АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Завдання №1. Розробити задум заходу, підібрати художній та музичний матеріали. Скласти програму заходу по епізодах. Розробити сценарій епізоду заходу

Читайте также:
 1. IV. Домашнє завдання
 2. V. ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ
 3. V. Оголошення домашнього завдання.
 4. V. Оголошення домашнього завдання.
 5. VI. Домашнє завдання
 6. VIІ. ЗАВДАННЯ ДО ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛИНИ «ГОСПОДАРСЬКИЙ ПРОЦЕС»
 7. А.Тестові завдання (зберігаються на кафедрі)
 8. АНАЛІТИЧНО-СИТУАЦІЙНІ ЗАВДАННЯ
 9. Будьте дуже уважні, на вас чекають пригоди та складні завдання. Мавпочка Чі- Чі- Чі».
 10. В ході літературно-історичної вікторини демонструвались відеоматеріали.
 11. Варіанти тем рефератів для виконання завдання 1
 12. Види, рівні та основні завдання моніторингу

Завдання з навчальної практики

«Організація та методика культурно-дозвіллєвої діяльності»

для студентів 3-го курсу 5 семестр спеціальності

«Народна художня творчість» та групи 2НХ-11

Викладачі: Санжаревська Л.В., Погоріла Г.М., Санжаревський В.І., Мосийчук С.О.

Змістовний модуль ІІ. Підготовка ігрової програми

Тема 2.1. Підготовка ігрової програми

Завдання №1. Розробка сценарію епізоду ігрової програми

Етапи виконання:

1. Обрати ігрову програму з ряду запропонованих. А саме:

1) «Котяча сім’я в гостях у школярів» (для учнів 1-4 класів) до Дня котів;

2) «Зимові морські пригоди вікінгів в Північній Атлантиці» для студентської молоді ДУК до Новорічних свят;

3) «До Вас завітали на час!» для літніх людей (60-75 років) Центру реабілітації ветеранів та дітей ВОВ до Дня літніх людей;

4) «У зимы не счесть забот: скоро праздник – Новый год!» для співробітників трудового колективу ( до корпоративної вечірки)

2. Зробити добірку з 2 ігор до обраної Вами однієї ігрової програми, враховуючи вікові та інші властивості учасників ігрової програми, а також заданої тематики.

3. Створити собі образ або персонаж героя в ролі якого ви будете діяти, згідно обраної теми ігрової програми. Продумати костюм. Скласти список речей, які складають костюм.

4. Складіть конферанс до 2-х ігор, згідно методики складання конферансу і проведення гри. (Дивись конспект: «Методика підготовки та проведення гри»). Врахуйте, що ці 2 гри повинні зв’язуватись у єдиний блок і бути одним з епізодів Вашої ігрової програми.

5. Продумайте яскравий реквізит до гри. Складіть список необхідного реквізиту. Продумайте та складіть список призів.

6. Продумати музичне оформлення до розробленого Вами епізоду, а саме: для характеристики персонажів; для створення атмосфери програми; для супроводження гри. Складіть список обраних музичних творів (автор, виконавець, назва музичного твору).

 

Завдання з навчальної практики

«Організація та методика культурно-дозвіллєвої діяльності»

для студентів 4-го курсу 7 семестр спеціальності

«Народна художня творчість» групи 4НХ-9

Викладач: Мосийчук С.О.

Змістовний модуль V. Підготовка масового заходу для окремої соціальної групи.Тема 5.1. Складання варіативної програми заходу.

Завдання №1. Розробити задум заходу, підібрати художній та музичний матеріали. Скласти програму заходу по епізодах. Розробити сценарій епізоду заходу.

Етапи виконання:

1. Розробити задум заходу для окремої соціальної групи, а саме для співробітників автобази (шефів ДУК) до Дня автомобілістів (листопад) у формі вечора-відпочинку зі святковою концертною програмою.

2. Зробити добірку матеріалів, а саме:

- знайти вірші-привітання, поздоровлення для робітників автобази, автомобілістів великих вантажівок.

- відшукати цікаві діалоги ведучих, або сценки, афоризми, байки, прислів’я з життя та діяльності автомобілістів, водіїв великих вантажівок, автобусів, а також робітників ДАЇ з приводу цього, які б можна було б використати у конферансі ведучих (персонажів) між номерами концерту, або як зв’язки між номерами концерту;

- підібрати ігровий матеріал для вечора - відпочинку, враховуючи можливі вікові та інші властивості учасників вечора, а також заданої тематики.

3. Створити собі образ або персонаж героя в ролі якого ви будете діяти, згідно обраної теми заходу. Продумати костюм. Скласти список речей, які складають костюм.

4. Складіть приблизну програму вечора-відпочинку для робітників автобази по епізодах, згідно методики побудови композиції вечора-відпочинку (дивись конспект «Методика проведення вечорів-відпочинку»).

5. Складіть конферанс до одного епізоду вечора, згідно методики складання конферансу і проведення вечора-відпочинку. (Дивись конспект: «Методика підготовки та проведення клубних вечорів»).

6. Продумайте яскравий реквізит до гри (якщо Ви розробили саме цей епізод). Складіть список необхідного реквізиту. Продумайте та складіть список призів.

7. Продумати музичне оформлення до розробленого Вами епізоду, а саме: для характеристики персонажів; для створення атмосфери програми; для супроводження гри. Складіть список обраних музичних творів (автор, виконавець, назва музичного твору).

‡агрузка...

Література: А. Житницький «Драматургія масових та театралізованих заходів», Харків, 2005 р.

 

 
Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.005 сек.)