АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Lue loru nopeasti

Читайте также:
  1. Tee mallin mukaan.
  2. Tee mallin mukaan.

Oravalla puussa,

Käpy oli suussa.

Askeleita kuuli,

Halli-koira tuli.


Muista!

 

ottaa panee näkee tuo antaa
      kirjan    

 

Avaa sulut.

 

Pekka panee (vihko) pöydälle. Matti ottaa (vihko) pöydältä. Aino näkee (kukka). Mummo tuo (kakku) kotiin. Äiti antaa (laukku) isälle. Minä näen (varsa). Koira ottaa (luu).

 

3. Käännä.

Лена дает дневник учителю. Миша кладет сумку на пол. Девочка берет цветок со стола. Папа несет лампу. Я даю ручку Анне.

 

Tee mallin mukaan.

 

Kirja: Leena näkee kirjan. Pekka tuo sen. Hän antaa kirjan Leenalle. Leena ottaa kirjan ja panee sen pöydälle.

 

(penaali, auto, lelu, kynä, kuppi, luumu)

 

5. Lue teksti ja sano, mikä Kesha on ?

 

Kesha.

Ainolla on kotieläin. Se on papukaija. Sen nimi on Kesha. Kesha on pieni. Se on keltainen. Kesha syö ruohoa ja jyvää. Se juo vettä. Se ei puhu vielä. Joskus se on surullinen. Kesha lentää huonetta pitkin. Se pitää katsomisesta peiliin. Kello yhdeksän Kesha nukkuu. Se herää kello 6. Papukaija on kaunis lintu. Aino pitää Keshasta.

 

Vastaa kysymyksiin.


Mikä eläin Ainolla on?

Mikä sen nimi on?

Millainen se on?

Mistä se pitää?


 

7. Lue dialogi ja kysy toverilta, onko hänellä kotieläin, mikä se on, millainen se on.

 

- Onko sinulla kotieläin?

- Kyllä, on.

- Mikä se on?

- Se on kilpikonna.

- Onko se vanha?

- Se on 6-vuotias.

- Mitä se syö?

- Se syö omenaa, kaalia, kurkkua, tomaattia ja ruohoa.

- Mikä sen nimi on?

- Sen nimi on Kuzja. Onko sinulla kotieläin?

- On.

- Mikä se on?

- Se on siili.

- Juoko se maitoa?

- Kyllä, se pitää maidosta.

- On hyvä, kun ihmisellä on kotieläin.

- Niin, on.

 

Etsi liika sana.

 

  1. orava, kettu, lammas, hattu, koira.
  2. lintu, tikka, varis, kilpikonna, papukaija.
  3. siili, hiiri, kilpikonna, karhu.
  4. lammas, hevonen, eläin, lehmä, possu.
  5. matto, hattu, kettu, katto.

 KOTITEHTÄVÄ:

 

1. Ответь на вопросы.

 

- Onko sinulla kotieläin?

- Minkävärinen se on?

- Missä se asuu?

- Minkäikäinen se on?

- Mikä sen nimi on?

 

Переведи на финский язык.

 

Я беру книгу. Я даю сливу. Я вижу слона. Я несу щенка. Я кладу тетрадь на стол.

 

TUNTI 55

Onko sinulla lempieläin?

Lue loru nopeasti.

Mustan kissan paksut posket.

 

Muista!

Kenen? Minkä?
mummonkukon


Muista!

minä sinä hän minun sinun hänen

 

 

Pane sanat oikeaan muotoon.

 

Kenen? Minkä? : vaari, tyttö, poika, vasikka, orava, kissa, pallo.

 

Avaa sulut.

 

Tämä on (Pekka) tuoli. Minulla on (Matti) kirja. Kenellä on (tämä poika) laukku? Keltainen auto on (isä). Minä pidän (sisko) kakusta.

 

Avaa sulut.

(Minä) palloni on ikkunalla. (Sinä) laukkusi on lattialla. (Hän) autonsa on pihassa.


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.006 сек.)