АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Етап 1. Визначення оптимального місця розташування в регіоні потенційних підприємств

Читайте также:
 1. D. Дефіцит кількості мобільних госпіталів, що могло б наблизити медичну допомогу до місця пригоди.
 2. D. Розпустити джгут до моменту появи кровотечі і накласти його нижче попереднього місця
 3. E. Визначення наявності зовнішніх пошкоджень
 4. E. Винести постраждалого з місця події.
 5. E. Винести постраждалого з місця події.
 6. Аналіз потенційних небезпек та шкідливих факторів виробничого середовища.
 7. Аудит визначення валових доходів, балансового прибутку (збитку), розрахунку податку на прибуток
 8. Ви приступили до надання допомоги дорослому постраждалому на місці події. Коли Ви займетесь визначенням наявності пошкоджень опорно-рухового апарату?
 9. Виберіть правильне визначення
 10. Виберіть правильне визначення терміну
 11. Види підприємств. Суб’єкти малого та середнього підприємництва.
 12. Види та категорії підприємств.

Крок 1.1. Проводимо розрахунок відстаней між місцями локації виробників-конкурентів та між виробниками і споживачами. Результати розрахунків зводимо в табл. 3-П і 4-П.

Таблиця 3-П

Відстані між потенційними підприємствами, км.

Виробники А1 А2 А3 А4 А5 А6 А7 А8 А9 А10
А1 0,00 93,81 66,22 251,29 137,53 141,01 190,38 75,27 39,00 129,12
А2 93,81 0,00 121,04 186,22 142,41 226,81 114,76 168,16 63,89 57,69
А3 66,22 121,04 0,00 224,47 81,22 113,65 178,83 82,64 95,41 172,59
А4 251,29 186,22 224,47 0,00 160,56 330,26 73,82 305,29 240,26 221,46
А5 137,53 142,41 81,22 160,56 0,00 171,64 138,08 162,05 152,20 200,06
А6 141,01 226,81 113,65 330,26 171,64 0,00 291,51 73,68 180,01 269,67
А7 190,38 114,76 178,83 73,82 138,08 291,51 0,00 253,40 173,10 147,68
А8 75,27 168,16 82,64 305,29 162,05 73,68 253,40 0,00 112,81 203,38
А9 39,00 63,89 95,41 240,26 152,20 180,01 173,10 112,81 0,00 90,61
А10 129,12 57,69 172,59 221,46 200,06 269,67 147,68 203,38 90,61 0,00

 

Таблиця 4-П

Відстані між потенційними підприємствами і споживачами, км.

Виробники А1 А2 А3 А4 А5 А6 А7 А8 А9 А10
Споживачі
В1 74,00 73,68 134,53 259,70 188,88 212,14 188,40 141,00 39,20 71,03
В2 190,91 213,38 125,30 203,54 72,09 168,81 201,00 189,39 214,11 271,05
В3 65,15 61,39 61,81 186,25 89,81 173,25 128,06 125,90 64,85 117,00
В4 100,42 25,08 112,79 164,10 121,43 223,60 94,87 171,14 78,39 79,93
В5 100,32 60,41 153,24 243,25 195,21 241,07 170,00 171,84 61,52 37,54
В6 111,89 205,30 115,43 339,77 191,13 58,80 289,94 37,44 148,31 238,47
В7 110,82 84,85 83,49 143,66 60,01 195,56 95,96 161,98 110,64 141,87
В8 140,80 88,60 120,42 110,49 84,01 232,50 59,17 197,61 132,38 139,52
В9 96,77 22,47 134,81 205,02 163,52 235,19 132,24 172,03 60,90 38,28
В10 223,89 222,87 162,98 162,63 87,24 224,85 179,12 237,00 239,30 279,33
В11 101,00 96,25 63,25 161,42 46,69 173,81 117,99 144,14 108,63 153,94
В12 69,89 24,17 99,85 198,44 132,23 203,18 129,97 144,00 43,38 73,38

Крок 1.2. Формуємо конкурентні вісі та визначаємо "поглинуті" підприємства. Результати розрахунків зводимо в табл. 5-П.Таблиця 5-П

Визначення підприємств, які плануються до спорудження

Конкуруюча вісь Lij, км DLij, км aij, км cij, км
А12 93,81 22,7 11,4 46,9
А13 66,22 11,8 5,9 33,1
А14 251,29 14,5 7,3 125,6
А15 137,53 1,8 0,9 68,8
А16 141,01 16,4 8,2 70,5
А17 190,38 17,3 8,6 95,2
А18 75,27 9,1 4,5 37,6
А19 39,00 4,5 2,3 19,5
А110 129,12 42,7 21,4 64,6
А23 121,04 10,9 5,5 60,5
А24 186,22 8,2 4,1 93,1
А25 142,41 24,5 12,3 71,2
А26 226,81 6,4 3,2 113,4
А27 114,76 40,0 20,0 57,4
А28 168,16 13,6 6,8 84,1
А29 63,89 18,2 9,1 31,9
А210 57,69 65,5 32,7 28,8
При умові, а2-102-10, (32,7>28,8) виробник з меншою поглинає виробника з більшою . Виробник А10 не планується до спорудження.
А34 224,47 2,7 1,4 112,2
А35 81,22 13,6 6,8 40,6
А36 113,65 4,5 2,3 56,8
А37 178,83 29,1 14,5 89,4
А38 82,64 2,7 1,4 41,3
А39 95,41 7,3 3,6 47,7
А45 160,56 16,4 8,2 80,3
А46 330,26 1,8 0,9 165,1
А47 73,82 31,8 15,9 36,9
А48 305,29 5,5 2,7 152,6
А49 240,26 10,0 5,0 120,1
А56 171,64 18,2 9,1 85,8
А57 138,08 15,5 7,7 69,0
А58 162,05 10,9 5,5 81,0
А59 152,20 6,4 3,2 76,1
А67 291,51 33,6 16,8 145,8
А68 73,68 7,3 3,6 36,8
А69 180,01 11,8 5,9 90,0
А78 253,40 26,4 13,2 126,7
А79 173,10 21,8 10,9 86,6
А89 112,81 4,5 2,3 56,4

Крок 1.3. Проводимо розрахунок ціни франко-споживач та визначаємо споживачів в ринкових зона потенційних підприємств-конкурентів. Результати зводимо в табл. 6-П.

‡агрузка...

Таблиця 6-П.

Результати розрахунку ціни франко-споживач

Виробники,Ai А1 А2 А3 А4 А5 А6 А7 А8 А9
34,3 31,8 32,7 34,5 32,5 36,2 33,3 33,8
Споживачі, Вj  
В1 42,44 39,90 47,80 61,27 55,28 55,84 56,92 48,81 38,11
В2 55,30 55,27 46,78 55,09 42,43 51,07 58,31 54,13 57,35
В3 41,47 38,55 39,80 53,19 44,38 51,56 50,29 47,15 40,93
В4 45,35 34,56 45,41 50,75 47,86 57,10 46,64 52,13 42,42
В5 45,34 38,44 49,86 59,46 55,97 59,02 54,90 52,20 40,57
В6 46,61 54,38 45,70 70,07 55,52 38,97 68,09 37,42 50,11
В7 46,49 41,13 42,18 48,50 41,10 54,01 46,76 51,12 45,97
В8 49,79 41,55 46,25 44,85 43,74 58,07 42,71 55,04 48,36
В9 44,94 34,27 47,83 55,25 52,49 58,37 50,75 52,22 40,50
В10 58,93 56,32 50,93 50,59 44,10 57,23 55,90 59,37 60,12
В11 45,41 42,39 39,96 50,46 39,64 51,62 49,18 49,16 45,75
В12 41,99 34,46 43,98 54,53 49,05 54,85 50,50 49,14 38,57

 

Виходячи з проведених розрахунків, які в компактному вигляді наведено в табл. 6-П., можна зробити наступні висновки:

- виробники А1, А3, А4, А6, А7, не будуть постачати свою продукцію жодному із споживачів і відповідно, на даному етапі розвязку задачі, ці виробники не плануються до спорудження;

- виробники А2, А5, А8, А9, на даному етапі розвязку задачі плануються до спорудження і будуть постачати власну продукцію споживачам, а саме: виробник А2 планує постачати свою продукцію споживачам В3, В4, В5, В8, В9, В12; виробник А5 планує постачати свою продукцію споживачам В2, В7, В10, В11; виробник А8 планує постачати свою продукцію споживачу В6; виробник А9 планує постачати свою продукцію споживачу В1.

Крок. 1.4. Визначаємо обсяги попиту в ринкових зонах потенційних підприємств. Для цього, вносимо обсяги попиту споживачів у клітинки де в табл.6-П були визначені мінімальні значення ціни франко-споживач та сумуємо попит у кожній зоні потенційних підприємств, шляхом додавання окремого попиту по стовпцях. Результати розрахунків зводимо в табл. 7-П.

 

Таблиця 7-П.

Попит в ринкових потенційних підприємств

Виробники,Ai А1 А2 А3 А4 А5 А6 А7 А8 А9
34,3 31,8 32,7 34,5 32,5 36,2 33,3 33,8
Споживачі, Вj  
В1 30,8                 30,8
В2                
В3                
В4                
В5 30,5   30,5              
В6 32,5               32,5  
В7 34,2         34,2        
В8 33,1   33,1              
В9 33,8   33,8              
В10 34,7         34,7        
В11 35,7         35,7        
В12 34,9   34,9              
197,3 138,6 32,5 30,8

За даними табл. 7-П, розрахункова потужність потенційного підприємства А2, яка становить 197,3 млн.одн.прод., А5 відповідно 138,6 млн.одн.прод., потужність А8=32,5 млн.одн.прод. і А9=30,8 млн.одн.прод.

Виходячи з проведених розрахунків формуємо підсумкову таблицю по першому етапі (табл. 8-П).

Таблиця 8-П.

Результати розв’язання першого етапу задачі

Код можливого місця локації підприємств Ціна одиниці продукції франко-виробник, грн. Відмітка про доцільність спорудження підприємства Споживачі ринкової зони та їх попит, млн. од. прод. Потужність споруджуваного підприємства, млн. од. прод. Причини недоцільності спорудження підприємства
А1 34,3 - - ВС
А2 31,8 + В3(33), В4(32), В5(30,5), В8(33,1), В9(33,8), В12(34,9) 197,3 -
А3 - - ВС
А4 32,7 - - ВС
А5 34,5 + В2(34), В7 (34,2), В10(34,7), В11(35,7) 138,6 -
А6 32,5 -    
А7 36,2 - - ВС
А8 33,3 + В6(32,5) 32,5 -
А9 33,8 + В1(30,8) 30,8 -
А10 - - ПК

Примітка. ПK - поглинання конкурентом; ВС - відсутність споживачів.


1 | 2 | 3 | 4 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.009 сек.)