АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Расскажи о школе (5-7 предложений),

Читайте также:
 1. Адаптация пятиклассников в средней школе
 2. Актуальные проблемы организации учебно-воспитательного процесса в современной школе
 3. В школе и других учебных заведениях
 4. Внеклассная работа по психологии в школе и внеаудиторная работа в вузе
 5. Внеклассная работа по психологии в школе.
 6. ВОСПИТАНИЕ СТАРШЕКЛАССНИКОВ В ШКОЛЕ
 7. Глава 1. Теоретические аспекты изучения зарубежной литературы в современной школе.
 8. Готовность ребенка к обучению в школе
 9. Значение уроков технологии в начальной школе. Особенности работы с текстильным материалом.
 10. Используя частицу – kin, расскажи о своем друге.
 11. Не says you are right. — Он говорит, что ты прав. Не will tell us why he was not at school yesterday. — Он скажет нам, почему он не был в школе вчера.
 12. О сущности образования в Школе Жизни

Taikaloruja

Kerromme, luemme, kirjoitamme

 

 

Aa Aa, Aa, aakkonen ____________________________

aasta alkaa aapinen. ___________________________

Ee Eero, Esa, eppu, ___________________________

heillä eväät, reppu. ___________________________

Ii Ipi, tipi, littalaan, ___________________________

iitä, aata lukemaan. ___________________________

Nn Nipin, napin, nuppu, ___________________________

pienen nuken huppu.__________________________

Uu Uuni, uni, uusi ___________________________

kello löi jo kuusi. ___________________________

Ll Lullulan Lalla ja Lella___________________________

alkavat lauleskella. ___________________________

Oo Osikon oksin, tosikon toksin, _____________________

oopeli soopeli, orrelta pois.______________________

Mm Momma, mimma, mummi, _______________________

mosse-myyrä tuumi. ___________________________

SsSesseli, sisseli, syy, ___________________________

Saara sieniä myy. ___________________________

Rr Riisin, raasin, rusina, __________________________

kärrynpyöriä tusina. ____________________________

Kk Kukkaro, kukka, ___________________________

laukku ja sukka, ___________________________

kopsis, kapsis, koukkuun. ______________________

Pp Peippo Pii Piippunen, ________________________

pöppi Pum Pumppunen ________________________

pääsi pestä pois.______________________________

Tt Titterö, tytterö, tatti, ___________________________

tallissa tassutti katti. ___________________________

JjJiitelö, jäätelö, jupina, _______________________

joutuu joulu ja supina.__________________________

Vv Viivoitin, vaavoitin, vilkas Ville___________________

valitsi Valtterin kilpasille._______________________

Hh Herra Hiiri Hunaja ___________________________

haki hilloherkkuja. ___________________________

Yy Ynneli, jynneli, jyrinä, ___________________________

yltyy hyttysen hyrinä.___________________________

Ää Ää, ää, Ällälään, ___________________________

äppä ääntää läksyjään.________________________Öö Höpötin, höpötin, ___________________________

sanoi Nöpötin Pöpötin._________________________

Dd Yhden, kahden, sadan,________________________

käden, luudan, padan.__________________________

nk-ng Sanka, ranka,puu ___________________________

tingin, tangin, tuu ___________________________


TUNTI 1.

Muistatko aakkoset?

 

Lue runo.

Aakkoset

Aakkoset ovat tässä Mukaasi pyrkimässä. Mieleesi kaikki paina, Että muistat aina! Aa Bb Cc Dd Ee Ff Gg
Hh Ii Jj Kk Ll Mm Nn
Oo Pp Qq Rr Ss Tt Uu
Vv Ww Xx Yy Zz Ää Öö

Lue aakkoset .

3. Мuistatko sinä vokaalit? Lue ne.

4. Lue tytön nimet.

 

Kirjoita lasten nimet aakkosjärjestykseen

 

5. Kirjoita ryhmäsi lasten nimet aakkosjärjestyksessä.

 

6. Keksi sanoja, jotka alkavat:

a) p-kirjaimella;

b) k-kirjaimella;

c) m-kirjaimella.

 

7. Tässä on kirjoja. Laita ne aakkosjärjestykseen.

8. Mitä sanoja on L - O kirjassa?

Lue dialogi.

 

Pekka ja Liisa keskustelevat:

PEKKA: LIISA: PEKKA: LIISA: PEKKA: LIISA: PEKKA: LIISA: PEKKA: LIISA: PEKKA: LIISA: PEKKA : LIISA : Hei , Liisa! Hei, Pekka! Mitä kuuluu? Kiitos, hyvää! Millä luokalla sinä opiskelet ? Opiskelen neljännellä luokalla. Entä sinä? Minä myös. Mikä on koulusi numero? Opiskelen koulussa numero 3 . Missä se sijaitsee? Se sijaitsee Antonovinkadulla . Onko koulusi mukava ? ... ... .... Onko koulussasi ruokala ? ... ... ...

10. Laadi oma dialogi. Käytä seuraavia sanoja:

‡агрузка...
Huomenta! Ystävä opiskelee ensimmäisellä Kljutshevaja – kadulla iso monta luokkaa
Päivää ! Veli opiskelee toisella Noibrander – burgskaja – kadulla kaunis museo
Hyvää iltaa ! Sisko opiskelee kolmannella Rovion – kadulla valoisa kirjasto

KOTITEHTÄVÄ:

1. Ответь на вопросы. Запиши ответы в тетрадь.

1) Missä koulussa sinä opiskelet?

2) Millä luokalla sinä opiskelet?

3) Missä koulusi sijaitsee?

4) Onko koulusi mukava?

5) Onko koulusi iso?

Расскажи о школе (5-7 предложений),

используя вопросы и ответы на них.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 


 

 

 

TUNTI 2.

Missä opiskelet?

 

1. Lausu opettajan jäljessä.

 

Aa,aa,aakkonen

Aasta alkaa aapinen.

2. Muistatko sinä aakkoset? Täydennä taulukko.

Aa   Cc Dd   Ff Gg
Hh Ii Jj   Ll   Nn
    Qq Rr      
  Ww Xx Yy Zz    

3. Kirjoita nimet aakkosjärjestyksessä:

a) Paavo, Aleksis, Helmer, Jaakko, Armas, Maiju.

b) Nurmi, Kivi, Sinisalo, Rugojev, Mishin, Lassila.

Muistatko?

 


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.008 сек.)