АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Muodosta lauseet

Читайте также:
  1. Lopeta lauseet.
  2. Tee kysymyslauseet.

 

1) on, kuukausi, huhtikuu, kevään.

2) ja, paistaa, aurinko, kirkkaasti, lämmittää.

3) kevään, on, Pääsiäinen, juhla.

4) palaavat, linnut, kotiin, etelästä.

5) keväällä, on, lapsilla, loma.

KOTITEHTÄVÄ:

 

Переведи предложения.

Весна – прекрасное время года. Солнце греет. Весной снег серый. На земле проталины. Птицы возвращаются с юга. Весной много праздников. Это Международный женский день, 1 апреля, Пасха, 1 мая, День Победы, День матери.

2. Составь по предложению с каждым словом:aprillipäivä, Pääsiäinen, huhtikuu, aurinko, ilmestyy.

 

TUNTI 74

Mitkä ovat

pääsiäissymboleja?

 

1. Lausu opettajan jäljessä.

 

Kevät, maaliskuu, huhtikuu, toukokuu, paistaa, sulaa, ilmestyy, juhla, Naistenpäivä, Aprillipäivä, Pääsiäinen, Vappu, Voitonpäivä, Äitienpäivä.

 

2. Käännä lauseet.

 

Весна – прекрасное время года. Солнце греет. Весной снег серый. На земле проталины. Птицы возвращаются с юга. Весной много праздников. Это Международный женский день, 1 апреля, Пасха, 1 мая, День Победы, День матери.

 

3. Vastaa.

 

1) Mitä juhlaa vietetään maaliskuussa?

2) Mitä juhlaa vietetään huhtikuussa?

3) Mitä juhlaa vietetään toukokuussa?

4) Mitä juhlaa vietetään huhtikuussa tai toukokuussa?

 

4. Lue teksti.

 

Pääsiäinen

Keväällä on iso juhla. Se on Pääsiäinen. Se on huhtikuussa tai toukokuussa. Pääsiäinen on kirkollinen juhla. Viikkoa ennen Pääsiäistä on Palmusunnuntai. Palmusunnuntaina lapset käyvät virpomassa. He laulavat:

Virvon varvon

Tuoreeks terveeks

Tulevaks vuodeks

Sulle vitsa

Mulle palkka.

Pääsiäisenä ihmiset tekevät pääsiäisruokaa ja maalaavat kananmunia. Ihmiset syövät kananmunia, pashaa ja mämmiä. Narsissi on pääsiäiskukka. Pajunoksa, punainen muna, narsissi ja keltainen tipu ovat pääsiäissymboleja. 

5. Vastaa.

 

1) Milloin Palmusunnuntai on?

2) Mitä lapset tekevät Palmusunnuntaina?

3) Milloin Pääsiäinen on?

4) Mitä Pääsiäisenä syödään?

5) Mitkä ovat pääsiäissymboleja?

 

6. Tiedätkö, että jokaiseen pääsiäisviikon päivään liittyy oma työnsä? Lue ja katso kuvia.

Palmusunnuntaina lapset käyvät virpomassa. Takkumaanantaina naiset kehräävät villat.
Мужчины строгают лучины
Tikkutiistaina ihmiset tekevät tikkuja. Kellokeskiviikkona miehet soittavat kelloja.
Kiirastorstaina kaikki siivoavat. Pitkäperjantaina ihmiset muistavat Jeesuksen kärsimystä.
Lankalauantaina kutovat kankaita. Pääsiäissunnuntaina kaikki ihmiset juhlivat.

7. Täydennä taulukko.

 

pääsiäisruoka pääsiäiskoristeet
   

 

8. Täydennä dialogi.

 

- Onko tämä Pääsiäiskortti? - ... - Kenelle lähetät sen? - ... - Mitä sinä kirjoitit korttiin? - ...  

 

 

KOTITEHTÄVÄ:

 

1. Найди слова по теме «Пасха».

 

a k a s u n n p ä ä s i ä i n e n p u n a i n o v k s i k a n a n m u n a e n h a a l r i l s m ö n k e r s k o e m o o o m n h e v o n a n p u s k o n a r s i s s i h o r u t u l p a sh a m e t e l n e n i a n u p u m e a s m l e h m e n k e r s m ä m m i l d r o v a n k e v p a j u n o k s a v i e t d ö ö k s u m p r v m s k u k e a o n p r s t v d z u t i p u y ö h d e k s e t n

 

‡агрузка...

3. Составь 3 предложения с этими словами.

TUNTI 75

 

Mikä Vappu on?

1. Lausu opettajan jäljessä.

 

Pääsiäinen, kananmuna, narsissi, mämmi, pajunoksa, tipu, tulppaani.

 

2. Käytä nämä sanat lauseissa.

 

3. Lue runo.

 

Piirrän auringon, puiston, meren, ruohikon, Piirrän kukan sinisen, Piirrän kissan keltaisen, Piirrän kevätkadun, Hassunhauskan sadun, Ilman laulun, Kevään taulun. (Leena Laulajainen)  

 

Muistatko?

 

Minä luen. Pekka, lue! Mikko, älä lue! Minä syön. Pekka, syö! Mikko, älä syö! Minä vastaan. Pekka, vastaa! Mikko, älä vastaa!

 

 

4. Tee mallin mukaan.

 

Malli: Vastaan kysymykseen. – Vastaa kysymykseen! Älä vastaa!

 

Puhun suomea hyvin. Katson televisiota illalla. Annan omenan siskolle. Tulen kotiin koulusta.

 

5. Avaa sulut.

 

(Istua) tuolilla! (Vastata) kysymykseen! (Käydä) kaupassa äidin kanssa! (Juoda) kahvia aamulla! (Katsoa) tiikeriä eläintarhassa! (Auttaa) äitiä aina.

 

6. Tee mallin mukaan.

 

Malli: Vastaa kysymykseen! - Älä vastaa!

 

Lue kirja! Tee läksyt! Avaa ikkuna! Soita pianoa! Pelaa palloa! Nuku tunnilla! Puhu venäjää!

 

7. Lue ja sano, millainen juhla Vappu on?

 

Vappu

Vappu on toukokuun ensimmäisenä päivänä. Vappu on kevään ja työn juhla. Aamulla ihmiset marssivat kadulla. Heillä on ilmapalloja ja lippuja. Musiikki soi. Suomessa Vappu on ylioppilaiden juhla. Ylioppilaat valmistavat vappukonsertin. Vappuna suomalaiset syövät tippaleipiä ja juovat simaa. Vappu on iloinen kevätjuhla.

 

8. Esitä dialogi.

 

- Tiedätkö, millainen ilma huomenna on?

- Huomenna on lämmintä.

- Sataako?

- Ei sada. Mikä päivä huomenna on?

- Huomenna on Vappu. Me menemme Vappukulkueeseen. Menetkö meidän kanssamme?

- Menen.

- Siis, ota lippu ja ilmapalloja.

- Kyllä, otan. Milloin tapaamme?

- Voimme tavata kello 10. Sopiiko se?

- Joo, sopii.

- No, nähdään. Hei – hei!

- Hei!

 


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.011 сек.)