АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

В ході літературно-історичної вікторини демонструвались відеоматеріали

Читайте также:
 1. Алгоритм використання ІКТ в роботі з дошкільниками
 2. б) комп’ютерні технології в музичній діяльності школярів.
 3. ІV. Навчальні досягнення та участь у виховних заходах
 4. КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ
 5. Математичні ребуси
 6. Науково-дослідна та практична діяльність студента
 7. Образотворче мистецтво
 8. Пора бы нам взрослым,
 9. ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ № 7
 10. Приклади оформлення бібліографії у списку використаних джерел
 11. Тема: «Кут. Позначення кутів»-5клас.
 12. Технологія досвіду

Мова – перлина вікової мудрості

Темі рідної мови в бібліотеці проведена година пізнання: «Мова – перлина вікової мудрості», де бібліотекар сказала: «Рідна мова, як дівочий віночок, уквітчана самобутньою творчістю нашого народу: приказками, загадками, легендами, барвистими скоромовками і прислів’ями, мелодійними піснями та думами, що линуть над рідною Україною».

Щороку 21 лютого всі народи святкують Міжнародний День рідної мови. В цей день люди нагадують одне одному про те, як важливо берегти рідну мову. Адже вона - великий скарб народу.

Ми, українці, маємо свою рідну мову - українську. Наша мова - одна з найпоширеніших у світі. Вчені довели, що вік української мови становить 7 тисяч років і налічує понад 300 тис. слів. Вона барвиста, співуча і лагідна. Тож кожен із нас і всі ми гуртом маємо добре знати й берегти найкращу квітку рідної землі - українську мову.

«Найбільше і найдорожче добро в кожного народу — це його мова, ота багата скарбниця, в яку народ складає і своє давнє життя, і свої сподіванки, розум, досвід, почування»,— писав Панас Мирний.

Юні користувачі пригадали прислів’я та приказки про мову, з великим задоволенням грали в ігри. Їм не було часу нудьгувати тому, що почули багато нового, цікавого і корисного та пригадали те, що знали.

Доповненням заходу стала книжкова експозиція: «Бринить, співає наша мова, чарує, тішить і п’янить».

Важкі часи переживає нині Україна. На Сході нашої країни іде війна. Мужні добровольці та воїни української армії стоять на захисті незалежної самостійної унітарної держави України, держави, що відкриває простір для вільного розвитку української мови. Українська мова – це золотий запас душі народної, з якого виростаємо і яким живемо, завдяки якому маємо гордість іменуватися народом українським.

Живе поезія у мові, якої мати вчила нас,

У гніві, в посмішці, в любові,

В красі звичайній без прикрас.

Вона не тільки мрії срібні,

А й праця, радощі зусиль.

Вона потрібна, як потрібні

Вода й повітря, хліб і сіль!

Так! Ми українці й обов’язково повинні оволодіти своєю рідною українською мовою. Мова – це наша найголовніша Берегиня.

 


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.007 сек.)