АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

V. Сприйняття та засвоєння учнями навчального матеріалу

Читайте также:
 1. I. Сприйняття нового матеріалу.
 2. II. Сприйняття нового матеріалу
 3. IV. Вивчення нового матеріалу.
 4. IV. Сприйняття й засвоєння учнями навчального матеріалу.
 5. V. Сприйняття та засвоєння учнями нового матеріалу.
 6. В запропоновану тексті зібраний увесь матеріал, засвоєння якого на рівні відтворення дорівнює оцінці «задовільно».
 7. Вторинна превенція в діяльності навчального закладу
 8. Граматичний матеріал: Повторення вивченого матеріалу.
 9. Граматичний матеріал: Повторення граматичного матеріалу.
 10. Директор навчального закладу М.П.
 11. ДЛЯ САМОПЕРЕВІРКИ ТА КОНТРОЛЮ ЗАСВОЄННЯ ЗНАНЬ

1. Слово вчителя + (слайд шоу).

— Роберт Бернс народився 1759 року у с. Алловей (Аллоуей) у Шотландії. На той час країна, яка ще в XV столітті мала чудову культуру, літературу, остаточно втратила свою державність — незалежність, парламент, літературну мову. Офіційною стала англійська мова, а шотландська народна збереглася лише в старих легендах, казках та піснях. (запис в зошит)

І раптом з’являється поет, який оспівує любу Шотландію, характер шотландців, мову, красу природи. І стверджує, що дух народу, його прагнення до волі, його культуру знищити неможливо. Це був Роберт Бернс. (запис в зошит)

Батько Роберта, хоч і був селянином-бідняком, розумів, що його дітям необхідна освіта. Зробив у будинку полицю для книжок. Вечорами вся сім’я читала книги, незважаючи на те, що була напівголодною, часто сиділа без шматка хліба. (запис в зошит)

Мати майбутнього поета мала прекрасний голос, веселий характер. Часто співала, сидячи за прялкою, народних шотландських пісень. Мабуть, через те вірші Р. Бернса такі мелодійні. (запис в зошит)

Юний Роберт починає писати вірші. Рідні, сусіди, знайомі — в захопленні. Твори поета завчалися напам’ять, передавалися з вуст в уста, ставали піснями.

Бернс мандрує рідним краєм, збирає старовинні шотландські легенди, балади, ґрунтовно вивчає шотландську мову, мріє стати народним співцем. Але життя суворе. Не стало батька, і 25-річному юнакові доводиться взяти на себе піклування про родину. Ось як він про неї пише. (запис в зошит)

 

Моє серце в верховині

 

Моє серце в верховині і душа моя,

Моя дума в верховині соколом буя,

Моя мрія в гори лине наздогін вітрам,

Моє серце в верховині, де б не був я сам.

 

Будь здорова, верховино, любий рідний край,

Честі й слави батьківщино, вольності розмай!

Хоч іду я на чужину, повернуся знов,

Моє серце в верховині і моя любов.

 

Прощавайте, сині гори, білії сніги,

Прощавайте, темні звори й світлії луги!

Прощавайте, пущі дикі й тіняві гаї,

Прощавайте, буйні ріки й бистрі ручаї!

 

Моє серце в верховині і душа моя,

Моя дума в верховині соколом буя,

Моя мрія в гори лине наздогін вітрам,

Моє серце в верховині, де б не був я сам.

Лише на рідній землі, серед чудової шотландської природи серце поета б’ється вільно й натхненно.2. Самостійна робота з підручником

Читання статті (С. 198).

3. Доповнення розповіді учителя про Р. Бернса фактами й оціночними судженнями з підручника.

- Про які нові факти й оціночні судження ви дізналися з підручника?

4. Слово вчителя

— Хоч Роберт Бернс увесь час важко працював у полі, родину постійно переслідувала бідність. До того ж саме через цю бідність не склалося й особисте життя поета — багаті батьки його коханої дівчини перешкодили їх шлюбові. Роберт вирішує податися у найми. А перед тим, послухавшись порад друзів, видав збірку «Вірші на шотландському діалекті» (1786). Це стало подією навіть у столиці Шотландії Единбурзі. Наклад книги швидко розійшовся. Один із сучасників Р. Бернса писав: «Батраки й робітниці з ферм охоче віддавали заощаджені гроші, відмовлялися від найнеобхіднішого, щоб тільки дістати цей примірник віршів»; «Робітники ткацької фабрики в Кілмарноці, купивши книжку в складчину, розділили її по аркушах і вчили вірші напам’ять, обмінюючись прочитаними сторінками». (запис в зошит)

Помер Роберт Бернс 21 липня 1796 від ревматизму. Найбільше ж цінував поет чесність та порядність (епіграф). (запис в зошит)

5. Словникова робота

Злидні — бідність;

карб — знак, напис;

убого — бідно;

бундючиться — пишатися, презирливо ставитися;

вельможний — високопоставлений;

лорд — дворянське звання;

стрічка й хрест — тут: відзнаки, нагороди;

лакейчук, лакей — слуга;

дворянство гербове — вище, родовите дворянство, яке має свій герб;

шляхетний — благородний;

сан — звання, посада.

6. Виразне читання поезії Р. Бернса «Чесна бідність» (вчитель і декілька учнів).

7. Обмін враженнями про прочитане, евристична бесіда.

Яку головну думку утверджує поезія? (Слід бути чесним, незалежно від суспільного стану, адже честь заслуговує на найвищу пошану.)

Які рядки з твору вам найбільше припали до душі? Чому?

Що нагадує ритм вірша? (Пісню)

Подумайте, матеріальні чи моральні цінності є важливими для поета? (Моральні. У своєму вірші Роберт Бернс прославляє чесних людей, для нього честь, шляхетний дух та шляхетний розум найважливіший від усього.)

 


1 | 2 | 3 | 4 | 5 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.006 сек.)