АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Tee mallin mukaan

Читайте также:
 1. Keksi kertomus kuvan mukaan.
 2. Tee dialogi mallin mukaan.
 3. Tee mallin mukaan.
 4. Tee mallin mukaan.
 5. Tee mallin mukaan.
 6. Tee mallin mukaan.
 7. Tee mallin mukaan.
 8. Tee mallin mukaan.
 9. Tee mallin mukaan.
 10. Tee mallin mukaan.
 11. Tee mallin mukaan.
Malli: Missä pallo on? Pallo on pöydän alla.  

 

 
                 
         

 

Lue teksti ja keksi otsikko.

Tauno ja Elli ovat eläintarhassa ensi kertaa. Eläintarhassa he näkevät paljon eläimiä ja lintuja. Ne ovat häkeissä.

- Tauno, katso, siellä on apinoita.

- Miten hauskoja ne ovat! Ne nauravat.

- Minä tiedän, että apinat syövät banaaneja. Annan yhden.

- Ei saa. Katso, täällä on ilmoitus: "Ei saa antaa ruokaa!". Menemme katsomaan norsua ja tiikeriä.

Lapset katselevat eläimiä vielä kauan, koska eläintarha on oikein suuri. Siellä on paljon eläimiä: norsut, karhut, kirahvit, tiikerit, pingviinit, oravat, papukaijat ja muut.

 

Vastaa kysymykseen.

 

Mitä eläimiä lapset näkevät eläintarhassa? Kerro niistä!

 

7. Kerro kuvasta.

8. Täydennä taulukko.

 

kotieläimet villieläimet linnut
       

 

 

(susi, kani, papukaija, hevonen, vasikka, varis, varsa, penikka, leopardi, siili, varpunen, leijona, apina, kukko, possu, pingviini, sika, tiainen, karitsa, kana, lammas, kettu, pöllö)

 

KOTITEHTÄVÄ:

Переведи на финский язык.

 

Под деревом лежит тигр. Перед зоопарком находится музей.

За будкой сидит огромная собака. Около дома спит медведь!

Отгадай, кто это?

 

1) Se on iso eläin. Se on villieläin. Se elää metsässä. Se ulvoo. Se on ilkeä. Se on harmaa eläin.

 

2) Se on pieni eläin. Se on kotieläin. Se voi olla valkoinen, musta, harmaa. Se pitää porkkanasta, kaalista. Sillä on pitkät korvat ja pieni häntä.

 

TUNTI 58

Luetko satuja?Lue loru nopeasti.

Ipi, tipi, littalaan,

iitä, aata lukemaan.

 

Muista!

- n
Kenen? Minkä ? verbit   ottaa panee näkee tuo antaa postpositiot   alla edessä lähellä takana

 

 

Avaa sulut.

 

Matti ottaa (kirja) pöydältä. (Minä) äitini puhuu suomea hyvin. (Puu) alla istuu kaunis kissa. (Anna) hevonen on pihalla. Kello on (kuva) takana. Aino tuo (penikka) pihalta. Opettaja panee (vihko) pöydälle. (Vaari) kirja on (televisio) edessä. (Mauno) auto on (koulu) lähellä. Jänis näkee (kettu). (He) talonsa seisoo (teatteri) takana.

 

3. Käännä.

Под окном сидит маленькая собака. Перед домом стоит красивый ягненок. Около клетки сидит медведь. Белка берет мишку. Наш класс учится хорошо. Его брат говорит по-фински. Я вижу цветок. За домом – двор. Под партой твой портфель. Я беру картину со стола.

 

Lue satu.


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.005 сек.)