АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Kirjoita lauseet ja valitse monta vai paljon

Читайте также:
  1. Kirjoita sanat ja tee tavujako.
  2. Lopeta lauseet.
  3. Lue ja kirjoita sanat.
  4. Montako kaupunkia
  5. Muodosta lauseet.
  6. Muuta lauseet imperfektiin.
  7. Tee kysymyslauseet.
  8. Valitse oikea vastaus.

 

Malli: Kuvassa on monta puuta.

 

 
         
   

Lue dialogi ja kerro Arnen koirasta.

Arne: Heikki: Arne: Heikki: Arne: Heikki: Arne: Heikki:   Arne:   Heikki: Arne: Minulla on koira. Minullakin on koira. Mikä koirasi nimi on? Se on Kemu. Entä mikä sinun koirasi nimi on ? Koirani nimi on Nero. Minkäikäinen Nero on ? Se on 6-vuotias. Kemu on vanhempi. Se on 8-vuotias. Nero pelaa palloa. Kun se näkee pallon, se ottaa pallon ja tuo minulle. Sitten minä heitän pallon ja Nero tuo sen minulle. Kemulla on pieni penikka. Penikan nimi on Niko. Kemu ja Niko pelaavat yhdessä. Me voimme pelata pihalla yhdessä. Olisi kiva !

 

Keksi keskustelun otsikko.

 

Kerro a) Nerosta b) Kemusta c) Nikosta.

 

7. Kerro lemmikistäsi.

Arvaa.

 

1) 1 2 3 4 2 1 5 6 6 7 черепаха

2) 1 2 8 7 9 10 2 жираф

3) 10 7 11 2 1 1 7

4) 9 13 10 5 6 13 6 лошадь

5) 6 5 8 11 12

6) 10 7 8 11 7

7) 11 2 2 3 2

 

Arvaa ristikko.

 

                           
                      1. лев
                          2. пингвин
                      3. поросенок
                          4. белка
                        5. обезьяна
                          6. овца
                        7. кошка
                        8. собака
                        9. слон
                        10. рысь
                           
                           

 KOTITEHTÄVÄ:

 

Придумай свой кроссворд, оформи его на альбомном листе, а на уроке дай отгадать однокласснику.

 

Alku on aina hankala,

Lopussa kiitos seisoo.

Kertausta. (52 – 60)

Kerro kuvasta.

Lopeta lauseet.

1) Minulla on ...

2) Sen nimi on ...

3) Se on ....

4) Se elää ...

5) Se syö ...

6) Se on ...

7) Minä pidän ...

3. Kirjoita lauseet, jos tarvitsee pane pääte n

Minä ota(n) äidi(n) meko(n). Minä näe(n) koira(n) kopi(n). Minun kissa(n)ni on pieni. Minä tuo(n) kala(n) kissalle. Minä lue(n) kirjaa.

 

Kirjoita en, et tai ei.

 

Minä … lue kirjaa. Sinä … kirjoita harjoitusta. Hän … puhu suomea. Mikko … syö lihaa.

 

TUNTI 61

‡агрузка...

Pidätkö keväästä?

Lue runo.

 

Kevättalvella

Kultasäde auringon

Hiipii läpi pensaston.

Jäässä oksat: riippuvat

Kohta niissä pisarat

Pisaroiksi suli jää,

Kirkkaammin nyt kimmeltää.

 

Vastaa.

1) Mikä vuodenaika nyt on?

2) Mikä kuukausi nyt on?

3) Monesko päivä tänään on?

4) Millainen sää tänään on?

5) Sataako vettä?

6) Sataako lunta?

7) Paistaako aurinko?

8) Sulaako lunta?

9) Onko tuuli?

10) Millainen taivas on?

11) Onko kylmää vai lämmin?

 

Muista!

-lla/llä
Millä? katolla на крыше Kenellä? Mikolla у Миши

 

Muista!

ulkona kotona puussa maassa

 

3. Täydennä taulukko.

Millä? Kenellä? ukolla, kelkalla, katolla, Mikolla, Pekalla, isällä, tuolilla, koiralla, pihalla, pöydällä
   

4. Pane lla tai llä.

 

Peka__ on kirja. Se on pöydä__. Miko__ on radio. Se on tuoli__. Toivo__ on käpy. Se on lattia__. Äidi__ on kuva. Se on seinä__.

 


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.008 сек.)