АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Технічні аспекти телефонної розмови

Читайте также:
 1. VIII. Деякі аспекти діловодства у справах про порушення правил, норм і стандартів у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху
 2. Беляневич О. А. Господарське договірне право України (теоретичні аспекти). – К.: Юрінком Інтер, 2006. – 592 с.
 3. Головні аспекти комплексної (інтегральної) соціальної ефективності застосування правових норм
 4. ДЕЯКІ АСПЕКТИ СПІВВІДНОШЕННЯ ЦИВІЛЬНОГО І ГОСПОДАРСЬКОГО ПРАВА
 5. Екологічні аспекти функціонування національного парку.
 6. ЕЛЕКТРОТЕХНІЧНІ СИСТЕМИ
 7. Етика телефонної допомоги, основні принципи роботи
 8. Етикет телефонної розмови
 9. Етичні аспекти критики у ділових взаєминах
 10. Етичні аспекти філософії Ф.Ніцше
 11. Інституціональні аспекти ринкового господарства.
 12. КОЗАЦЬКІ РОЗМОВИ

1)Набирайте номер телефону тільки тоді, коли ви впевнені у його правильності.

2)На помилковий дзвінок реагуйте ввічливо, за власний помилковий дзвінок попросіть вибачення

3)Якщо сталося роз’єднання з технічних причин, то відновлює розмову той, хто подзвонив.

4) Не ведіть двох розмов одночасно.

5) Не кладіть слухавку несподівано або не дослухавши останню фразу вашого співрозмовника.

6)Не використовуйте службовий телефон для особистого спілкування.

7) Якщо дзвінок пролунав тоді, коли у вас у кабінеті відвідувачі або ви вирішуєте термінову справу, то зніміть слухавку і пообіцяйте передзвонити пізніше. Завжди виконуйте ваші обіцянки. Можна також попросити партнера, що він сам зателефонував коли ви звільнитесь. Якщо ж дзвінок не можна перенести на потім, а вам треба поговорити з партнером віч-на-віч, слід у ввічливій формі сказати колегам, що ви хотіли б поговорити конфіденційно і запропонувати їм піти у свої кабінети, випити філіжанку кави або почекати за дверима, а по завершенні розмови запросити колег до свого кабінету.

8) Якщо співробітника, якого просять до телефону, немає на місці, а питання, яке порушує співрозмовник, може вирішити інший співробітник, потрібно запросити його або дати відповідний номер телефону.

9) Якщо ви натрапили на автовідповідач, то назвіть дату і час дзвінка, своє прізвище та ім’я, назву фірми чи організації, а вже потім коротко викладіть повідомлення.

Висновки

Телефонна розмова – це специфічний різновид ділового мовлення, що характеризується обмеженістю в часі, наявністю технічних перешкод, відсутністю візуального контакту між співрозмовниками. Один телефонний дзвінок може зробити більше, ніж декілька бесід. Тому швидкість, оперативність і дальність зв’язку – це суттєві переваги даного виду мовлення. Основою успішної телефонної розмови є компетентність, тактовність, доброзичливість, володіння прийомами бесіди та правилами телефонного етикету. Важливо, щоб розмова велася у спокійному тоні і викликала позитивні емоції. Це допомагає у веденні справ і сприяє зміцненню ділових відносин. Правильне телефонне спілкування – це ціле мистецтво, ціла наука. Оволодіти цим мистецтвом не є просто, але цілком можливо. Якщо для вас важлива репутація та авторитет вашої фірми або ви просто хочете бути культурною та освіченою людиною, то це просто необхідно зробити, адже знання і дотримання етикету під час ділової телефонної розмови – це ознака ділової та цілеспрямованої людини, це ознака загальної культури людини. А загальна культура людини – це один із показників рівня розвитку її духовності та внутрішнього світу.



 

Список використаної літератури:

1) Бабич Н.Д. «Основи культури мовлення»

2) Шевчук С.В. «Українське ділове мовлення»

3) Діденко А.Н. «Сучасне діловодство», «Ділова українська мова»

4) З. Мацюк, Н.Станкевич «Українська мова професійного спілкування»

5) Матеріали інтернет-сайту www.ua.textreferat.com

6) Матеріали інтернет-сайту www.refine.org.ua

7) Матеріали інтернет-сайту www.ukrreferat.com

8) Матеріали інтернет-сайту bestreferat.com.ua

 


1 | 2 | 3 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.004 сек.)