АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

III. Вивчення нового матеріалу

Читайте также:
 1. I. Вивчення нового матеріалу
 2. I. Вивчення нового матеріалу
 3. I. Сприйняття нового матеріалу.
 4. II. Закріплення вивченого матеріалу
 5. II. ПОВТОРЕННЯ ВИВЧЕНОГО МАТЕРІАЛУ
 6. II. ПОВТОРЕННЯ ВИВЧЕНОГО МАТЕРІАЛУ, ВИВЧЕННЯ НОВОГО
 7. II. Сприйняття нового матеріалу
 8. III. Вивчення нового матеріалу
 9. III. Изучение нового материала.
 10. IV. Вивчення нового матеріалу.
 11. IV. Объяснение нового материала

Урок № 6

Тема:Розвиток логічного мислення і математичних здібностей.

Мета: повторити істинні та хибні висловлювання, навчити дітей правильно рухатись у лабіринті; розвивати логічне та образне мислення, пам'ять, увагу; виховувати інтерес до математики.

Обладнання уроку: програма «Розібрані малюнки».

ХІД УРОКУ

І. Організація класу

Повторення правил техніки безпеки. Обговорення ситуацій.

— Діти, ми з вами знаходимось у комп'ютерному класі. Прослухайте ситуації і скажіть, чи правильно поводились учні, прийшовши на урок інформатики до комп'ютерного класу.

1. Неуважний учень дрімав на уроці і не чув пояснень учителя про послідовність виконання завдань. Потім він прокинувся, згадав про роботу і без дозволу вчителя перейшов до іншої парти подивитися, чим займаються однокласники.

— Чи порушив він правила техніки безпеки? Якщо так, то які?

2. Перед уроком інформатики в учнів 2-го класу була фізкультура. Діти принесли із собою на урок інформатики спортивну форму та лижі.

— Які правила техніки безпеки вони порушили?

II. Перевірка домашнього завдання

Запитання:

Діти, що ми вчили на попередньому уроці? (Хибні та істинні висловлювання)

— Які висловлювання є хибними?

— Які висловлювання є істинними?

Висловлення   Істинні   Хибні  
1. Не можна розпочинати роботу за комп'ютером без дозволу вчителя          
2. У комп'ютерному класі можна бігати          
3. Під час роботи за комп'ютером руки мають бути чистими і сухими          
4. Можна торкатися проводів, розеток, роз'ємів          
5. Не можна натискати незнайомі клавіші та кнопки на клавіатурі          
6. Можна приносити їжу та їсти за комп'ютером          

— Молодці! Ви правильно виконали це завдання. Отже, Мудрунчик та Ганнуся вирушають у подорож на планету Ельзика. І тема сьогоднішнього уроку називається «З Ельзиком по планеті».

III. Вивчення нового матеріалу1. Казка «З Ельзиком по планеті»

Ганнуся і Мудрунчик відправилися на планету Ельзика. Вони посадили свій зореліт і швидко вистрибнули з нього.

• Я відведу вас на стадіон, — сказав Ельзик. — Але на шляху до нього нам зустрінуться перешкоди. Щоб подолати їх, необхідно виконати різні завдання.

Друзі вирушили в дорогу. Згодом підійшли до річки. Дорогу через міст перекрив дуже великий камінь. Щоб звільнити дорогу, треба розшифрувати слова, що написані на камені:

ВІТУАКЛАРА (Клавіатура)

ШАМИ (Миша)

ТЕРПРИН (Принтер)

НЕСКАР (Сканер)

РНІТОМО (Монітор)

Як тільки пролунала остання правильна відповідь, камінь звільнив друзям дорогу через міст. Незабаром вони підійшли до густого лісу. Але єдина стежка через ліс заросла колючим чагарником. Щоб їх знищити, треба розгадати ребуси.

(Відповіді. Акула. Сім. Клей)

Після правильної відповіді чагарники розступилися і звільнили дорогу. Мудрунчик, Ельзик та Ганнуся вирушили далі. Через деякий час вони підійшли до лабіринту. Він була остання перешкода на шляху до стадіону. Щоб пройти лабіринтом і не заблукать, треба зібрати чарівні кульки. На них буде вказано, куди рухатися. На зелених кульках істинні висловлювання, а на жовтих — хибні.

Ø Клавіатура – це пристрій введення інформації.

Ø Процесор — це пристрій обробки інформації;

Ø Монітор – це пристрій для тимчасового зберігання інформації;

Ø Оперативна пам'ять – це пристрій для виведення інформації.

Ø Принтер – це пристрій для виведення інформації;

Ø Сканер – це пристрій для друкування інформації.

Ø 5-2*2=6

Ø Влітку – тепло, а взимку – холодно.

Отже, слід бути уважним — такий висновок зробив гномик Мудрунчик. Друзі успішно пройшли лабіринтом і потрапили на спортивний зореліт. Він доставить їх на стадіон.
Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.005 сек.)