АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

А.4. Ресурсне забезпечення виконання протоколу. А.4.1. Флакон з лікарським порошком (антибіотиком), розчинник, стерильний шприц з голками, 70% етиловий спирт

Читайте также:
 1. VI. Матеріали методичного забезпечення заняття
 2. А.4. Ресурсне забезпечення виконання протоколу
 3. А.4. Ресурсне забезпечення виконання протоколу
 4. Агрохімічне забезпечення і обслуговування
 5. Аналіз виконання договірних зобов’язань і реалізації продукції
 6. Апаратне забезпечення інформаційних процесів
 7. Бюджетний механізм забезпечення фінансування соціальної сфери
 8. Ваговий бал – 6 . Максимальна кількість балів за якість виконання текстової частини курсової роботи дорівнює 6 балів.
 9. Варіанти завдань до виконання структурних схем
 10. Види соціального забезпечення.
 11. Виконання господарських зобов'язань

Оснащення:

А.4.1. Флакон з лікарським порошком (антибіотиком), розчинник, стерильний шприц з голками, 70% етиловий спирт, ватні кульки, 1 лоток, рукавички, бікс зі стерильними серветками.

А.4.2.Ампули з ліками, стерильні шприци та голки разового використання, бікс зі стерильними ватними кульками та серветками, 70% розчин етилового спирту, стерильний пінцет, лоток, пилочка, маска, гумові рукавички.

А.4.3.Стерильні: шприци, голки, ватні кульки, серветки, лоток, гумові рукавички, маска, пінцет в дезінфікуючому розчин; спирт етиловий 70%, лікарські препарати в ампулах, флаконах, пилочка, лоток для використаного матеріалу, ємкість для використаного матеріалу (який не був у контакті з пацієнтом, наприклад, відро з педаллю), прозора лінійка, тонометр, фонендоскоп, протишоковий набір, аптечка «АНТИСНІД», бікси із стерильним матеріалом і інструментарієм, ємкості з дезрозчинами.

А.4.4. Ампули з ліками, стерильний туберкуліновий шприц та голки, бікс зі стерильними ватними кульками та серветками, 70% розчин етилового спирту, стерильний пінцет, лоток, маска, гумові рукавички, аптечка «АНТИСНІД», ємкості з дезрозчинами

А.4.5.Стерильні: шприци, голки, ватні кульки, серветки, лоток, гумові рукавички, маска, пінцет в дезінфікуючому розчині; спирт етиловий 70%, лікарські препарати в ампулах і флаконах, пилочка, лоток для використаного матеріалу, ємкість для використаного матеріалу, який не був у контакті з пацієнтом (відро з педаллю), тонометр, фонендоскоп, протишоковий набір, аптечка «АНТИСНІД», бікси із стерильним матеріалом і інструментарієм, ємкості з дезрозчинами.

А.4.6.Стерильні: шприци, голки, ватні кульки, серветки, лоток, гумові рукавички, маска, пінцет в дезінфікуючому розчині; спирт етиловий 70%, лікарські препарати в ампулах, пилочка, лоток для використаного матеріалу, ємкість для використаного матеріалу, який не був у контакті з пацієнтом (відро з педаллю), тонометр, фонендоскоп, протишоковий набір, аптечка «АНТИСНІД», бікси із стерильним матеріалом і інструментарієм, ємкості з дезрозчинами, водяна баня.

А.4.7. Стерильні: шприци (5-10мл), голки для внутрішньом’язових ін’єкцій, ватні кульки, серветки, лоток, гумові рукавички, маска, пінцет в дезінфікуючому розчині; спирт етиловий 70%, лікарські препарати в ампулах, флаконах, пилочка, лоток для використаного матеріалу, ємкість для використаного матеріалу, який не був у контакті з пацієнтом (відро з педаллю), тонометр, фонендоскоп, протишоковий набір, аптечка «АНТИСНІД», бікси із стерильним матеріалом і інструментарієм, ємкості з дезрозчинами.А.4.8.Стерильні: шприци (10-20мл), голки для внутрішньовенних ін’єкцій, ватні кульки, серветки, лоток, гумові рукавички, маска, пінцет в дезінфікуючому розчині; захисний екран (окуляри), водонепроникний фартух, спирт етиловий 70%, йод, гумова подушечка, гумовий джгут, рушник, клейонка, лікарські препарати в ампулах і флаконах, пилочка, лоток для використаного матеріалу, ємкість для використаного матеріалу, який не був у контакті з пацієнтом (відро з педаллю), тонометр, фонендоскоп, протишоковий набір, аптечка «АНТИСНІД», бікси із стерильним матеріалом і інструментарієм, ємкості з дезрозчинами.

А.4.9. Стерильні: система одноразового використання для внутрішньовенного краплинного введення рідини (у стерильному пакеті), флакон з інфузійним розчином (0,9% розчин натрію хлориду), ватні кульки, серветки, лоток, ножиці, гумові рукавички, маска, пінцет, спирт етиловий 70%, йод, гумова подушечка, гумовий джгут, рушник, клейонка, лікарські препарати в ампулах і флаконах, пилочка, штатив, лоток для використаного матеріалу, ємкість для використаного матеріалу, який не був у контакті з пацієнтом (відро з педаллю), бікси із стерильним матеріалом і інструментарієм.

А.4.10.Стерильні: система одноразового використання для внутрішньовенного краплинного введення рідини, ватні кульки, серветки, лоток, гумові рукавички, маска, пінцет, водонепроникний фартух. Захисний екран (окуляри); спирт етиловий 70%, гумова подушечка, гумовий джгут, рушник, клейонка, штатив, лоток для використаного матеріалу, ємкість для використаного матеріалу, який не був у контакті з пацієнтом (відро з педаллю), тонометр, фонендоскоп, протишоковий набір, аптечка «АНТИСНІД», ємкості з дезрозчинами.

 

Примітка: якщо використовують одноразовий шприц, користуються однією голкою, що запакована разом зі шприцом. У домашніх умовах замість лотка використовують упаковку шприца.

 

 

1.8. ПРОТОКОЛ МЕДИЧНОЇ СЕСТРИ (ФЕЛЬДШЕРА, АКУШЕРКИ) З КАТЕТЕРИЗАЦІЇ СЕЧОВОГО МІХУРА

 


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.005 сек.)