АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Аналіз місця розташування

Читайте также:
 1. Алгоритм однофакторного дисперсійного аналізу
 2. АНАЛІЗ ABC-XYZ В УПРАВЛІННІ МАТЕРІАЛЬНИМИ ЗАПАСАМИ
 3. Аналіз беззбитковості підприємства
 4. Аналіз валового прибутку підприємства
 5. Аналіз виробничого левериджу
 6. Аналіз деяких типових конфліктів у військових колективах
 7. Аналіз етапів інноваційного циклу
 8. Аналіз ефективності роботи основних засобів та довгострокових інвестицій
 9. Аналіз ефектів.
 10. Аналіз і оцінка зібраних у справі доказів
 11. АНАЛІЗ ІННОВАЦІЙНИХ МОЖЛИВОСТЕЙ ОРГАНІЗАЦІЇ.
 12. Аналіз матеріалів

Мережа повинна встановлюватися в зручному для такої мети місці. Найкращий спосіб визначити місце прокладання мережі — намалювати його план. У випадку великих мереж, що охоплюють весь будинок або навіть об'єднують декілька будинків, план може бути дуже складним, і його виконання зажадає певних знань архітектури. У випадку невеликої локальної мережі для створення плану потрібний лише план поверху.

План повинен включати таку інформацію:

· розміри робочого місця кожного службовця у планованій мережі (важливо для визначення місць для робочих станцій і серверів);

· розташування електричних розеток, включаючи пристрої, які вже використовують їх (важливо для визначення розподілу електричного навантаження у планованій мережі);

· розташування всіх нерухомих об'єктів (наприклад, опорних колон, розділяючих стін, вмонтованих шаф);

· розташування всіх меблів та інших рухомих об'єктів, наприклад переносних перегородок (важливо для визначення загальної топології мережі, а також для вибору зручних місць для пристроїв, що розділяються);

· поточне розташування всього комп'ютерного устаткування (наприклад, настільних комп'ютерів, а також таких периферійних пристроїв, як принтери);

· розташування дверей і вікон (важливо для прокладання кабелю);

· розташування вентиляційних каналів і систем кондиціювання (важливо з тієї причини, що комп'ютерне устаткування виділяє тепло і воно вимагає відповідний режим вентиляції);

· існуючу схему прокладки електричної мережі (важливо через те, що може знадобитися екранування для запобігання перекручування сигналу в мережевих кабелях або установка додаткової розетки);

· розташування інших фірм у тому ж будинку, де ваш офіс (тому що може знадобитися укласти угоду зі своїми сусідами щодо прокладки кабелю під дверима, за стінами або під стелею).

Приклад плану наведено на рис. 15.1. Бажано накреслити план у певному масштабі. Звичайно, це не буде суворим архітектурним кресленням, але якщо ви витримаєте масштаб, то зможете використовувати план для відносно точного підрахунку довжини кабелю й уникнути болісної (і дуже дратівливої) “біганини” (через проходи, під столами) з рулеткою в руках. А для полегшення своєї роботи поміркуйте над купівлею одного з недорогих пакетів для самостійного створення креслень. За допомогою цих недорогих програм можна легко і швидко створювати досить точні і витримані в масштабі креслення.Зверніть увагу на той факт, що проектуючи план ви також створюєте перелік існуючого устаткування. Цей перелік дуже корисний, оскільки дає вам можливість визначити, яке устаткування можна підключати до утворюваної мережі з будь-якими модифікаціями або без них, а яке — стане непотрібним після установки мережі. Подібна інформація може знизити початкові витрати і дозволить дістати максимальну вигоду з існуючого устаткування.

 

 

Рис. 15.1. План розміщення мережного обладнання


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.005 сек.)