АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Географічна структура зовнішньої торгівлі товарами Херсонської області

Читайте также:
 1. II. СТРУКТУРА КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ
 2. III. СТРУКТУРА И ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ СТУДЕНЧЕСКОГО СОВЕТА
 3. III. Структура Клуба
 4. III. СТРУКТУРА, РУКОВОДЯЩИЕ И КОНТРОЛЬНЫЕ ОРГАНЫ КПРФ
 5. IV. ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА ПРОФСОЮЗА
 6. IY. ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА И ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ КЛУБА
 7. VI. ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА ПАРТИИ.
 8. А) структура текстів драм
 9. Активные операции коммерческих банков, их структура.
 10. Апеляційний суд Кіровоградської області
 11. Апеляційний суд Кіровоградської області
 12. Атомная структура материи

за 1996–2009 роки*

(млн.дол.США)

  Експорт
                           
Всього 129,5 87,2 183,1 101,0 103,4 129,9 164,7 140,0 223,5 234,6 245,6 323,2 400,3 351,3
Країни СНД** 65,0 34,3 87,9 19,0 29,4 36,6 55,4 44,3 63,8 70,2 72,9 126,6 122,8 77,1
у тому числі                            
Білорусь 4,8 4,0 2,7 1,5 1,7 3,2 4,1 2,1 4,1 9,1 10,1 12,4 18,6 15,7
Російська Федерація 50,7 18,7 83,5 13,7 23,6 27,4 43,7 33,1 44,5 45,6 46,2 96,6 71,1 35,5
Інші країни світу 64,5 52,9 95,2 82,0 73,9 93,3 109,3 95,7 159,7 164,4 172,7 196,6 277,5 274,2
Європа 19,5 38,7 58,2 27,6 26,7 35,6 57,7 53,0 86,1 80,4 77,7 108,6 147,1 125,3
у тому числі                            
Нідерланди 1,5 4,2 8,9 3,8 3,0 5,1 3,7 4,2 1,4 5,1 9,2 12,3 28,4 15,8
Німеччина 0,8 3,1 1,7 1,7 5,9 9,5 11,8 12,3 17,1 17,8 17,4 23,5 30,2 19,0
Угорщина 0,3 1,2 4,4 3,0 0,6 2,1 8,1 8,5 26,9 25,5 6,1 0,9 2,9 3,2
Сполучене Королівство 1,1 0,6 0,0 0,2 0,1 1,6 3,4 1,1 2,8 4,4 3,1 0,2 28,0 9,7
Азія 21,2 11,8 27,4 41,6 30,5 25,7 21,7 26,4 50,2 51,0 75,8 76,9 111,5 117,3
у тому числі                            
Грузія 0,3 0,1 0,8 4,9 2,7 0,9 1,2 9,4 7,6 2,7 3,7 7,4 9,7 25,4
Туреччина 3,8 7,4 11,9 16,2 19,0 13,7 11,0 10,1 18,8 19,2 28,5 35,5 60,5 54,7
Африка 23,3 0,4 1,0 6,3 2,5 8,0 14,4 3,9 6,3 12,5 9,1 4,6 12,4 14,5
у тому числі                            
Єгипет 0,1 0,3 0,8 0,1 0,6 0,0 3,1 0,6 5,6 6,8 1,1 5,9 3,4
Америка 0,5 2,1 8,5 6,4 14,2 24,0 15,4 12,5 17,0 20,4 10,1 6,5 6,1 17,1
у тому числі                            
Сполучені Штати Америки 0,5 1,3 1,2 1,3 4,7 17,9 13,3 11,1 13,5 12,4 3,2 3,2 1,5 1,2
Австралія і Океанія 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,4 0,0

(млн.дол.США)

  Імпорт
                           
Всього 138,7 135,4 123,1 72,4 43,5 39,3 40,3 78,7 78,1 100,1 151,4 188,8 305,8 124,8
Країни СНД** 109,3 80,5 70,6 19,8 11,3 15,6 12,6 33,3 29,4 27,6 27,5 26,6 56,0 17,5
у тому числі                            
Білорусь 4,0 2,6 2,6 1,5 0,8 1,6 0,5 0,3 0,3 0,9 0,6 0,4 0,5 0,2
Казахстан 32,5 49,4 21,7 1,6 2,2 2,1 1,0 7,0 4,1 0,1 0,3 1,0 29,7 1,2
Російська Федерація 71,7 26,9 45,7 15,9 7,0 10,9 9,3 24,5 21,6 20,6 24,5 23,3 23,9 15,2
Інші країни світу 29,4 54,9 52,5 52,6 32,2 23,7 27,7 45,4 48,7 72,5 123,9 162,2 249,8 107,3
Європа 24,4 44,4 26,3 26,5 21,8 18,2 15,8 31,4 25,5 34,6 62,9 87,7 119,1 49,7
у тому числі                            
Італія 1,0 4,3 1,8 1,3 1,5 3,3 1,5 1,3 0,6 2,1 5,7 9,0 17,6 5,6
Нідерланди 0,5 0,8 1,6 0,7 0,4 0,5 0,2 0,6 1,1 1,2 3,5 15,9 5,8 7,3
Німеччина 4,6 12,5 5,7 10,8 4,6 7,8 8,0 9,3 9,9 11,3 16,1 24,5 38,9 15,1
Польща 0,9 2,5 1,7 1,4 1,3 1,1 1,4 2,6 3,4 6,4 9,9 12,7 19,4 7,8
Азія 3,1 3,8 4,2 1,7 4,1 2,2 7,2 10,8 16,7 29,1 51,6 64,9 108,2 51,1
у тому числі                            
Грузія 0,0 0,1 0,6 0,1 0,1 0,1 0,1 0,0 0,0 0,6 4,7 13,8 3,3 4,0
Китай 0,2 0,1 1,1 0,2 0,9 0,3 0,8 1,6 3,7 9,1 21,8 21,1 35,8 18,1
Туреччина 1,8 2,7 1,2 0,3 1,4 0,8 4,3 8,3 9,5 16,8 18,5 21,0 32,9 24,6
Африка 0,1 0,3 0,3 0,0 0,0 0,0 0,6 0,0 0,9 0,9 0,3 0,2 0,3 0,2
у тому числі                            
Єгипет 0,1 0,2 0,2 0,0 0,0 0,0 0,9 0,9 0,2 0,0 0,0 0,0
Америка 1,8 6,5 21,5 24,1 6,4 3,2 4,0 3,2 5,5 7,9 9,2 9,3 21,8 6,1
у тому числі                            
США 1,8 2,0 21,0 24,1 5,8 2,3 2,4 1,7 2,7 6,1 8,3 8,9 19,7 4,4
Австралія і Океанія 0,1 0,1 0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,4 0,1

3) Прямі іноземні інвестиції в область на 01.01.2011р.

  Обсяги прямих інвестицій (млн.дол. США) У % до підсумку
Усього 202,8 100,0
у тому числі    
Кіпр 100,2 49,4
Сполучене Королівство 30,4 15,0
Нідерланди 23,2 11,5
Німеччина 8,4 4,1
Російська Федерація 6,9 3,4
Туреччина 6,8 3,4
Сполучені Штати Америки 3,3 1,6
Канада 3,3 1,6
Чеська Республіка 1,3 0,6
Віргінські Острови, Британські 0,5 0,2
Болгарія 0,4 0,2
Інші країни 18,1 9,0

 

 

№15 ЕКОЛОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ ХЕРСОНСЬКОЇ ОБЛАСТІ.

 

Вступ.

В останні десятиріччя під дією антропогенного фактора в області різко погіршився стан навколишнього природного середовища. Гостро постали такі екологічні проблеми: погіршення якості питної води; забруднення підземних вод; забруднення водойм стічними, нерідко зовсім неочищеними водами, погіршення екологічного стану річок; деградація земель під дією водної та вітрової ерозії, осолонцювання, вторинного засолення, підтоплення; забруднення землі побутовими та токсичними відходами, отрутохімікатами; зниження вмісту гумусу в ґрунтах, внаслідок чого зменшилась продуктивність сільськогосподарських угідь; розораність земель в області, яка перевищила всі припустимі межі; руйнування берегів річки Дніпра, Каховського водосховища, Азовського та Чорного морів; скорочення площі лісів та лісових смуг; забруднення атмосферного повітря в Херсоні канцерогенним для людини вуглеводнем бенз(а)піреном, який утворюється внаслідок викидів автотранспорту; наявність в Каланчацькому районі звалища з великою кількістю невизначених отрутохімікатів; збільшення кількості несанкціонованих сміттєзвалищ; загальне засмічення населених пунктів; недостатня площа об'єктів природно-заповідного фонду, внаслідок чого багато рідкісних видів флори, мікобіоти і фауни не охороняються; підвищення антропогенного тиску на ці об'єкти, особливо на біосферні заповідники; деградація біорізноманіття - стають рідкісними або навіть зникають види рослин, грибів, тварин; інтенсивне біологічне забруднення флори, в рослинні ценози проникають види- чужинці, серед яких є небезпечні карантинні види, та ін.

Антропогенне навантаження на навколишнє природне середовище досягло рівня, загрозливого для здоров'я людини і існування безпечного довкілля. Екологічний стан області можна охарактеризувати як напружений. В галузях охорони довкілля і здоров'я не забезпечується стійкий з екологічного погляду розвиток; органами державної і місцевої влади, як і окремими громадянами, з різних причин не виконуються в повному обсязі природоохоронні закони; спостерігається слабка екологічна освіта і екологічне виховання, недостатня екологічна обізнаність населення. В Херсонській області, порівняно з іншими областями України, зареєстровано дуже мало громадських екологічних організацій, причому деякі з них існують лише на папері. Громадськість в цілому пасивна в розв'язанні вказаних екологічних проблем. Не останньою причиною цього є слабка екологічна інформованість населення, дефіцит конкретної екологічної інформації, хоча за останні роки щодо території Херсонської і сусідніх областей накопичена значна її кількість.


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |

Поиск по сайту:Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.01 сек.)