АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Самостійна робота № 2

Читайте также:
 1. Ветеринарно-просвітницька робота
 2. Виділення, копіювання, переміщення, вставка, видалення об’єктів та робота з буфером обміну Windows
 3. ВИМОГИ ДО ВЕНТИЛЯЦІЙНИХ СИСТЕМ ПРИ МОНТАЖІ І ПУСКОНАЛАГОДЖУВАЛЬНИХ РОБОТАХ
 4. Виховна робота з педагогічно занедбаними дітьми. Принципи, шляхи і етапи перевиховання важковиховуваних дітей.
 5. Військово-соціальна робота у ЗС України
 6. Вікова фізіологія – це самостійна наука, завданням якої є вивчення закономірностей становлення і розвитку фізіологічних функцій організму в процесі онтогенезу.
 7. Домашня робота школярів
 8. Естетика як самостійна наука. Предмет та завдання естетики.
 9. ІІ. Позакласна робота із зарубіжної літератури
 10. КОНТРОЛЬНА РОБОТА
 11. КОНТРОЛЬНА РОБОТА
 12. КОНТРОЛЬНА РОБОТА СКЛАДАЄТЬСЯ З ДВОХ ЧАСТИН

Тема: Раціональне та здорове харчування

1 Мета: Обґрунтувати необхідність харчування відповідно до енерговитрат

 

2 Завдання:

 

2.1 Зіставити фактичні енерговитрати організму з надходженням енергії на підставі фактичного раціону харчування та оцінити якість та безпечність харчування.

Для цього необхідно послідовно виконати такі розрахунки:

 

а) скласти розпорядок дня і за енерговитратами для різних видів діяльності (див. таблицю 1) підрахувати добові енерговитрати. Результати подати у вигляді таблиці 2;

б) записати фактичний добовий раціон і за калорійністю харчових продуктів (див. таблицю 3) підрахувати добове надходження енергії. Результати подати у вигляді таблиці 4;

в) визначити фактичне співвідношення між основними поживними речовинами – білками. Жирами та вуглеводами. Яке за енергетичною цінністю повинно бути як 1:2,5:4,6 і за масою 1:1:4,9;

г) встановити, які харчові добавки за функціональним призначенням використані у спожитих продуктах харчування;

д) підрахувати можливе надходження радіонуклідів і з продуктами харчування за допустимими рівнями їх вмісту (див. таблицю 5). Результати надати у вигляді таблиці 5.

 

2.2 Запропонувати збалансований раціон якісного харчування відповідно до індивідуальних енерговитрат за зразком таблиці 4.

 

2.3 Запропонувати додаткове фізичне навантаження відповідно до індивідуальної калорійності харчового раціону.

 

Таблиця 1 Енерговитрати організму при різних видах діяльності

 

№ п/п Вид діяльності Енерговитрати, кал/год
Сон - 70
Особиста гігієна приготування й приймання їжі - 120
Відпочинок сидячи - 90
Домашнє прибирання - 270
Читання, слухання лекцій - 110
Робота з комп’ютером - 115
Бесіда стоячи - 110
Бесіда сидячи - 105
Спокійна ходьба, до 4 км/год - 200
Водіння автомобіля - 180
Різні види фізичної роботи залежно від інтенсивності від 200 до 500

 

Таблиця 2 Розпорядок дня та добові енерговитрати

 

№ п/п Вид діяльності Тривалість. год Енерговитрати, кал/год Сумарні енерговитрати, кал
Сон      
Ранковий туалет      
Сніданок      
Дорога до роботи      
Та інше      
Разом 24

 


Таблиця 3 Склад і калорійність харчових продуктів

 

Продукти Склад, % Калорій- ність, кал/100 г
білки і азотні речовини жири вуглево ди мінеральні солі (попіл)
Яловичина нежирна 20,5 2,0 - 1,2
Яловичина жирна 18,4 21,4 - 1,0
Свинина нежирна 20,1 6,6 - 1,1
Свинина жирна 14,5 37,3 - 0,7
Баранина 16,4 31,4 - 0,9
Курятина 19,8 5,1 1,1 1,1
Яйця курячі 12,5 12,1 0,7 1,1
Печінка 19,4 4,6 2,1 1,6
Мозок 9,0 9,3 - 1,1
Сало 11,0 68,4 - 4,8
Ковбаса варена 14,1 15,0 4,0 2,8
Сосиски 12,8 13,7 - 3,3
Ікра чорна 26,0 16,3 - 4,3
Короп 20,0 1,5 - 1,3
Оселедець 18,4 14,5 - 13,9
Молоко коров’яче свіже 3,4 3,7 4,9 0,7
Молоко коров’яче сгущєно 10,5 10,1 51,1 2,0
Вершки 3,0 22,6 4,3 0,6
Сметана 4,3 26,2 1,7 0,5
Сир твердий 25,8 31,5 2,4 6,1
Сир нежирний 14,6 0,6 1,2 1,2
Масло 1,1 86,6 0,6 1,2
Крупа мана 9,4 0,9 75,9 0,4
Крупа гречана 12,9 2,8 64,7 2,1
Рис 8,1 1,3 75,5 1,0
Хліб житній 7,8 0,7 43,7 1,6
Хліб пшеничний 6,8 0,5 57,8 0,9
Макарони 10,9 0,6 75,5 0,6
Горох зелений 25,8 3,8 53,0 2,0

Продовження таблиці 3

 

  Картопля свіжа 2,1 0,2 19,6 1,0
Морква 1,2 0,3 9,1 1,0
Капуста свіжа 1,8 0,2 5,0 1,2
Огірки свіжі 1,1 0,1 2,2 0,5
Салат 1,6 0-,2 2,4 0,9
Помідори 0,9 0,2 4,0 0,6
Гриби білі свіжі 5,4 0,4 5,1 0,9
Яблука свіжі 0,4 - 12,1 0,4
Виноград свіжий 1,0 - 15,2 0,5
Ізюм 2,5 0,6 69,7 1,7
Абрикоси свіжі 1,2 - 11,0 0,6
Диня 0,8 0,1 6,4 0,5
Кавун 0,7 0,06 4,1 0,3
Олія соняшникова - 99,5 - -
Горіхи грецькі 13,8 48,2 10,7 1,4
Цукор - - 99,5 0,4
Мед натуральний - - 79,9 0,2
Шоколад 22,2 22,2 63,4 2,3

 

Таблиця 4 Фактичний середньодобовий раціон та його енергетична цінність

 

Продукти Маса, г Калорійність Склад, г
100 г всього білки жири вугле- води
           
           
           
           
           
           
           
Разом            

 


Таблиця 5 Фактичний середньодобовий набір продуктів та їх можливе радіоактивне забруднення

 

Назва продуктів Кіль- кість, кг Забруднення 137 СS Забруднення 90 SR
ГДЗ, Бк/кг Всього Бк ГДЗ, Бк/кг Всього Бк
1 М’ясо і м’ясопродукти      
2 Риба і рибні продукти      
3 Молоко      
4 Сир      
5 Сметана      
6 Твердий сир      
7 Яйце   6 штук   2 штуки  
8 Масло      
9 Олія      
10 Цукор      
11 Хліб і хлібопродукти      
12 Картопля      
13 Овочі      
14 Фрукти свіжі      
15 Сухофрукти      
16 Вода      
Всього          

 

Питання до самоконтролю

 

3.1 Яку роль грає харчування в збереженні здоров’я?

3.2 Що означає «раціональне харчування»?

3.3 Що означає «здорове харчування»?

3.4 Яка роль фізичного навантаження у збереженні здоров’я?

3.5 Які вимоги пред’являють до режиму харчування?

3.6 Що означає «збалансоване харчування»?

3.7 Яку роль грають макро- та мікроелементи у харчуванні?

3.8 Яке співвідношення жирів, білків та вуглеводів повинно бути в добовому раціоні харчування?

3.9 Яку функцію виконують булки, жири та вуглеводи в організмі людини?

3.10 Яку добову потребу у воді має організм людини?

3.11 Яку функцію виконує вода в організмі людини?

3.12 Які параметри визначають якість продуктів харчування?

3.13 Функції вітамінів у харчуванні.

3.14 Що таке «харчові добавки»?

3.15 Які небезпеку складають харчові добавки для здоров’я людини?

3.16 Що таке «геномодифіковані продукти»?

3.17 Яку позитивну та негативну грають модифіковані продукти в забезпеченні продуктами харчування населення?

 

...

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.008 сек.)