АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Tee mallin mukaan. Malli: Minä en soita pianoa. minä

Читайте также:
 1. Keksi kertomus kuvan mukaan.
 2. Tee dialogi mallin mukaan.
 3. Tee mallin mukaan.
 4. Tee mallin mukaan.
 5. Tee mallin mukaan.
 6. Tee mallin mukaan.
 7. Tee mallin mukaan.
 8. Tee mallin mukaan.
 9. Tee mallin mukaan.
 10. Tee mallin mukaan.
 11. Tee mallin mukaan.
 12. Tee mallin mukaan.

 

Malli: Minä en soita pianoa.
minä

 

 
minä   sinä   hän
   
me   te   he

 

Tee mallin mukaan.

 

Malli: Minä nukun. – Minä en nuku.

 

Marja opiskelee koulussa. Sinä käyt teatterissa. Me puhumme venäjää. He syövät puuroa. Minä kävelen joka päivä. Lapset uivat joessa. Opettaja panee vihkot pulpetille. Varsa juo maitoa. Minä olen presidentti. Vaari on pihalla.

 

6. Lue teksti ja valitse sopiva kuva.

 

Mikon perhe on pieni. Siinä on 4 henkeä: Mikon isä, äiti, hän itse ja hänen siskonsa Tarja. Perhe asuu Petroskoissa. Mutta joka kesä he asuvat maalla. Heillä on mukava talo Lohijärven rannalla.

 

Озеро. Дом. Во дворе 4 человека: папа, мама, бабушка, мальчик. Река. Дом. 3 человека. Озеро. Дом. Во дворе 4 человека: папа, мама, девочка, мальчик.

 

7.Valitse sopiva otsikko:

 

 1. Maalla
 2. Petroskoissa
 3. Lohijärven rannalla
 4. Mikon perhe

 

Lue dialogi.

 

12) Onko sinulla kesämökki?

13) Minulla on kesämökki.

14) Missä se on?

15) Se on Tshalnassa.

16) Onko se kaukana Petroskoista?

17) Ei ole.

18) Käytkö siellä usein?

19) Käyn siellä joka sunnuntai.

 

KOTITEHTÄVÄ:

 

Запиши предложения, подобрав окончания к словам.

 

1) Minu__ on vaari.

2) Hän asu__ maa__.

3) Vaari__ on omakotitalo.

4) Talo__ takana on järvi.

5) Järve__ on paljon kalaa.

6) Vaari__ on vene.

7) Hän kalasta__ usein.

8) Me käy__ maalla joka lauantai.

KERTAUSTA (66 – 72)

1. Lue.

 

Mikä nuorena oppii,

Sen vanhana taitaa.

 

Arvaa ristikko.

                                         
                                         
                                         
                                         
                                           
                                         
                                         
                                         
                                         
                                           
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                           
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         

 

‡агрузка...


 1. финн
 2. петрозаводчанин
 3. москвич
 4. житель Хельсинки
 5. пишет
 6. кладут
 7. сижу
 8. встаем
 9. Лососинка
 10. памятник
 11. Европа
 12. музей
 13. театр
 14. столица
 15. Санкт-Петербург
 16. набережная
 17. свой дом
 18. Нева
 19. основать
 20. царь
 21. Железнодорожный вокзал
 22. ученик

23. учитель

 

Какое предложение получилось?

Измени глагол из предложения по лицам.

 

5.Заполни таблицу.

 

maa kieli kansallisuus
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.      

 

TUNTI 73

Mikä vuodenaika nyt on?

1. Lue ja sano, mikä se on?

 

Ympyriäinen, pynpyriäinen

Koko maailman kynttilä.

 

2. Tiedätkö, mitä tarkoittaa –han/-hän?

 

Opiskelen hyvin. Olenhan ahkera oppilas.

 

- han/ -hän = же

 

3. Lue ja käännä lauseet.

Olethan sinä hyvä oppilas. Olettehan te koulussa. Lumihan jo sulaa. Tekeväthän lapset kotitehtävät! Eihän vesi ole lämmin! Kalastavathan pojat järvellä! Istummehan me teatterissa. Ikkunathan ovat auki.

 

4. Lisää lauseihin –han/-hän.

 

Karhu nukkuu talvella. Luette suomea. Annan sinulle kirjan. Kuukaudessa on 4 viikkoa. Suomi on pieni maa. Martti piirtää kuvaa.

 

5. Lue ja keksi otsikko.

 

Kevät jo tuli. Nyt on huhtikuu. Lumi sulaa. Se on harmaa. Maassahan on paljon likaa. Aurinko paistaa ja lämmittää. Taivas on sininen. Linnut palaavat jo etelästä. Ne laulavat puussa. Maahan ilmestyy pälviä. Keväällä on monta juhlaa. Ne ovat Naistenpäivä, Aprillipäivä, Pääsiäinen, Vappu, Voitonpäivä ja Äitienpäivä. Naistenpäivä on maaliskuussa. Aprillipäivä on ensimmäisenä huhtikuuta. Se on huumorin päivä. Aprillipäivänä on hauskaa. Kaikki ihmiset laskevat ja nauravat. Pääsiäinen voi olla maaliskuussa tai huhtikuussa. Vappu, Voitonpäivä ja Äitienpäivä ovat toukokuussa.

 

6. Vastaa.

 

1) Millainen vuodenaika kevät on ?

2) Mitkä ovat kevään kuukaudet ?

3) Mitkä ovat kevään juhlat ?

4) Mistä kevään juhlasta pidät eniten?

 

7. Lue dialogi ja kerro, miksi kevät on ihana aika.

 

- Mistä vuodenajasta sinä pidät ?

- Minä pidän keväästä.

- Miksi ?

- Kevät on ihana aika. Aurinko lämmittää ja lumi sulaa. Linnut laulavat. Entä sinä ? Pidätkö sinä keväästä ?

- Minä en pidä keväästä. Joskus on vielä pakkasta. Joskus sataa räntää. Maassa on likaa.

- Minusta keväällä kaikki odottavat kesää. Luonto herää ja taivas usein on vaaleansininen.

 


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.013 сек.)