АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Tee mallin mukaan. Malli: Tämä on minun kukkani. Minä

Читайте также:
 1. Keksi kertomus kuvan mukaan.
 2. Tee dialogi mallin mukaan.
 3. Tee mallin mukaan.
 4. Tee mallin mukaan.
 5. Tee mallin mukaan.
 6. Tee mallin mukaan.
 7. Tee mallin mukaan.
 8. Tee mallin mukaan.
 9. Tee mallin mukaan.
 10. Tee mallin mukaan.
 11. Tee mallin mukaan.

 

Malli: Tämä on minun kukkani.
Minä  

 

 
Leo   Aino   Leena   Mikko   Anna
       
Heikki   mummo   hän   minä   sinä

 

Lue.

 

  Tämä on iso karhu. Se asuu metsässä. Se on voimakas eläin. Se on villieläin. Karhu on ruskea. Talvella se nukkuu. Karjalan metsissä on paljon karhuja.
     
  Tamä on orava. Orava asuu metsässä. Orava on ruskea. Orava hyppii oksalta oksalle. Se syö käpyjä.
     
  Tämä on jänis. Jäniksellä on neljä jalkaa. Sillä on pitkät korvat. Jänis pitää porkkanasta ja kaalista. Talvella se on valkoinen ja kesällä harmaa.
     
  Tämä on norsu. Se on iso. Sillä on isot korvat. Se asuu Afrikassa. Norsu on voimakas. Se tekee vaikeaa työtä.

 

 

Lue dialogi ja kirjoita oma dialogi itse.

 

- Onko sinulla lempieläin?

- On, se on apina.

- Miksi sinä pidät apinasta?

- Koska se on aina iloinen ja hauska.

- Mitä se voi tehdä?

- Se voi hyppiä oksalta oksalle.

- ______________________________

- ______________________________

- ______________________________

- ______________________________

- ______________________________

- ______________________________

Arvaa ristikko.

                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                         
                       
                       

    

Etsi virheet.

 

1) Norsu on valkoinen.

2) Orava syö sieniä.

3) Karhu talvella käy metsässä.

4) Jäniksellä on kaksi jalkaa.

5) Norsu on suuri.

6) Kilpikonna käy hitaasti.

7) Lehmän poika on varsa.

 

KOTITEHTÄVÄ:

 

1. Напиши сочинение про своё любимое животное, оформи его красиво. Можешь использовать этот план:

· Мinulla on ...

· Se on ...

· Sen nimi ...

· .... –vuotias.

· Se on ...

· Se elää ...

· Se syö ...

· Se pitää...

· Minä hoidan ...

· Minä annan ...

· Minä leikin ...

 

‡агрузка...

TUNTI 56

Oletko käynyt

eläintarhassa?

Opi ulkoa.

 

Sunnuntaina aamuvarhain

Kiiruhdimme eläintarhaan.

Karhut, norsut, leijonat ...

Meitä siellä vartovat.

Niiden luona iltaan asti

Aika kului hupaisasti.

 

Muista !

me te he meidän teidän heidän -mme -nne -nsa/nsä

 

Avaa sulut.

 

(Me) auto__ on kadulla. (Te) koulu__ on talon lähellä. (He) opettaja__ on luokassa. (Te) mummo__ lukee kirjaa. (Me) kissa__ näkee pallon. (He) ystävä__ lukee suomea.

 


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.007 сек.)