АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Практичне заняття – 2 години. Розв’язати такі задачі:

Читайте также:
 1. V. Зміст теми заняття.
 2. VI. Матеріали методичного забезпечення заняття
 3. Вступні заняття
 4. За практичні заняття
 5. Заняття 1. Оцінка впливу небезпечних речовин, що забруднили
 6. Заняття 1.Вступ. Цілі та задачі предмету. Короткі відомості з розвитку електрики.
 7. Заняття 14. Основні властивості та характеристики МП. Правило правохідного гвинта.
 8. Заняття 15. ЕМ сила. Правило лівої руки. Поняття про ДПС.
 9. Заняття 17. Індуктивність.Явище самоіндукції.
 10. Заняття 23. Спосіб отримання трьохфазної системи напруг та струмів. Трьохфазний генератор.
 11. Заняття 24 . З”єднання джерела та приймача енергії зіркою.
 12. Заняття 3.

Розв’язати такі задачі:

1. Після перерви, яка тривала дві години, судовий розгляд було відновлено. Прокурор для участі в засіданні не з'явився. Ще через годину він зателефонував до суду і повідомив, що знаходиться на важливій нараді. Просив продовжувати розгляд справи без нього, обіцяючи наступного дня продовжити брати участь у процесі.

Яке рішення повинен прийняти суд?

2. Під час судового розгляду підсудний захворів. З лікарні він направив до суду клопотання про те, щоб справа розглядалась без його участі.

Як повинен діяти суд?

3. У ході судового засідання виникла необхідність провести огляд місця події. Суд разом з державним обвинувачем, обвинуваченим і захисником останнього виїхав на місце і провів цю слідчу дію.

Коли судове засідання було відновлене, суддя оголосив протокол огляду місця події. Цивільний відповідач, який не виїжджав на місце події, заявив клопотання про проведення повторного огляду місця події за його участю.

Чи слід задовольнити це клопотання?

4. Свідок у суді зачитав свої показання. Захисник обвинуваченого наполягав на тому, щоб показання давались усно. Державний обвинувач заявив, що порушень закону немає, адже учаснику судового розгляду дозволяється користуватися записами.

Яке рішення повинен прийняти суд?

5. Обвинувачений порушив порядок судового засідання, незважаючи на вже зроблене йому попередження головуючого. Тоді головуючий розпорядився, щоб його вивели із залу суду до закінчення дослідження судом доказів і попередив, якщо обвинувачений і під час судових дебатів буде заважати працювати, міра запобіжного заходу йому буде змінена на взяття під варту.

Чи правильно діяв головуючий? Які наслідки за порушення порядку в судовому засіданні передбачені для інших учасників судового провадження?

6. Обвинувачений М. ні у досудовому слідстві, ні в ході судового розгляду не визнавав своєї вини. В останньому слові він заявив, що визнає себе винним і готовий дати показання про те, як вчинив злочин.

Як повинен діяти суд?

7. Суд, розглянувши питання про обвинувачення Ш. у вчиненні трьох крадіжок, дійшов висновку, що одну з них він не вчиняв.

Який вирок повинен винести суд?

8. При обговоренні вироку, який належало постановити обвинуваченому, думки суддів розділились: один вважав, що обвинуваченого слід виправдати, другий висловився за те, щоб засудити обвинуваченого до 12 років позбавлення волі, а третій запропонував призначити покарання у вигляді шести років позбавлення волі.Як повинен діяти суд у цій ситуації?

 

 


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.005 сек.)