АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Muuta lauseet imperfektiin

Читайте также:
  1. Kirjoita lauseet ja valitse monta vai paljon.
  2. Lopeta lauseet.
  3. Muodosta lauseet.
  4. Tee kysymyslauseet.

 

Minä tulen koulusta kello 15. Kesällä Pekka on maalla. Miksi sinä menet kotiin? Väinö opiskelee neljännellä luokalla. Pesetkö kädet? Minä luulen, että sinä kuulet minua.

 

4. Täydennä taulukko.

 

minä sinä hän me te he ajattelin   hymyilit     pani   nousimme     pesitte   kuulivat

 

5. Lue teksti.

 

Viime kesänä minä olin mummolassa. Mummoni asuu Aunuksessa. Se on vanha pieni kaupunki Karjalan etelässä. Kaupungin lähellä on Laatokka. Minä olin järven rannalla mummon ja vaarin kanssa. Oli kaunis ja lämmin päivä. Me poimimme metsässä marjoja, otimme aurinkoa ja uimme. Vesi oli niin lämmintä! Sitten me söimme voileipiä, joimme mehua, paistoimme makkaraa. Mummo luki kirjaa. Minä ja vaarini pelasimme palloa. Se oli hauska päivä. Illalla me palasimme kotiin. Tänä kesänä minä menen taas mummon ja vaarin luo.

Vastaa.

 

1) Missä poika oli viime kesänä?

2) Missä hänen mummonsa asuu?

3) Mikä Laatokka on?

4) Mitä he tekivät Laatokan rannalla?

5) Miellyttikö päivä poikaa?

 

7. Täydennä dialogi.

 

- Onko sinulla mummo?

- …

- Missä hän asuu?

- …

- Käytkö siellä usein?

- …

- Onko siellä joki tai järvi?

- …

- Miten vietät kesälomasi?

- …

 

KOTITEHTÄVÄ:

 

Исправь ошибки в предложениях.

 

1) Laatokka on Suomessa.

2) Viime kesänä Aino on mummolassa.

3) Kesä on hyvä vuoden aika.

4) Lapset uimme ja ottavat aurinkoa.

 

2. Переведи.

-У тебя есть дедушка?

- Да.

- Где он живет?

- Он живет в Петрозаводске.

- Петрозаводск большой город?

- Да, это столица Карелии.

 

 

KERTAUSTA (74 – 80)

1. Lue ja opi ulkoa.

 

Viikon työt

Milloin olisin työt tehnyt? Maanantaina en malttanut, Tiistaina en tietänyt, Keskiviikkona en kerennyt, Torstaina en tohtinut, Perjantaina oli paha päivä, Lauantai on pyhän aatto, Sunnuntai oli suuri juhla.   (suomalaisen kansanrunon mukaan)  

 2. Täydennä taulukko.

 

Tekee Tee! Älä tee! Tehkää! Älkää tehkö!
lahjoittaa onnittelee laskee käy rakastaa antaa kertoo        

 

3. Muodosta lauseet.

 

1) lue, kirja, kirjastossa;

2) tunnilla, älä, Pekka, keskustele;

3) kysymyksiin, oikein, vastatkaa, lapset;

4) pelatko, pojat, älkää, kadulla, palloa;

5) Mirja, läksyjä, tee, ahkerasti.

 

4. Arvaa, mikä juhla se on?

 

1) Tänä juhlana me syömme mämmiä. 2) Tänä juhlana me syömme lettuja. 3) Se on rauhan ja työn juhla. 4) Tätä juhlaa juhlitaan toukokuun toisena sunnuntaina. 5) Minä saan paljon lahjoja tänä juhlana. 6) Se on veteraanien päivä. Pääsiäinen Vappu Laskiainen Voitonpäivä Äitienpäivä Syntymäpäivä

 

5. Yhdistä sanat.

 

Vappu Pääsiäinen Laskiainen Palmusunnuntai Voitonpäivä Äitienpäivä pajunoksa kukka lippu kelkka veteraani kananmuna

6. Lue teksti ja nimitä verbit.

 

Viime kesänä olin etelässä. Minulla on siellä täti. Hän asuu Kiovassa. Tätini puhuu ukrainaa. Hän on hyvä. Hän hymyilee usein. Tädillä on poika. Hänen nimensä on Dima. Dima käy koulua. Kesällä hänellä on loma, mutta hän nousee aikaisin, syö aamiaista, pesee kasvot ja lukee kirjaa.

‡агрузка...

 


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.009 сек.)