АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Надряд Бігаючі (Безкільові) птахи (Ratitae)

Читайте также:
 1. Адаптація людини до наслідків надзвичайних ситуацій (катастроф)
 2. Англійська кухня
 3. Бібіліографічна культура дослідника
 4. Відшкодування шкоди, завданої джерелом підвищеної небезпеки
 5. Вопрос№13: Розвиток освіти та наукових знань в XIV - першій половині XVII ст.
 6. Діалектика абсолютної і відносної істини
 7. ДніпропетровськА державнА фінансовА АКАДЕМІЯ 10 страница
 8. ДніпропетровськА державнА фінансовА АКАДЕМІЯ 13 страница
 9. ЕКОЛОГІЧНА ХАРАКТЕР СТИКА ВИДУ І ЙОГО ПОПУЛЯЦИОННАЯ СТ УКТУРА
 10. Жанрові системи мистецтв
 11. Житлове право
 12. З курсу «Нарисна геометрія та інженерна графіка»

Нелітаючі птахи. Найбільші із нині живучих.

Ряд Страусоподібні. (1 ряд, 1 вид).

Поширені тільки в степах і напівпустелях Африки. В плейстоцені були поширені і на півдні України.

Розміри. Африканський страус в висоту 270 см і масою – 50-100кг.

Будова. Тіло міцне. Довга шия, невелика приплюснута голова, невеликий але широкий дзьоб. Шия вкрита коротким пухом. Відсутній кіль, грудина невелика. На грудній ділянці тіла, голо (без оперення) – грудний мозоль (спирається при посадці, лягає). Передні кінцівки слабо розвинені, для польоту непридатні. Оперення на тілі рихле, оскільки на борідках немає гачків. Задні кінцівки масивні, сильні. Кількість пальців – два. (У ківі чотири, нанду, ему – три). Мають закритий таз. Ключиці – вилочки немає. Кістки не пневматичні, заповнені кістковим мозком (за винятком стегнової кістки). Ноги не оперені.

Велика кількість махових пер. Комір самця – чорний, махові і рульові пера – білі. Самка одноманітного сіро-бурого кольору.

Токують під час розмноження: самець сідає закидає голову на спину і тре нею, тріпочучи крилами. Далі великими кроками доганяє самку. Захищаючи територію видає голосні глухі реви (як леви). Для цього вони набирають повітря у воло, і з силою проштовхують його у стравохід, гола шия роздувається як балон. Шия і ноги стають яскраво-червоними.

Полігами: один самець, чотири – п’ять самок.

Самець в піску вискрібає ямку, куди кілька самок відкладають яйця (15 – 20 яєць). Маса яєць 1,5 – 2 кг, це приблизно 25 – 36 куриних. Шкаралупа товста. Довжина 15 см. Насиджують 42 дні. Колір яйця – солом”яно-жовтий, частіше гледенькі. Вночі на кладці сидить самець, вдень – якась із самок. Статевозрілі на 3 році життя.

Мають гострий зір. Кроки сягають 4-5 м. Швидкість бігу до 70 км/год.

Живляться: рослинною їжею – травою, листям, плодами, тваринною їжею – дрібні звірі, пташки, ящірки, комахи. В шлунку – гастомти.

Можуть довго обходитись без води. Люблять купатись.

Нанду. Ріст самця 150 см., маса – 50 кг. Кіль відсутній, крило недорозвинуте. На ногах – три пальці. Оперення – сіре. Полігами (3-7 самок), відкладають 13-20 яєць. Поширені – в Південній Америці, північна нанду – степи Бразилії, Аргентини, довгодзьобий нанду – Патагонія, гірські степи Анд.

Казуароподібні. Рульового пір’я немає. Моногами. На ногах – три пальці. Поширені в Австралії, на Новій Гвінеї.

Дві родини: Казуарові – зжатий з боків дзьоб, роговий “шолом” на голові. Населяють лісові хащі. Поширені – Нова Гвінея і на островах: Ару, Серам і п-ві Кейп – Йорк (Австралія).

Ему – поширені по кущистих піщаних пустелях і степах Австралії і Тасманії. Дзьоб сплющений зверху вниз, голова оперена. Забарвлення – буровато-сіре. Маса – 45-55 кг., висота –170 см.

Ківіподібні. Маса – 3-3,5кг. Висота – 20-55см. Редуковані крила. На ногах – чотири пальці. Дзьоб довгий, тонкий. Добре розвинутий нюх. Наявні чутливі щетинки – вібриси. Оперення волосовидне. Язик рудиментарний. Рульові пера – відсутні. Самки більші самців. Поширені на о. Нова Зеландія і на о. Стьюарт. Живуть в густих, вологих лісах. Яйця дуже великі – 500г, це приблизно ¼ маси самки.

Безкільові (ківі, нанду, ему, казуарі, африканські страуси) – акліматизовані в заповіднику Асканія Нова.


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |

Поиск по сайту:Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.004 сек.)