АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Vastaa kysymyksiin. 1) Onko sinulla ystävä?

Читайте также:
 1. Katso kuvia. Kysy ja vastaa.
 2. Lue kirje ja vastaa pojalle.
 3. Lue teksti ja vastaa kysymyksiin.
 4. Lue teksti ja vastaa kysymyksiin.
 5. Vastaa kysymyksiin.
 6. Vastaa kysymyksiin.
 7. Vastaa kysymyksiin.
 8. Vastaa kysymyksiin.
 9. Vastaa kysymyksiin.

 

1) Onko sinulla ystävä?

2) Kuka hän on?

3) Millainen hän on?

4) Auttaako hän sinua? Missä?

5) Mistä hän pitää?

6) Onko hyvä jos ihmisellä on ystävä?

9. Onko lause oikein (+) vai väärin (-)?  
 1. Tämä on tyttö.
 2. Tyttö lukee kirjaa.
 3. Tytöllä on musta hame.
 4. Tytöllä on sininen pusero.
 5. Tytöllä on ystävä.
 6. Se on koira.
 7. Se nukkuu.
 8. Kissalla on häntä.
 9. Kissalla on neljä jalkaa.
10. Kissa ja tyttö istuvat.
 

 

KOTITEHTÄVÄ:

 

Заполни таблицу.

 

Kuka? Kenellä? Keneltä?
kissa tyttö ystävä koira Moppe ukko    

 

TUNTI 47

Onko koira

ihmisen ystävä?

Jatka lauseet.

Minulla on paljon… , mutta paras on ... . Meillä on hauskaa ... . Me tapaamme usein koulun ... . Me emme riitele ... . Ystävieni kanssa leikin usein ... .

 

Vastaa.

 

1) Montako ystävää sinulla on?

2) Onko sinulla lemmikki?

3) Onko lemmikki ystäväsi?

4) Voiko olla koira(kissa) ihmisen ystävänä?

 

3. Valitse -lta tai ltä.

 

Ystävä, vaari, koira, opettaja, äiti, mummo, isä, Nikita, järjestäjä.

 

Tee mallin mukaan.

 

- Keneltä otat ...? (ruusu, Leila)

- Otan ruusun Leilalta.

 

Kirja, tyttö; vihko, Pekka; tuoli, Veikko; liitu, opettaja; laukku, ystävä; kuva, Erkki; penikka, koira; pusero, isä.

 

Muista!

 

Kuka? Keneltä?
minä sinä hän me te he minulta sinulta häneltä meiltä teiltä heiltä

 

Avaa sulut.

 

Ota kirja (minä)! Pekka ottaa kirjan (sinä). Aino ottaa vihkon (hän). Me otamme laukut (he). Älä ota omenaa (minä)!

 

6. Lue ja arvaa, mikä Simo on.

 

Heikillä on paras ystävä. Ystävän nimi on Simo. Simo on hyvä, viisas ja iloinen. Simo laulaa hyvin. Heikkikin on hyvä ystävä. Heikki juoksee hyvin. Heikki asuu kopissa. Simo asuu puussa. 

Vastaa kysymyksiin.

1) Kenen ystävä on Heikki?

2) Kuka on Simon ystävä?

3) Kuka laulaa hyvin?

4) Kuka juoksee hyvin?

5) Missä Simo asuu?

6) Missä Heikki asuu?

7) Mikä eläin Heikki on?

8) Mikä eläin Simo on?

 

KOTITEHTÄVÄ:

Переведи предложения.

 

-У тебя есть друг?

-Да, есть.

-Как его зовут?

- Моего друга зовут Стёпа.

 

Напиши предложения в тетрадь, поставив нужное окончание.

 

Minu... on kissa. Kissa... nimi on Musja. Musja on valkoinen. Se pitää kala... ja maido... . Usein minä leikin kissa... kanssa.

 


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.005 сек.)