АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Ведення системного журналу

Читайте также:
 1. I. Організація та проведення модульного і підсумкового контролю
 2. АКТУАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ ПАТОГЕНЕЗА ВОСПАЛЕНИЯ. СОВРЕМЕННОЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ О ПАТОГЕНЕЗЕ СЕПСИСА И СИНДРОМА СИСТЕМНОГО ВОСПАЛИТЕЛЬНОГО ОТВЕТА
 3. АНОТАЦИЯ к электронному учебнику «Основы системного анализа»
 4. Введення змінних
 5. Введення математичних виразів (формул)
 6. Введення машин в експлуатацію
 7. Введення поняття комплексного числа
 8. Введення протибольового препарату
 9. Введення та редагування тексту
 10. Ведення діловодства.
 11. Ведення перемовин

У попередній главі згадувався системний журнал, що заводиться при плануванні мережі. У цьому розділі докладно описано основні елементи системного журналу мережі. Не забувайте про те, що у вашій мережі можуть бути не описані ті особливості, які обов'язково потрібно фіксувати в журналі. Загалом, вдалий системний журнал — це найкраще джерело інформації, за допомогою якого можна розібратися в роботі системи, і вірний помічник при усуненні неполадок. (Шкода повертатися з прекрасної відпустки до Криму, тільки через те, що у відсутність адміністратора відбулася невеличка поломка, що перешкоджає нормальній роботі мережі).

Нижче перераховані декілька основних розділів системного журналу.

Специфікації апаратного забезпечення. Необхідно зберігати списки апаратного забезпечення серверів і робочих станцій. У ці списки повинні включатися назви марок і моделей, серійні номери, внутрішні мережеві номери, інформація про гарантію, а також назви виробників, продавців і наладчиків. Включіть сюди такі пристрої, як процесори, материнські плати, жорсткі диски, мережеві карти, монітори і периферійні пристрої, наприклад модеми. Крім того, не забудьте додати інформацію про таке додаткове устаткування, як маршрутизатори і прийомопередавачі. І не забудьте зберегти файли кошторисів і рахунків.

Завантажувальні файли. Необхідно зберігати роздруківки всіх завантажувальних файлів ваших робочих станцій і серверів; наприклад, для робочих станцій, що працюють під DOS, це AUTOEXEC.BAT і CONFIG.SYS, а під Windows ¾ файли SYSTEM.INI, WIN.INI, PROTOCOL.INI і файли реєстру USER.DAT і SYSTEM.DAT.

Структура каталогів. Слід зберігати датовану роздруківку структури каталогів. При кожній зміні структури не забувайте обновляти цю роздруківку. Включайте сюди імена дисків, назви каталогів, інформацію про атрибути і права доступу до файлів. У багатьох мережевих операційних системах є утиліти для друку організації структури каталогів, за допомогою яких можна дізнатися, як каталоги вкладені один до одного. Наприклад, у NetWare для створення подібного списку використовується команда LISTDIR.

Профілі користувачів. Обов'язково зберігайте роздруківку з інформацією про назву комп'ютера кожного користувача, мережевого імені, робочої групи, у яку він входить, вхідному сценарії і правах доступу.Вхідні сценарії. Якщо для входу в мережу використовуються вхідні сценарії, то потрібно обов'язково зберігати датовані роздруківки подібних файлів, копію стандартного вхідного сценарію, використовуваного звичайними користувачами.

Щоденник конфігурації. Ці записи являють собою архів змін, внесених у конфігурації серверів і робочих станцій. Не забудьте включити сюди конфігураційні записи про установку апаратного забезпечення, наприклад мережевих карт. Після кожної зміни конфігурації обов'язково створюйте нову датовану роздруківку, старі копії викидайте лише в тому випадку, якщо впевнені, що вони вам уже ніколи не знадобляться. Подібні роздруківки допомагають зберігати інформацію про попередні конфігурації і стануть при нагоді, якщо виникне потреба повернутися до попередньої конфігурації.

Щоденник програмного забезпечення. Варто зберігати номери версій, інформацію про ліцензії і розташування встановлених програм. Слід також записувати імена користувачів і осіб, що виконали установку. Крім того, як і у випадку з апаратним забезпеченням, зберігайте дані про покупку, гарантії й оплату.

Стандарти апаратного і програмного забезпечення. Необхідно зберігати список стандартних типів апаратного і програмного забезпечення, що можна використовувати в мережі. За допомогою цих списків визначаються неявні правила поводження користувачів і супроводжуване апаратне і програмне забезпечення. Користувачі вдаються до встановлювання на своїх робочих станціях додаткових програм (як відомий приклад, можна навести програми заставки), що іноді заважають нормальній роботі мережі. Якщо всі користувачі будуть точно знати, що їм дозволено робити зі своєю робочою станцією, то це буде дисциплінувати їх і допоможе дотримуватися порядку в мережі.

Розклади резервного копіювання. Необхідно берегти інформацію про те, коли проводилося резервне копіювання і які файли були скопійовані. Якщо для виконання цих операцій ви застосовуєте автоматизовану програму, то вона під час роботи може створювати роздруківки зі списками скопійованих файлів і помилок, що з'явилися. Якщо ж ви виконуєте копіювання вручну, то використовуйте контрольний список, у який варто заносити тип виконаної операції (повне, накопичувальне або диференційоване копіювання).

‡агрузка...

Конфігурація друку. Необхідно берегти інформацію про віддруковані конфігурації, назви, внутрішні мережеві номери, використані порти і номери переривань, а також черги принтера. Так як в мережі дуже часто виникають проблеми з друком, то дуже важливо зберігати інформацію, що стосується принтерів.

Щоденник помилок. Необхідно фіксувати помилки, проблеми і дії, вжиті для їхнього усунення. Це значно скорочує час на вирішення подібних проблем, що, зазвичай, з'являються досить часто. У мережі Microsoft Network під керуванням Windows NT часто використовується утиліта LogView, яка дозволяє протоколювати помилки на сервері, але ці файли необхідно вручну доповнювати записами про прийняті рішення.

Процедури безпеки. Слід надати кожному новому користувачу інформацію, що стосується процедур і прав доступу до серверу. Необхідно включати сюди такі відомості, як режим зміни паролів і накладені на них обмеження (мінімальна довжина, обов'язкова наявність цифр тощо.).

Вдалий системний журнал може заощадити час і гроші при виникненні проблеми. Значно простіше, перегорнувши журнал, скасувати останні зміни в конфігурації, чим витратити багато часу на читання товстенних томів технічної документації. Журнал мережі надає вам можливість встановити суворі правила безпеки і стандарти на апаратне забезпечення. І хоча час від часу ведення журналу буде дратувати, згодом ви зрозумієте, що він дуже допомагає в складних ситуаціях.


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.006 сек.)