АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

А.1. Паспортна частина. Проблема, пов‘язана із здоров‘ям:необхідність застосування газовивідної трубки

Читайте также:
 1. II частина. Проблема спеціальних здібностей у сучасній диференційній психології
 2. А.1. Паспортна частина
 3. А.1. Паспортна частина
 4. А.1. Паспортна частина
 5. А.1. Паспортна частина
 6. А.1. Паспортна частина
 7. А.1. Паспортна частина
 8. А.1. Паспортна частина
 9. А.1. Паспортна частина
 10. А.1. Паспортна частина
 11. А.1. Паспортна частина

Проблема, пов‘язана із здоров‘ям:необхідність застосування газовивідної трубки.

Код за МКХ-10:Не визначається.

Протокол призначений для медичної сестри (фельдшера, акушерки).

Мета протоколу: Інформаційне забезпечення застосування газовивідної трубки медичною сестрою (фельдшером, акушеркою).

Дата складання протоколу: травень 2012 р.

Дата перегляду протоколу: травень 2015 р.

Актуальність проблеми: необхідність уніфікації застосування газовивідної трубки.

А.2. Загальна частина.

А.2.1. Для всіх закладів охорони здоров‘я.

2.1.1. Застосування газовивідної трубки.

 

2.1.1. Застосування газовивідної трубки.

 

Необхідні дії Обґрунтування
1. Підготовка до процедури Пояснити пацієнту сутність та хід майбутньої процедури та отримати згоду пацієнта на проведення процедури Пацієнт заохочення до співпраці. Дотримується право пацієнта на інформацію
2. Відгородити пацієнта ширмою (якщо процедура виконується в багатомісній палаті) Забезпечується інтимність до виконання процедури
3. Підготувати необхідне оснащення Забезпечуються необхідні умови для проведення процедури
4. Надіти рукавички Забезпечується інфекційна безпека
5. Запропонувати або допомогти пацієнту лягти на лівий бік із зігнутими і приведеними до живота ногами. Примітка: якщопацієнту протипоказане положення на лівому боці, газовивідну трубку ставити в положенні пацієнта лежачи на спині із зігнутими в колінах і розведеними ногами У зв’язку з анатомічною особливістю розташування прямої та сигмоподібної кишок полегшується уведення газовивідної трубки
6. Покласти під сідниці пацієнта клейонку, а на неї пелюшку Виключається забруднення постелі, забезпечується інфекційна безпека
7. Поставити на пелюшку поруч із пацієнтом, судно з невеликою кількістю води.   Надалі вільний кінець трубки буде опущений у судно
8. Шпателем взяти невелику кількість вазеліну і змастити ним 20-30 см із закругленого кінця трубки Полегшується уведення газовивідної трубки в кишку. Запобігається виникнення неприємного відчуття і травми слизової оболонки
9. Перегнути трубку, затиснути її вільний кінець між IV і V пальцями правої руки, закруглений кінець взяти як ручку Виключається витікання вмісту кишок під час уведення трубки. Забезпечується інфекційна безпека
10. Виконання процедури Розсунути сідниці І та II пальцями лівої руки, правою рукою ввести газовивідну трубку в пряму кишку на глибину 20-30 см Забезпечується вільне просування трубки
11. Опустити вільний кінець трубки в судно (тривалість процедури визначає лікар) Примітка: удеяких випадках пацієнт може ходити з уведеною газовивідною трубкою Можливе виділення разом із газами рідких калових мас. Активність сприяє збільшенню моторної функції кишок
12. Зняти рукавички. Вимити і висушити руки Забезпечується інфекційна безпека
13. Закінчення процедури Надіти рукавички, витягти трубку і кинути її в судно. Обтерти відхідник пацієнта туалетним папером у напрямку спереду назад (у жінок) Запобігання інфікуванню сечовивідних шляхів
14. Прибрати клейонку і пелюшку, зняти рукавички, вимити і висушити руки Забезпечується інфекційна безпека
15. Укрити пацієнта ковдрою, допомогти йому набути зручного положення. Забрати ширму Забезпечується комфорт
16. Занурити використані предмети в дезінфекційний розчин Забезпечується інфекційна безпека
17. Зробити запис про виконання процедури і реакцію на неї пацієнта у відповідну медичну документацію Забезпечується документування процедури та послідовність догляду

 А.3. Симптоми та ситуації, при виникненні яких необхідно негайно повідомити лікаря:

1. Різке погіршення стану пацієнта.

2.Відмова пацієнта від проведення процедури.


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.004 сек.)