АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Tee mallin mukaan. Malli: Tämä on meidän kellomme. me

Читайте также:
 1. Keksi kertomus kuvan mukaan.
 2. Tee dialogi mallin mukaan.
 3. Tee mallin mukaan.
 4. Tee mallin mukaan.
 5. Tee mallin mukaan.
 6. Tee mallin mukaan.
 7. Tee mallin mukaan.
 8. Tee mallin mukaan.
 9. Tee mallin mukaan.
 10. Tee mallin mukaan.
 11. Tee mallin mukaan.

 

Malli: Tämä on meidän kellomme.
me

 

 
minä   hän   sinä   te   he
       
me   Pekka   vaari   Uuno   poika

 

4. Käännä.

 

Моя картина на стене. Твой мяч на полу. Их мама спит. Наши чашки на столе. Его папа читает книгу. Ваша собака стоит перед будкой.

 

5. Täydennä taulukko.

Kuka? Kenen?
me … mummo … minä … … heidän … sinun … hänen

 

Lue.

Eläintarhassa

Helena: Äiti:   Helena: Äiti: Helena: Äiti: Helena:   Äiti: Helena: Äiti: Äiti, minä haluan katsoa poroa. Tässä eläintarhassa ei ole poroa. Menemme katsomaan pukkia. Voi miten kaunis pukki. Ja sillä on lapsi. Pukin lapsi on kili. Mikon mummollakin on pukki ja kaksi kiliä. Kyllä, mutta katso tänne! Tämä on norsu. Se on iso ja voimakas. Mitä nuo eläimet ovat? Ne ovat gepardit. Gepardi on hyvä juoksija. Äiti, katso! Siellä on monta apinaa. Miten hauskoja ne ovat! Mutta pitää mennä kotiin.

 

Vastaa kysymyksiin.

1) Olitko sinä eläintarhassa?

2) Mitä siellä näit?

3) Missä eläintarha on?

4) Kenen kanssa kävit eläintarhassa?

 

8. Lue ja kysy toveriltasi, mikä se on.

 1. Se elää maalla. Sillä on neljä jalkaa. Se juoksee nopeasti. Se auttaa työssä. Sillä on pieni varsa.
 2. Se on nopea pieni eläin. Se asuu maassa. Se on harmaa. Sillä on pitkä häntä.
 3. Se on valkoinen tai harmaa. Se asuu metsässä. Sillä on pitkät korvat ja pieni häntä. Se syö kaalia ja porkkanaa.

 

KOTITEHTÄVÄ:

Придумай 2 загадки про животных и запиши их в тетрадь. На уроке загадай их одноклассникам.Переведи на русский язык, запиши перевод в тетрадь.

1) Kissa maukuu,

2) Koira haukkuu,

3) Kana kotkottaa,

4) Sika röhkii,

5) Kukko kiekuu,

6) Tikka hakkaa,

7) Lammas määkii.

 

TUNTI 57

Montako villieläintä

sinä tiedät ?

1. Lausu opettajan jäljessä.

 

Karhu, apina, hamsteri, kilpikonna, jänis, tiikeri, pingviini, norsu.

Karhu on iso.

Apina on hauska.

Hamsteri on pieni.

Jatka lauseet.

 

Kilpikonna on ...

Jänis on ...

Tiikeri on ...

Pingviini on ...

Norsu on ...

 

Lue.

 

Museo on koulun lähellä.

Talon takana on puu.

Taulun edessä seisoo poika.

Puun alla on kissa.

Pöydän takana on tuoli.

Koulun edessä kasvaa puu.

 

Muista!

  auton alla edessä takana lähellä под машиной перед машиной за машиной около машины

Avaa sulut.

 

(Kaupunki) lähellä asuvat mummo ja vaari. (Koppi) edessä kasvaa iso puu. (Talo) lähellä on järvi. (Järvi) lähellä on hevonen. (Penkki) alla on sininen pallo. (Kaappi) takana on pieni ovi. (Tyttö) lähellä istuu mummo.

 


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.007 сек.)