АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Tee mallin mukaan. Minä en puhu. Minä vastaan

Читайте также:
 1. Keksi kertomus kuvan mukaan.
 2. Tee dialogi mallin mukaan.
 3. Tee mallin mukaan.
 4. Tee mallin mukaan.
 5. Tee mallin mukaan.
 6. Tee mallin mukaan.
 7. Tee mallin mukaan.
 8. Tee mallin mukaan.
 9. Tee mallin mukaan.
 10. Tee mallin mukaan.
 11. Tee mallin mukaan.

Malli: puhuu – vastaa

Minä en puhu. Minä vastaan.

 

Soittaa pianoa – pelaa palloa; juoksee – lentää; nukkuu – katsoo televisiota; laskee mäkeä – hiihtää; ottaa kirjan – panee kirjan.

 

4. Mitä minä en tee?

 

   
     

Lue teksti ja keksi otsikko.

 

Mikon mummo ja vaari asuvat maalla. Heillä on kaunis omakotitalo. Talon takana on iso talli. Siellä asuu kaksi hevosta ja varsa. Nyt varsa juoksee pihassa. Hevoset syövät heiniä. Mummo hoitaa hevosia ja varsaa. Mikko auttaa mummoa. Hän antaa varsalle maitoa. Varsa juo maitoa.

Lue dialogi ja esittele se luokalle.

Puhelimessa

- Hei, Mikko !

- Hei, Leena !

- Missä sinä olet?

- Olen maalla.

- Onko maalla eläimiä?

- On. Mummolla ja vaarilla on kaksi hevosta ja varsa.

- Mikä varsan nimi on?

- Sen nimi on Töpsä.

- Onko se kaunis?

- Kyllä. Minä maalaan sinulle kuvan.

- Kiitos.

- Hei hei.

- Hei hei.

 

Onko se totta? Lue ja vastaa.

 1. Lehmällä on sarvet ja häntä.
 2. Lampaat ja possut röhkivät.
 3. Varsa ja vasikka ovat hevosen lapsia.
 4. Lehmästä saadaan maitoa.
 5. Lehmät eivät osaa hirnua.

 

8. Yhdistä sanat.

lehmä hevonen koira sika kissa kana varsa kissanpoika vasikka penikka kananpoika possu

 

Etsi sanan loppu.

ka-, leh-, ka-, var-, va-, pos-, hevo-, lam-, penik-, koi- -su, -mas, -ka, -la, -sa, -nen, -ra, -ni, -mä, -sikka

 

Собери слова.

1) e, h, ä, l, m;

2) k, a, p, e, i, n, k;

3) a, s, i, k, s;

4) o, p, s, s, u;

5) m, a, a, m, l, s.

 

KOTITEHTÄVÄ:

Прочитай текст и нарисуй животных, которые живут в деревне.

Maalla.

Minulla on vaari ja mummo. He asuvat maalla. Mummolla on pieni omakotitalo. Heillä on lehmä ja vasikka, lammas ja karitsa, sika ja possu, koira ja penikka ja kaksi kissaa. Mummo hoitaa eläimiä. Hän antaa ruokaa ja vettä. Mummo on hyvä, hän pitää eläimisä eniten. 

2. Напиши 4-5 предложений об одном домашнем животном.

3.

TUNTI 54

Onko sinulla kotieläin?

 


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.014 сек.)