АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Lue kirje ja vastaa pojalle

Читайте также:
  1. Katso kuvia. Kysy ja vastaa.
  2. Lue teksti ja vastaa kysymyksiin.
  3. Lue teksti ja vastaa kysymyksiin.
  4. Vastaa kysymyksiin.
  5. Vastaa kysymyksiin.
  6. Vastaa kysymyksiin.
  7. Vastaa kysymyksiin.
  8. Vastaa kysymyksiin.
  9. Vastaa kysymyksiin.

Hei, ystävä! Minä olen Jaakko. Olen 10-vuotias. Opiskelen koulussa neljännellä luokalla. Minulla on monta harrastusta. Koska nyt on talvi, kerron talviharrastuksistani. Minä pidän hiihtämisestä ja luistelemisesta. Minulla on sukset ja luistimet. Joka vapaapäivä hiihdän ja luistelen. Usein minä pelaan jääkiekkoa, koska minä käyn kerhossa. Joka päivä minä ja ystäväni laskemme mäkeä, teemme lumiukkoa, rakennamme lumilinnaa tai pelaamme lumipalloja. Minä pidän talvesta! Nyt kerro itsestä. Pidätkö talvesta? Onko sinulla harrastuksia? Osaatko luistella? Osaatko hiihtää? Osaatko pelata jääkiekkoa? Rakennatko lumilinnaa? Teetkö lumiukkoja? Pelaatko lumipalloja ystäviesi kanssa? Lasketko mäkeä?

Odotan vastaustasi.

Terveisin, Jaakko.

Kysy toveriltasi.

1) Pidätkö talvesta?

2) Onko sinulla harrastuksia?

3) Osaatko luistella?

4) Osaatko hiihtää?

5) Osaatko pelata jääkiekkoa?

6) Rakennatko lumilinnaa?

7) Teetkö lumiukkoja?

8) Pelaatko lumipalloja ystäviesi kanssa?

9) Lasketko mäkeä?

 

8. Kerro, mitä Orava-poika tekee talvella?

 

 
 

 

Vastaa.

 

1) Mitä sinä teet talvella?

2) Mitä pidät tekemisestä eniten?

KOTITEHTÄVÄ:

1. Ответь на вопросы и запиши ответы в тетрадь.

 

1) Mikä vuodenaika nyt on?

2) Mikä kuukausi nyt on?

3) Pidätkö sinä talvesta? Miksi?

4) Mitä teet talvella?

5) Onko sinulla talviharrastuksia?

6) Autatko sinä lintuja talvella? Millä tavalla?

7) Onko talvi mielestäsi ihana vuodenaika?

 

TUNTI 39.

Mitkä ovat talvijuhlat?

 

Opi runo.

 

Onnea tänään,

Onnea aina,

Arkina ja sunnuntaina.

 

Vastaa.

 

1) Mitkä ovat talvijuhlat?

2) Milloin juhlitaan Joulua Suomessa?3) Milloin juhlitaan Joulua Venäjällä?

4) Milloin Uusi Vuosi on?

5) Pidätkö Uudesta Vuodesta? Miksi?

 

3. Muistatko?

 

  -lta   -sta

 

 

4. Käännä.

 

Я беру книгу из стола. Ты берешь цветок с окна. Девочка идет из школы. Птица слетела с крыши.

 

5. Korjaa virheet.

  Äiti tulee talolta.       Pallo on kaapissa.
  Kukka on ikkunalla.     Koira on kopilla.

 

Avaa sulut.

 

(Helmikuu) on 28 päivää. (Viikko) on 7 päivää. (Tunti) on 60 minuuttia. (Kirja) on monta kuvaa. Kirja on (pöytä). Pöytä on (matto). Matto on (lattia).

 


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.006 сек.)