АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Laadi yhdyssanat

Читайте также:
  1. Katso kuva ja kerro.
  2. Lue teksti ja vastaa kysymyksiin.
  3. Tee mallin mukaan.
  4. Tee mallin mukaan.
  5. Запиши предложения, подобрав нужное местоимение: me, te или he.
  6. Расскажи о школе (5-7 предложений),
  vuoden- lumi- joulu- talvi- luokka- metsä-   -kuu -lintu -sade -eläimet -aika -toveri

 

Keksi lauseet.

 

1) lapset, laskevat, talvella, mäkeä.

2) aikuiset, hiihtävät, ja, lapset, talvella.

3) luistelee, usein, Aino.

 

6. Lue ja käännä teksti.

Talvella on hauskaa!

Tänään on lauantai. Lauantai on vapaapäivä. Kaikki lapset tapaavat pihassa. Pihalla on paljon lunta. Pojat pelaavat lumipalloja ja nauravat. Timo, Pekka ja Mikko rakentavat lumilinnaa. Aino ja Liisa tekevät lumiukkoa. Muut lapset luistelevat ja hiihtävät.

 

Jatka lauseet tekstin mukaan.

 

1) Tänään ...

2) Kaikki lapset ...

3) Pihalla ...

4) Pojat ...

5) Tytöt ...

6) Muut ...

 

Vastaa kysymyksiin.

 

1) Miksi lapset nauravat?

2) Laskevatko lapset mäkeä?

3) Kävelevätkö lapset arkipäivinä?

 

Kysy toveriltasi.

 

1) Mitä sinä teet talvella?

2) Mistä sinä pidät tekemisestä?

 

Esittele dialogi.

 

- Puhelimessa.

- Onko se Timo?

- On. Timo kuuntelee.

- Hei. Tässä on Mikko. Mitä sinä teet?

- Minä teen läksyjä. Mitä sinä haluat?

- Haluan kävellä. Menen pihalle. Tuletko mukaani?

- Kyllä, tulen.

- Hei.

- Hei hei.

 

Laadi oma dialogi.

 

KOTITEHTÄVÄ:

Зарисуй свои зимние увлечения и подпиши их.

Составь сложные слова.

 

vapaa- lumi- arki- tammi- -linna -päivä -kuu -päivä

 

TUNTI 36.

Mitä metsäeläimet tekevät

Talvella?

 

Lue runo.

Kuusen oksat koreat

Luokseen kutsuvat.

Karhut, hirvet, oravat

Tänään tanssivat.

Armas Hiiri

 

2. Katso kuva ja kerro talvesta. Mitä lapset tekevät talvella?

Laadi yhdyssanat.

 

    +     =  
     
    +     =  
     
    +     =  
     
    +     =  
     
+     =  

 4. Kirjoita yhdyssanat ja käännä ne.

talvi lintu, juhla, uni, kuukausi
lumi ukko, linna, pallo, sade

 

Lue teksti.

Metsäeläimet talvella

Talvi on kylmä vuodenaika. Usein ulkona on pakkasta. Lumi suojaa eläimiä kylmältä ja pakkaselta. Esimerkiksi karhut nukkuvat lumen alla. Siilit ja karhut nukkuvat talviunta myös. Talvella ne eivät syö, eivätkä juo. Jänikset ovat piilossa lumessa. Ne eivät tee koskaan pesää. Ne loikkivat metsässä ja etsivät ruokaa. Jäniksen ruoka on puun kuori ja oksat. Oravat syövät siemeniä, käpyjä. Ketut ja sudet etsivät ruokaa metsästä. Usein niillä on nälkä.

 

Vastaa.

 

1) Mitä karhut tekevät talvella?

2) Mitä jänikset tekevät talvella?

3) Mitä oravat tekevät talvella?

4) Mitä ketut ja sudet tekevät talvella?

5) Mitä tiedät eläimistä vielä?

6) Mitä voit sanoa porosta? Siilistä? Hirvestä?

 

7. Nimitä eläimet, jotka asuvat: a) pohjoisessa

b) etelässä

 

     
     
     

 

‡агрузка...

8. 1) Nimitä eläimet, jotka nukkuvat talviunta.

2) Nimitä eläimet, jotka ovat pienet.

3) Nimitä eläin, joka on suuri.


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.007 сек.)