АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

До першого заняття

Читайте также:
 1. IV. Підведення підсумків практичного заняття.
 2. V. Зміст теми заняття.
 3. VI. ОСНАЩЕННЯ ЗАНЯТТЯ
 4. VI. ОСНАЩЕННЯ ЗАНЯТТЯ
 5. VI. ОСНАЩЕННЯ ЗАНЯТТЯ
 6. VI. ОСНАЩЕННЯ ЗАНЯТТЯ
 7. Вивчення нового заняття.
 8. Використання на заняттях розвиваючих завдань і дидактичних ігор з використанням комп’ютерних технологій в умовах відсутності індивідуальних комп’ютерів для кожної дитини
 9. Год.) та семінарське заняття (2 год.)
 10. До другого заняття
 11. До другого заняття

 

1. Складіть таблицю передбачених КПК України слідчих дій за таким зразком:

№ п/п 1.
Назва слідчої дії Освідування
Юридичні підстави для проведення 1) Внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань; 2) винесення постанови про проведення освідування
Мета проведення Виявлення та (або) засвідчення наявності у підозрюваного, обвинуваченого, потерпілого чи свідка особливих прикмет та слідів злочину
Види слідчої дії 1) Слідче; 2) судово-медичне
  Обов’язкові учасники 1) Особа, яка вправі проводити дану слідчу дію – слідчий, судово-медичний експерт або лікар без участі слідчого; 2) особа, яка підлягає освідуванню – підозрюваний, обвинувачений, потерпілий, свідок
Процесуальний документ, що фіксує хід та результати слідчої дії 1) Протокол освідування, якщо освідування проводив слідчий; 2) акт, якщо освідування проводив судово-медичний експерт; 3) довідка, якщо освідування проводив лікар

 

 

2. Під час досудового розслідування було з’ясовано, що Волков М.І. (раніше засуджений за вчинення розбою, ніде не працює і не навчається, не має постійного місця проживання, неодружений) запропонував своїм знайомим Зайчуку О.В. та Шелесту Ю.В. проникнути до квартири з метою заволодіння матеріальними цінностями, пояснивши, що оскільки вони неповнолітні, то їм за це нічого не буде, на що останні дали свою згоду.

Підготувавши заздалегідь знаряддя злому, Волков М.І. разом з Зайчуком О.В. та Шелестом Ю.В. прибули до навмання обраної квартири і, пересвідчившись, що в ній нікого немає, проникли до неї шляхом зламу вхідних дверей, де зібрали викрадене у спортивну сумку, після чого з місця злочину втекли. Сусідка потерпілого Кальченка С.П. Зарубіна О.Д., яка бачила підозрілих хлопців зі спортивною сумкою на своєму поверсі, описала їх зовнішній вигляд і стверджувала, що зможе їх впізнати.

В результаті допиту Зайчука О.В. та Шелеста Ю.В. слідчий отримав достатньо даних, які дали йому підстави вважати, що викрадені речі зберігаються у квартирі, де проживає Волков М.І. З дотриманням вимог законодавства слідчий провів обшук у квартирі Волкова М.І., під час якого були вилучені чоловіча шкіряна куртка, наручний годинник “Casio”, а також пакет з білою порошкоподібною речовиною. Волков М.І., відмовившись від послуг захисника, будучи допитаним як підозрюваний, факт вчинення злочину визнав і дав свою згоду на відтворення обстановки і умов злочину на місці події.1. Дайте оцінку ситуації. Які слідчі (розшукові) дії необхідно провести за даних умов під час досудового розслідування?

2. Складіть протокол про проведення будь-якої із слідчих дій у наведеній ситуації

 

 

3. До міліції звернувся з усною заявою про вчинене кримінальне правопорушення Кальченко С.П., 1975 року народження, який проживає сам в однокімнатній квартирі і повідомив, що, прийшовши сьогодні додому після роботи, він виявив відкритими вхідні двері квартири, а також відсутність ряду речей, які йому належать, зокрема, шкіряної куртки та наручного годинника “Casio”, а також грошей у сумі 5500 грн. Хто міг вчинити цей злочин він не знає і нікого не підозрює.

Заява Кальченка С.П. про вчинене кримінальне правопорушення була прийнята та зареєстрована. Проведеним оглядом місця події було встановлено, що невідомі проникли до квартири шляхом зламу замку вхідних дверей. З місця події були вилучені відбитки пальців рук, серцевина замку зі слідами зламу.

Цього ж дня до міліції звернулась Мельничук О.В. (матір Кальченка С.П.) із заявою про визнання її потерпілою у цьому кримінальному провадженні, зважаючи на те, що її син має багато роботи, часто виїжджає у закордонні відрядження і вона хоче відстоювати його інтереси у процесі.

1. Які подальші дії та процесуальні рішення мають бути здійснені у цьому кримінальному провадженні?

2. Складіть протокол огляду місця події у наведеній ситуації.


1 | 2 | 3 | 4 | 5 |Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.004 сек.)