АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

А.1. Паспортна частина. 1.1. Проблема, пов‘язана із здоров‘ям:Виконання призначень із застосування лікарських засобів шляхом закладання мазі

Читайте также:
 1. II частина. Проблема спеціальних здібностей у сучасній диференційній психології
 2. А.1. Паспортна частина
 3. А.1. Паспортна частина
 4. А.1. Паспортна частина
 5. А.1. Паспортна частина
 6. А.1. Паспортна частина
 7. А.1. Паспортна частина
 8. А.1. Паспортна частина
 9. А.1. Паспортна частина
 10. А.1. Паспортна частина
 11. А.1. Паспортна частина

1.1. Проблема, пов‘язана із здоров‘ям:Виконання призначень із застосування лікарських засобів шляхом закладання мазі

1.2. Код за МКХ-10:Не визначається.

1.3.Протокол призначений для медичної сестри (фельдшера, акушерки).

1.4.Мета протоколу: Інформаційне забезпечення виконання призначень із застосування лікарських засобів шляхом закладання мазі медичною сестрою (фельдшером, акушеркою).

1.5. Дата складання протоколу: травень 2012 р.

1.6. Дата перегляду протоколу: травень 2015 р.

1.7.Список та контактна інформація осіб, які брали участь в розробці протоколу:

 

1.8. Актуальність проблеми: необхідність уніфікації виконання призначень із застосування лікарських засобів шляхом закладання мазі.

А.2. Загальна частина.

2.1.1. Закладання мазі в ніс.

2.1.2. Закладання мазі за повіку.

 

2.1.1. Закладання мазі в ніс.

Необхідні дії Обґрунтування
1. Підготовка до процедури Пояснити пацієнту хід і сутність майбутньої процедури Заохочення пацієнта до співпраці
2. Дати інформацію пацієнту про лікарський препарат і його побічні дії Дотримується право пацієнта на інформацію
3. Отримати згоду пацієнта на проведення процедури Дотримуються права пацієнта
4. Підготувати оснащення Забезпечується швидке й ефективне проведення процедури
5. Вимити і висушити руки Дотримується інфекційна безпека
6. Виконання процедури Попросити пацієнта звільнити носову порожнину від слизу, використовуючи серветки. Висякатися без напруження, почергово з кожної ніздрі Створюються умови для ефективної дії лікарського препарату. Профілактика інфікування середнього вуха
7. Попросити пацієнта сісти і трохи закинути голову Полегшується введення турунди
8. Нанести на 2 ватні турунди по 0,5-0,7 см мазі; покласти їх у лоток Забезпечується виконання процедури
9. Трохи підняти кінчик носа пацієнта Полегшується введення турунди
10. Увести турунду оберталь­ними рухами в нижній носовий хід з одного боку на 2-3 хв Нанесення мазі на слизову оболонку носа
11. Витягти турунду і занурити її в дезінфекційний розчин Дотримується інфекційна безпека
12. Повторити п. 11-13 для введення мазі в іншу половину носа Турунди вводять почергово, щоб не ускладнити дихання пацієнта
13. Закінчення процедури Запитати пацієнта про його самопочуття Визначення реакції пацієнта на процедуру
14. Вимити і висушити руки Дотримується інфекційна безпека
15. Зробити запис про проведення процедури та реакцію на неї пацієнта у відповідну медичну документацію Забезпечується документування процедури та послідовність догляду

 2.1.2. Закладання мазі за повіку.

Необхідні дії Обґрунтування
1. Підготуватися до процедури Пояснити пацієнту хід і сутність майбутньої процедури Заохочення пацієнта до співпраці
2. Дати інформацію пацієнту про лікарський препарат і його побічні дії Дотримується право пацієнта на інформацію
3. Отримати згоду пацієнта на проведення процедури Дотримуються права пацієнта
4. Підготувати оснащення Забезпечується швидке й ефективне проведення процедури
5. Вимити руки, одягнути маску, гумові рукавички Дотримується інфекційна безпека
6. Прочитати надпис на флаконі чи тюбику з маззю (назва, доза, термін придатності) Виключається помилкове введення іншого лікарського засобу
7. Попросити пацієнта зручно сісти та відхилити голову назад Забезпечується правильне положення голови пацієнта
8. Виконання процедури На кінчик стерильної очної палички візьміть необхідну кількість мазі Забезпечується виконання процедури
9. Нижню повіку відтягнути трохи вниз і, тримаючи паличку паралельно краю повіки, притулити її до нижньої перехідної складки Забезпечується виконання процедури
10. Запропонувати пацієнту зімкнути повіки, апаличку обережно вийняти горизонтальним рухом у напрямку скроні, залишаючи мазь за повікою Забезпечується виконання процедури
11. Прикласти стерильну серветку до ока, легкими рухами пальців погладити шкіру повік Забезпечується рівномірне розподілення мазі
12. При необхідності зняти серветкою залишки мазі Забезпечується видалення надлишку ліків
13. Повторити п. 9-14 для закладання мазі в інше око. Примітка: очні палички - окремі для кожного ока. Закладання очної мазі можна здійснити безпосередньо з очного тюбика, рухаючи його у напрямку від внутрішнього до зовнішнього кута ока і обережно видавлюючи мазь на кон’юнктиву нижньої повіки, на її межі з очним яблуком Дотримується інфекційна безпека  
14. Закінчення процедури Занурити очні палички, серветки, ватні тампони в дезінфікуючий розчин Дотримується інфекційна безпека
15. Запитати пацієнта про його самопочуття Визначення реакції пацієнта на процедуру
16. Зняти маску, рукавички, вимити і висушити руки Дотримується інфекційна безпека
17. Зробити запис про проведення процедури та реакцію на неї пацієнта у відповідну медичну документацію Забезпечується документування процедури та послідовність догляду

 

‡агрузка...

А.3. Симптоми та ситуації, при виникненні яких необхідно негайно повідомити лікаря:

1. Різке погіршення стану пацієнта.

2. Відмова пацієнта від виконання процедури.


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.007 сек.)