити трубку катетера Фолея до стегна лейкопластиром Забезпечується постійний відтік сечі
13. Зібрати серветки та покласти їх у водонепроникний мішок. Зняти рукавички та покласти їх у водонепроникний мішок, вимити руки Дотримується інфекційна безпека
14. Зробити відмітку про виконання процедури та реакцію на неї пацієнтки в листку лікарських призначень (форма 003-4/о). Примітка: Звільнення дренажного мішка від сечі і догляд за промежиною та постійним катетером здійснювати відповідно до Протоколу з катетеризації сечового міхура, п. 2.1.3, 2.1.4 Забезпечується документування процедури

 

2.1.3.Звільнення дренажного мішка від сечі

Необхідні дії Обґрунтування
1. Підготовка до процедури Надіти рукавички Дотримується інфекційна безпека
2. Помістити мірну посудину під відвідною трубкою дренажного мішка Попереджається забруднення сечею довкілля
3. Виконання процедури Звільнити відвідну трубку від тримача; відкрити затискач трубки; злити сечу в мірну посудину. Примітка: присісти на підлогу навпочіпки, але не нахилятися вперед Забезпечується вимірювання діурезу.     Забезпечується правильне положення тіла
4. Закрити затискач. Протерти кінець відвідної трубки тампоном із спиртом. Закріпити відвідну трубку в тримачі Дотримується інфекційна безпека
5. Закінчення процедури Переконатися, що трубки, які з'єднують катетер і дренажний мішок, не перегнуті Виключається порушення відтоку сечі
6.Зняти рукавички і викинути їх у водонепроникний мішок для сміття Дотримується інфекційна безпека
7. Зробити запис про кількість сечі, час її вимірювання, колір, запах та прозорість у відповідній медичній документації Забезпечується динамічне спостереження та послідовність догляду. Забезпечується документування процедури

 

2.1.4.Догляд за промежиною пацієнта (пацієнтки) із сечовим катетером

 

Необхідні дії Обґрунтування
1. Підготовка до процедури Пояснити пацієнту мету і хід майбутньої процедури та отримати його згоду на проведення процедури Забезпечується право пацієнта на інформацію
2. Надіти рукавички. Підкласти під пацієнта (пацієнтку) клейонку і пелюшку Дотримується інфекційна безпека
3. Опустити узголів'я ліжка Забезпечується правильне положення тіла
4. Попросити пацієнта (допомогти йому, якщо необхідно) набути потрібного положення: на спині із зігнутими в колінах і розведеними ногами Необхідна умова для проведення процедури
5. Виконання процедури Вимити промежину за прийнятою методикою (див. Протокол з надання допомоги пацієнтові в підтриманні особистої гігієни, п.2.1.8-2.1.11.) Дотримується інфекційна безпека
6. Вимити ватними тампонами, а потім висушити 10 см катетера, починаючи з того місця, де він виходить із сечівника Дотримується інфекційна безпека
7. Оглянути ділянку сечівника навколо катетера: переконатися, що сеча не підтікає Дотримується інфекційна безпека
8. Оглянути шкіру промежини на наявність інфекції (гіперемія, набряк, мацерація шкіри, гнійні виділення) Забезпечується рання діагностика інфікування сечових шляхів
9. Закінчення процедури Переконатися, що трубка катетера приклеєна пластиром до стегна і не натягнута Виключається небезпека витягування катетера
10. Переконатися, що дренажний мішок прикріплений до ліжка Виключається небезпека від'єднання, падіння мішка і виливання сечі
11. Зняти з ліжка клейонку і пелюшку, скинути їх у водонепроникний мішок Дотримується я інфекційна безпека
12. Зняти рукавички, вимити й висушити руки Дотримується інфекційна безпека
13. Зробити запис про виконану процедуру у відповідній медичній документації. Доповісти лікарю про ознаки запалення в ділянці промежини (якщо вони є) Забезпечується документування процедури Забезпечується динамічне спостереження та послідовність догляду  

 

А.3. Симптоми та ситуації, при виникненні яких необхідно негайно повідомити лікаря:

1. Різке погіршення стану пацієнта.

2. Проблеми/труднощі при виконанні процедури.

3. Відмова пацієнта від виконання процедури.


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.006 сек.)