АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

E. Реєстрації змін вологості повітря. 10 страница

Читайте также:
 1. E. реєстрації змін вологості повітря.
 2. E. Реєстрації змін вологості повітря. 1 страница
 3. E. Реєстрації змін вологості повітря. 11 страница
 4. E. Реєстрації змін вологості повітря. 12 страница
 5. E. Реєстрації змін вологості повітря. 13 страница
 6. E. Реєстрації змін вологості повітря. 14 страница
 7. E. Реєстрації змін вологості повітря. 15 страница
 8. E. Реєстрації змін вологості повітря. 16 страница
 9. E. Реєстрації змін вологості повітря. 17 страница
 10. E. Реєстрації змін вологості повітря. 18 страница
 11. E. Реєстрації змін вологості повітря. 19 страница

898. Фузаріоз - це:

A. септична ангіна;

B. одна з форм ерготизму;

C. * мікотоксикоз;

D. бур'яновий токсикоз;

E. отруєння «п'яним» медом.

899. Фузаріоз - це:

A. * отруєння «п'яним» хлібом;

B. отруєння «п'яним» медом;

C. одна з форм ерготизму;

D. бур'яновий токсикоз;

E. септична ангіна.

900. Характерний органолептичний призкак, що свідчить про забрудненні хліба домішками бур'янів:

A. * хліба набуває незвично гіркуватого присмаку;

B. шкірка такого хліба покривається невеликими круглими плямами яскраво-червоного кольору;

C. м'якуш хліба набуває слизистої консистенції - результату дії протеолітичних ферментів бур'янів;

D. хліб набуває незвичайно нудотно-солодкого присмаку;

E. шкірка хліба покривається білими крупинками (застиглий слиз, що виділяється бур'янами).

901. Харчові токсикози діляться на:

A. три групи: 1 - бактерійні, 2 - мікотоксикози, 3 - міксты;

B. * дві групи: 1 - бактеріальні, 2 - мікотоксикози;

C. два види: 1 - ботулізм, 2 - стафілококова харчова інтоксикація;

D. два види: 1 - ботулізм, 2 - ерготизм;

E. три види: 1 - ботулізм, 2 - ерготизм, 3 - септична ангіна.

902. Харчові отруєння - це:

A. тільки гострий перебіг захворювання;

B. * гострий (рідко хронічний) перебіг захворювання;

C. захворювання, що мають слабку контагіозність;

D. гострі захворювання з обов'язковим ураженням шлунково-кишкового тракту;

E. захворювання, контагіозність яких обумовлена етіологією: мікробної етіології - контагіозні, немікробної - неконтагіозні.

903. Харчові отруєння по ряду ознак схожі на інфекційні захворювання. Назвіть цю ознаку (одну з декількох).

A. * раптовий початок (найчастіше);

B. зв'язок тільки з їжею;

C. наявність «епідемічного хвоста»;

D. вироблення імунітету;

E. контагіозність.

904. Харчові отруєння по ряду ознак схожі на інфекційні захворювання. Назвіть одну з цих ознак?

A. контагіозність;

B. вироблення імунітету;

C. * гострий короткий перебіг (найчастіше);

D. наявність «епідемічного хвоста»;

E. зв'язок тільки з їжею

905. Харчові отруєння це:

A. захворювання, контагіозність яких обумовлена етіологією;

B. захворювання, що мають слабку контагіозність;

C. * неконтагіозні захворювання;

D. тільки гостро протікаючі захворювання;E. гостро протікаючі захворювання з обов'язковим ураженням ШКТ.

906. Харчові токсикоінфекції викликаються:

A. Бактеріями роду протею

B. * Ентеропатогенними кишковими паличками.

C. Ентеротоксигенними стафілококами

D. Сальмонелами

E. Афлатоксинами.

907. Харчові токсикоінфекції можуть бути викликані наявністю в харчових продуктах у значних кількостях збудників:

A. * Протею

B. Дизентерії

C. Стафілококів

D. Холерних вібріонів

E. Ботулізму

908. Хімічний склад хліба:

A. 12 –15 % білків; 55 – 56 % вуглеводів; 1 – 3 % жирів; вітаміни (група В, Д,Е); мінеральні солі (фосфор, залізо, магній); клітковина;

B. * 6 – 7 % білків; 45 – 50 % вуглеводів; вітаміни (В1, В2, РР); мінеральні солі (фосфор, магній, залізо); клітковина;

C. до 12 % білків; до 70 % вуглеводів; вітаміни (група В, РР); до 2 % жирів; мінеральні солі (фосфор, залізо, натрій); до 15 % клітковини;

D. до 20 % білків; до 70 % вуглеводів; 1 – 3 % жиру; вітаміни (група В, Е,Р); мінеральні солі (фосфор, натрій, калій); клітковина до 20 %;

E. до 15 % білків; 60 – 65 % вуглеводів; 1 % жиру; вітаміни (група В, Е,Д); мінеральні солі (фосфор, залізо, натрій); до 30 % клітковини.

909. Хімічний склад цілісного зерна:

A. * 11 – 12 % білків; 70 % вуглеводів; до 2 % жирів; вітаміни (В1, В2, РР); мінеральні солі (фосфор, залізо); клітковина;

B. 6 –7 % білків; 45 – 50 % вуглеводів; до 15 % жирів; вітаміни (група В, РР,Р); мінеральні солі (фосфор, кальцій), клітковина;

C. 18 – 20 % білків; 68 - 70 вуглеводів; до 25 % жирів; вітаміни (групи В, С, РР); мінеральні солі (фосфор, кальцій, натрій, залізо); клітковина;

D. 14 – 15 % білків; 55 – 60 % вуглеводів; до 3 % жирів; вітаміни (група В, Е,К,Р); мінеральні солі (фосфор, натрій); клітковина;

E. 10 – 11 % білків; 55 – 80 % вуглеводів; 1 % жирів; вітаміни (група В, Е,Д,РР), мінеральні солі (натрій, калій), клітковина.

910. Холекальциферол - це:

A. провітамін (неактивна форма) вітаміну Д;

B. активна форма вітаміну Д, що утворюється при дії на шкіру штучного джерела УФ-променів (спектр А);

C. активна форма вітаміну вітаміну Д, що утворюються при дії на шкіру штучного джерела УФ-променів (спектр С);

D. * це вітамін Д3 (активна форма вітаміну Д);

E. активна форма вітаміну Д, що утворюються при дії на шкіру штучного джерела інфрачервоних променів.

911. Холекальциферол - це:

A. активна форма вітаміну Д, що утворюється при дії на шкіру штучного джерела інфрачервоних променів;

B. провітамін Д;

C. активна форма вітаміну Д, що утворюється при дії на шкіру штучного джерела УФ-променів (спектр А);

D. * активна форма вітаміну Д, що утворюється при дії на шкіру штучного джерела УФ-променів (спектр В);

E. активна форма вітаміну Д, що утворюється при дії на шкіру штучного джерела УФ-променів (спектр С).

912. Частка білків в сухому залишку коров'ячого молока (%):

A. 8,3;

B. 12,5;

C. 12;

D. * 3,3;

E. 5,3.

913. Частка вуглеводів в сухому залишку молока (%):

A. 8,7;

B. 7-12;

C. * 4,7;

D. 4-5;

E. 3,3.

914. Частка жирів в сухому залишку коров'ячого молока (%):

A. * від 3,0 до 5,0;

B. 5,7;

C. від 5,0 до 8,0;

D. 8,5;

E. 2,5.

915. Чи (якщо нормується, то як) нормується вміст маточних ріжків в борошні?

A. наявність маточні ріжки в зерні (борошні) не допускається;

B. так: ГДК - не більше 0,05 г/кг;

C. * так: ГДК - не більше 0,05 %;

D. так: ГДК - не більше 1%;

E. так: ГДК - не більше 1 г/кг.

916. Чи впливають методи термічної обробки молока (пастеризація і кип'ятіння) на біологічну цінність його білків?

A. так, оскільки при термічній обробці руйнується термолабільний казеїн (при кип'ятінні);

B. * так, оскільки при термічній обробці руйнується термолабільний альбумін (при кип'ятінні);

C. ні, оскільки термічна обробка не впливає на біологічну цінність фракцій молока;

D. так, оскільки при кип'ятінні руйнується термолабільний гаммаглобулін;

E. так, оскільки термічна обробка повністю руйнує всі білкові фракції молока.

917. Чи впливають методи термічної обробки молока (пастеризація і кип'ятіння) на біологічну цінність його білків?

A. так, оскільки термічна обробка повністю руйнує всі білкові фракції молока;

B. так, оскільки при кип'ятінні руйнується термолабільний гамма-глобулін;

C. ні, оскільки ні пастеризація, ні кип'ятіння не впливають на біологічну цінність білкових фракцій молока;

D. так, оскільки при кип'ятінні руйнується термолабільний казеїн;

E. * на біологічну цінність всіх білкових фракцій молока не впливає пастеризація.

918. Чи допускається фузаріозна ураженість зерна?

A. так: не більше 0,05 %;

B. ні;

C. так: не більше 0,5 %;

D. * так: не більше 1,0 %;

E. так: не більше 1,5 %.

919. Чим зумовлене використання молока і молочних продуктів для лікування остеопорозів?

A. Амфотерними властивостями молока;

B. Наявністю лецитину;

C. Наявністю лактози;

D. Наявністю молочної кислоти;

E. *Сприятливим Са/Р співвідношенням

920. Чим пояснюються високі біохімічні властивості м'ясного бульйону, що дозволяє використовувати його в лікувальному харчуванні:

A. оскільки бульйон має дуже високу калорійність і засвоюваність;

B. * оскільки екстрактивні речовини, що містяться в бульйоні, порушують шлункову секрецію, тим самим підвищують апетит, який, як правило, понижений у хворих;

C. оскільки бульйон концентрує в собі мінеральні речовини (цінні макро- і мікроелементи), вітаміни (групи В і С), які краще засвоюються, ніж при вживанні цілісного м'яса;

D. оскільки в бульйоні концентрується цінний тваринний вуглевод – глікоген, що забезпечує високу енергетичну цінність цього продукту;

E. оскільки бульйон концентрує в собі жири м'яса, які знаходяться в емульгованому стані, легко всмоктуються не залежно від стану жовчної секреції.

921. Чим пояснюються високі біохімічні властивості м'ясного бульйону, що дозволяє використовувати його в харчуванні хворих:

A. бульйон концентрує в собі жири м'яса, які знаходяться в емульгованому стані, легко всмоктуються, незалежно від стану жовчної секреції;

B. в бульйоні концентрується цінний тваринний вуглевод – глікоген, що забезпечує високу енергетичну цінність цього продукту;

C. бульйон концентрує в собі мінеральні речовини (цінні макро- і мікроелементи), вітаміни(групи В і С), які краще засвоюються, ніж при вживанні цілісного м'яса;

D. * бульйон, підвищуючи збудливість кори головного мозку, сприяє тим самим підвищенню загального тонусу у хворих, який, як правило понижений;

E. бульйон має дуже високу калорійність і засвоюваність.

922. Чим представлені азотисті екстрактивні речовини м'яса?

A. актином і молочною кислотою;

B. міогеном і міозином;

C. молочною кислотою і глюкозою;

D. глікогеном і глюкозою;

E. * пуриновими основами.

923. Чому білки хліба (борошна) є менш цінними ніж білки м'яса?

A. * оскільки будучи рослинними за походженням, вони містять неповний набір незамінних амінокислот;

B. оскільки вони представлені в хлібі і борошні в меншій кількості;

C. оскільки хліб і борошно не містять білкових екстрактних речовин властивих м'ясу;

D. оскільки вони гірше засвоюються ніж білки м'яса.

E. вони містять набір лише замінних амінокислот;

924. Чому молоко рекомендується в лікувальному харчуванні при нефриті і набряках, оскільки молоко:

A. має лужною реакцією;

B. * практично не містить хлоридів (хлориду натрію);

C. сприяє віддачі води кліткам тканин, знижуючи осмотичний тиск в них;

D. сприяє швидкому виведенню ендогенної води з організму;

E. збільшує фільтраційну здатність нирок.

925. Чому молоко рекомендується для харчування осіб літнього віку?

A. оскільки молоко містить метіонін і холін (біологічно активні речовини),які знижують рівень холестерину в крові;

B. оскільки молоко нейтралізує кислі радикали організму;

C. оскільки білкові фракції молока знижують рівень холестерину в крові;

D. оскільки молочний цукор молока має здатність знижувати рівень холестерину в крові;

E. * оскільки в молоці немає нуклеїнових сполук, здатних підвищувати рівень холестерину в крові.

926. Чому такі продукти, як фруктове варення, соління, мариновані продукти ніколи не бувають причиною ботулізму?

A. оскільки ці продукти зберігаються тривалий час, внаслідок чого токсин, що виділився в анаеробних умовах, інактивується;

B. оскільки міцні розчини солі і цукру, а також оцтова кислота сприяє виділенню з овочів і фруктів протеолітичних ферментів, що руйнують токсин;

C. оскільки ці продукти зберігаються при низькій температурі, яка перешкоджає виділенню екзотоксину;

D. оскільки анаеробні умови, що створюються в таких продуктах, служать перешкодою для вироблення екзотоксину;

E. * оскільки міцні розчини солі і цукру, а також оцтова кислота діють на ботулінову паличку бактеріостатично.

927. Що є безпосереднім наслідком харчування із зниженою енергетичною цінністю ?

A. Пелагра

B. Рахіт

C. Гельмінтоз

D. Харчова алергія

E. * Втрата маси тіла

928. Що є причиною накопичення отруйних властивостей сирою квасолею ?

A. накопичення алкалоїду соланіну при неправильному зберіганні;

B. накопичення алкалоїду фазина при неправильному зберіганні;

C. * постійний вміст токсичної речовини фазина;

D. накопичення алкалоїду соланіну в пророслій частині квасолі;

E. накопичення токсичної речовини фазина в пророслій частині квасолі.

929. Що не відноситься до вимог раціонального харчування?

A. Оптимальний режим харчування.

B. * Дешевизна, доступність продуктів харчування для широких верств населення.

C. Оптимальне співвідношення по енергетичній цінності харчових і біологічно активних речовин.

D. Достатня енергетична цінність раціону за білками, жирами, вуглеводами з врахуванням потреб організму.

E. Оптимальне якісне і кількісне відношення в харчовому раціоні основних харчових і біологічно активних речовин – білків, жирів, вуглеводів, вітамінів, мінеральних речовин з врахуванням потреб організму.

930. Що не відноситься до дефектів м’яса?

A. Загар.

B. Гниття.

C. Заплісневіння.

D. * Тузлук

E. Ослизнення.

931. Що не відноситься до поняття “режим харчування” ?

A. Кратність прийому їжі протягом доби.

B. * Загальну кількість спожитої їжі.

C. Розподіл енергетичної цінності між прийомами їжі.

D. Інтерали між прийомами їжі.

E. Тривалість трапези.

932. Що не враховують при розрахунку потреби в енергії і харчових речовинах для індивідуума ?

A. Важкість праці

B. Вік, стать

C. Ідеальна маса тіла

D. * Тривалість робочого дня

E. Основний обмін

933. Що не є характерним для квашіоркору ?

A. Набряки

B. Місяцеподібне обличчя

C. Пригніченість, млявість

D. * Атрофія жирової тканини

E. Зміна пігментації волосся та шкіри

934. Що становить переважаючу частину енерговитрат 1У групи інтенсивності праці?

A. * Робота

B. Специфічно-динамічна дія їжі

C. Заняття спортом

D. Активний відпочинок

E. Основний обмін

935. Що становить переважаючу частину енерговитрат у людини І групи інтенсивності праці ?

A. Робота

B. Специфічно-динамічна дія їжі

C. Заняття спортом

D. Активний відпочинок

E. * Основний обмін

936. Що таке клейковина муки?

A. це вуглевод, що забезпечує високий ступінь засвоюваності хліба;

B. це білок, що забезпечує високий ступінь засвоюваності хліба;

C. це вуглевод, що забезпечує смакові властивості хліба;

D. це клітковина, стимулююча моторику ЖКТ;

E. * це білкова речовина, що забезпечує пористість хліба.

937. Що таке фінни?

A. це личинкова стадія розвитку трихінели;

B. це личинкова (пузирчаста) стадія розвитку ехінокока;

C. * це личинкова (пузирчаста) стадія розвитку стрічкових глистів;

D. це гельмінти, зараження якими людини відбувається при вживанні м'яса і м'ясних продуктів;

E. це личинкова стадія розвитку аскариди.

938. Як утворюється шкірка хліба (захист від висихання і забруднення)?:

A. в результаті денатурації білків хліба;

B. в результаті міграції води з крохмалю в клейковину;

C. * в результаті карамелізації крохмалю;

D. в результаті швидкого випаровування води з поверхні тесту при йоговипічці;

E. в результаті різкій втраті води клейковиною під впливом високої температурі при випічці хліба.

939. Яка дія їжі на організм відповідає раціональному харчуванню?

A. Захисна

B. Неспецифічна

C. Превентивна

D. * Специфічна

E. Фармакологічна

940. Яка добова норма заліза для дорослих ( у залежності):

A. 5- 10 міліграм (від групи фізичної активності)

B. * 15- 17 міліграм (від статі)

C. 10- 20 міліграм (від віку)

D. 10 - 15 міліграм (від маси тіла)

E. 15 - 20 міліграм (від кліматичної зони).

941. Яка з перерахованих круп містить найбільше білка?

A. Ячмінь.

B. Кукурудза.

C. * Гречка.

D. Рис.

E. Пшоно.

942. Яка з перерахованих круп містить найбільше жиру?

A. * Вівсяна.

B. Кукурудзяна.

C. Гречка.

D. Рис.

E. Манна

943. Яка з перерахованих круп містить найбільше заліза та міді?

A. Перлова.

B. Кукурудзяна.

C. Вівсяна.

D. Рис.

E. * Гречана.

944. Яка з перерахованих круп найбільше містить вуглеводів?

A. Вівсяна.

B. Гречана.

C. Пшоно.

D. * Рис.

E. Ячмінна.

945. Яка з приведених ознак є принципом раціонального харчування?

A. їжа повинна мати сприятливу органолептику і викликати насичення

B. добовий харчовий раціон повинен мати вагу не більш 3-х кг і не менше 2,5 кг

C. кількість тваринних білків повинна складати не менше 55 % від добової їх кількості

D. кількість рослинних жирів не повинна бути меншою, ніж 30 % від загальної їх добової кількості

E. * всі хімічні компоненти їжі (Б,Ж,В, вітаміни і мінеральні солі) повинні бути збалансованими.

946. Яка кислотність молока в нормі?

A. * 18-19 0

B. 25-26 0

C. 28-29 0

D. 31-32 0

E. 35-38 0

947. Яка найбільша типова дія афлатоксинів ?

A. Судомна

B. Анемія

C. Алейкія

D. * Гепатоканцерогенна

E. Гангренозна

948. Яка ознака, окрім статі, віку і характеру трудової діяльності є основним при встановленні фізіологічних норм харчування?

A. кліматична зона проживання

B. * маса тіла

C. об’єм грудної клітки

D. наявність (відсутність) КШТ-патології

E. національність.

949. Яка основна особливість фізіологічних норм харчування в відношенні нормування добової потреби у вітамінах для дорослих?

A. враховується група інтенсивності праці і стать

B. * враховується тільки статева приналежність

C. враховується тільки група інтенсивності праці

D. враховується група інтенсивності праці і вік

E. враховується група інтенсивності праці, стать, вік.

950. Яке порушення розвивається у дітей з вираженою енергетичною недостатністю ?

A. * Аліментарний маразм

B. Квашіоркор

C. Екзимопатія

D. Дисахаридна недостатність

E. Гепато-ренальна недостатність

951. Який % повинні складати прості цукри в добовій кількості вуглеводів (%)?

A. 20 - 25

B. * 30 - 40

C. 15 - 20

D. 40 - 50

E. 10 -15

952. Який антиаліментарний фактор міститься в сирому яєчному білку?

A. Аскорбатоксидаза

B. * Авідин

C. Тіаміназа

D. Ніацитин

E. Інгібітор трипсину

953. Який білок згортається при кип’ятінні молока?

A. * Альбумін.

B. Казеїн.

C. Глобулін.

D. Холін.

E. Кальцій.

954. Який з молочних продуктів патогенетично обґрунтовано включати в дієту хворих з гіперацидним гастритом, виразковою хворобою шлунку та 12-палої кишки?

A. * Вершки

B. Дієтична сметана

C. Слабкий (одноденний) кефір

D. Симбівіт

E. Кумис

955. Який з названого харчового токсикозу відноситься до фузаріотоксикозу?

A. * септична ангіна;

B. афлотоксикоз;

C. ерготизм;

D. ботулізм;

E. аліментарно-токсична міоглобінурія.

956. Який з перерахованих симптомів характерний для недостатності вітаміну В2?

A. Порушення акомодації.

B. * Ангулярний стоматит.

C. Ксероз кон’юнктиви.

D. Фолікулярний гіперкератоз.

E. Хейлоз

957. Який з симптомів характерний для недостатності тіаміну?

A. Бляшки Біто.

B. Петехії.

C. * Безсоння і болі м’язів.

D. Хейлоз.

E. Гіперемія і гіпертрофія сосочків язика.

958. Який з симптомів характерний для пелагри?

A. Ангулярний стоматит.

B. * Глосит.

C. Ксероз шкіри.

D. Ксероз кон’юнктиви

E. Яскраво-червоний язик.

959. Який з симптомів характерний для С- вітамінної недостатності?

A. Атрофія сосочків язика.

B. Ангулярний стоматит.

C. Бляшки Біто.

D. * Рихлі ясна, що кровоточать.

E. Хейлоз.

960. Який показник не відноситься до оцінки адекватності індивідуального харчування?

A. Відповідність фактичної маси тіла ідеальній

B. Відповідність енерготрат до енергетичної цінності раціону

C. Абсолютна кількість поживних речовин в раціоні

D. Співвідношення харчових і біологічно активних речовин в раціоні

E. * Доброякісність продуктів, що входять до раціону

961. Який прилад використовується для визначення густини молока?

A. * Лактоденсиметр.

B. Прилад Журавльова.

C. Бутирометр.

D. Анемометр.

E. Піранометр.

962. Який прилад використовується для визначення жирності молока?

A. Лактоденсиметр.

B. Прилад Журавльова.

C. * Бутирометр.

D. Анемометр.

E. Актинометр.

963. Який процент енергоцінності добового раціону повинні складати білки?

A. 7-10 %;

B. * 11-13 %;

C. 10-11 %;

D. 13-16 %;

E. 17-20 %.

964. Який процент енергоцінності добового раціону повинні складати жири?

A. 10-15 %;

B. * 25-30 %;

C. 31-35 %;

D. 36-40 %.

E. 41-45 %

965. Який специфічний вплив на функцію кишківника справляють слабкі (одноденні) кисломолочні напої (кефір, кумис, ацидофільні продукти)?

A. * Активують моторику, проносний ефект

B. Пригнічують моторику, закріплюючий ефект

C. Не впливають на моторику

D. Слабо впливають на моторику, підвищують всмоктуваність вітамінів

E. Слабо впливають на моторику, підвищують всмоктуваність мікроелементів

966. Який специфічний вплив справляє молоко на процеси травлення у шлунку?

A. * Гіпосекреторний, антацидний, гальмує травлення інших продуктів, зменшує відчуття голоду

B. Гіперсекреторний, гіперацидний, активує процеси травлення, стимулює апетит

C. Не впливає на кислотоутворюючу функцію шлунку, слабо активує активність протеолітичних ферментів

D. Не впливає

E. Не впливає на кислотоутворюючу функцію шлунку, підвищує синтез та активність протеолітичних та ліполітичних ферментів

967. Яким способом можна визначити вміст металодомішок в борошні?

A. седиментаційним методом;

B. розрахунковим методом;

C. * за допомогою постійного магніта;

D. органолептичним способом;

E. електролітичним методом.

968. Яким чином людина заражається трихінельозом?

A. * при вживанні недостатньо термічно обробленого свинячого м'яса (сала), що містить інкапсульовані личинки трихінел;

B. при вживанні недостатньо провареного (просмаженого) свинячого або яловичого м'яса, ураженого фіннами - личинковою стадією трихінел;

C. при вживанні недостатньо термічно обробленої свинини ураженої фіннами (яйцями) трихінели;

D. при вживанні недостатньо термічно обробленої яловичини, що містить інкапсульовану личинку (личинки) трихінели (фінни);

E. при вживанні сирого яловичого або свинячого фаршу (сироїдіння) обсімененого яйцями трихінел.

969. Якими білковими фракціями представлені білки м'яса?

A. міогеном і аргініном;

B. міогеном і лізином;

C. * актином і глобуліном;

D. аргініном і альбуміном;

E. триптофаном і глобуліном.

970. Якими білковими фракціями представлені білки молока (коров'ячого) і яка їх частка по відношенню до загальної кількості (3,3%)?

A. білок молока повністю представлений специфічною білковою фракцією - казеїном (3,3 %);

B. * білок молока представлений казеїном (2,8 %) і 0,5 % складає альбумін;

C. половина всіх білків молока представлена казеїном, інша половина - альбуміном;

D. білок молока представлений: казеїном (2,5 %), альбуміном (0,5 %), глобуліном (0,3 %);

E. білок молока представлений: казеїном (2,0 %), альбуміном (1 %), актином (0,3 %).

971. Якими білковими фракціями представлені білки молока?

A. протеїнами;

B. пуриновими основами;

C. альбуміном і актином;

D. * казеїном;

E. міозином і глобуліном.

972. Якими білковими фракціями представлені білки молока?

A. альбуміном і актином;

B. міозином і глобуліном;

C. пуриновими основами;

D. протеїнами;

E. * альбуміном.

973. Які властивості молока дозволяють віднести його до основних продуктів харчування?

A. високий ступінь насичуваності;

B. * висока біологічна цінність;

C. дуже висока калорійність;

D. абсолютно не приїдається;

E. високий вміст вітаміну С.

974. Які властивості молока дозволяють віднести його до основних продуктів харчування?

A. високий вміст вітаміну С;

B. абсолютно не приїдається;

C. високий ступінь насичуваності;

D. * високий ступінь засвоюваності;

E. дуже висока калорійність.

975. Які властивості молока і молочних продуктів дозволяють віднести їх до основних продуктів харчування?

A. * широке застосування в лікувально-профілактичному харчуванні;

B. високий вміст вітаміну С;

C. абсолютно не приїдається;

D. високий ступінь насичуваності;

E. дуже висока калорійність.

976. Які властивості хліба дозволяють віднести його до основних продуктів харчування?

A. високий вміст вітамінів А, Е,К,Д;

B. вуглеводи хліба на 85-95 % складаються з простих цукрів, що сприяє високій їх засвоюваності;

C. * абсолютно не приїдається;

D. білки хліба містять повний набір незамінних амінокислот;

E. високий вміст солей Са і Р в оптимальному співвідношенні.

977. Які властивості хліба дозволяють віднести його до основних продуктів харчування?

A. високий вміст солей Са і Р і оптимальному співвідношенні, а також жиророзчинних вітамінів;

B. білки хліба містять повний набір незамінних амінокислот; а вуглеводи, в основному, моноцукри;

C. вуглеводи хліба на 85 –95 % складаються з простих цукрів, що сприяє високій їх засвоюваності;

D. високий вміст вітамінів А, Е, Д, К, а також Nа і К;

E. * висока біологічна цінність хімічних компонентів і широкий асортимент хлібо-булочних виробів.

978. Які з названих заходів можуть вирішити проблеми харчування населення Землі?

A. пропаганда здорового способу життя, в т.ч. раціонального харчування

B. профілактика аліментарного ожиріння

C. * розширення відсотка посівних площ, створення штучних продуктів харчування

D. пропаганда вегетаріанства і сироїдіння

E. боротьба з переїданням серед населення «багатих» країн світу.

979. Які з названих заходів можуть вирішити проблему харчування в масштабах Землі?

A. організація харчування відповідно до вимог кількісного і якісного принципів

B. пропаганда вегетаріанства і сироїдіння

C. підвищення якості громадського харчування

D. * підвищення врожайності сільськогосподарських культур і продуктивності тваринництва

E. боротьба з переїданням серед населення «багатих» країн світу.

980. Які з названих заходів можуть вирішити проблему харчування в масштабах Землі?

A. боротьба з переїдання серед населення «багатих» країн світу

B. * раціональніше використання продуктів морів і океанів

C. пропаганда вегетаріанства у світовому масштабі

D. пропаганда принципів раціонального харчування серед населення всіх країн

E. перерозподіл продуктів харчування між «багатими» і «бідними» країнами.

981. Які з названих заходів можуть вирішити проблему харчування в світовому масштабі?

A. пропаганда вегетаріанства у світовому масштабі

B. перерозподіл продуктів харчування між «багатими» і «бідними» країнами

C. * створення штучних продуктів харчування

D. пропаганда принципів раціонального харчування

E. боротьба з переїданням серед населення «багатих» країн світу.

982. Які з названих особливостей є найбільш характерними для мікотоксикозів?

A. тільки гостра течія;

B. * причиною є найчастіше продукти переробки злаків;

C. відсутні поразки ШКТ;

D. вражаються тільки ШКТ;

E. вражаються тільки ЦНС.

983. Які з нижеперерахованих харчових отруєнь виключені з поняття «Харчові отруєння»?

A. отруєння їжею, що містить нітрати;

B. отруєння харчовими добавками;

C. алкогольні отруєння;

D. * отруєння, що виникає при помилковому вживанні замість харчового продукту отруйного, схожого на нього;

E. отруєння, викликані надмірним споживанням їжі (переїдання).

984. Які з нижче перерахованих властивостей м'яса дозволяють віднести його до основних продуктів харчування:

A. * хімічні компоненти м'яса мають високий ступінь біологічної активності і цінності;

B. м'ясо і м'ясні продукти мають абсолютну не приїдаємість;

C. м'ясо і м'ясні продукти (навіть смажені і копчені) можна вживати при будь-якій патології, окрім патології ШКТ;

D. м'ясо і м'ясні продукти є цінними джерелами вітамінів: С, групи В, і РР;

E. м'ясо містить жири в емульгованому стані, що дозволяє вводити його в дієту при захворюваннях печінки і жовчного міхура.


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.08 сек.)